Het doel van ontwikkelingssamenwerking is om mensen perspectief te bieden, om ontwikkeling te bevorderen. Dat is in het belang van daar én van hier. Ook én vooral door de wereldwijde uitbraak van het Covid-19-virus. Partos ziet gelukkig een hernieuwd draagvlak in de maatschappij voor ontwikkelingssamenwerking en zette deze positieve (draagvlak)onderzoeken onder Nederlanders over thema’s als ontwikkelingssamenwerking en globalisering in een overzicht bij elkaar. 

Bekijk Factsheet | Draagvlak Ontwikkelingssamenwerking: nuttiger en noodzakelijker dan ooit

Partos is de branchevereniging voor (grote) NGO’s werkzaam in ontwikkelings­samenwerking. Partin en Partos wisselen regelmatig ideeën uit.

Foto: Jerome Damey Foundation (Guinee)