Sociale media spelen een belangrijke rol in de samenleving. Zo’n 94% van de Nederlanders gebruiken dagelijks sociale media zoals Facebook, Twitter, Instagram en WhatsApp. Uit recent onderzoek Samen Sociaal Online van Netwerk Mediawijsheid blijkt dat sociale media de meest positieve invloed hebben op de mogelijkheid tot organiseren. Daaronder vallen ook fundraising, crowdfunding, het opzetten van (sponsor)acties en vrijwilligers werven. Gelukkig voor ons staan de meeste respondenten positief tegenover de (online) oproep tot hulp bijvoorbeeld om geld op te halen.

Het merendeel (59%) van de respondenten vindt sociale media een verrijking voor onze samenleving. Meer dan de helft (60%) kan zich geen wereld zonder sociale media voorstellen.

Hulpvraag
Op de vraag hoe mensen de verschillende activiteiten op social mediakanalen beoordelen, staan nieuwe ideeën opdoen met 86% bovenaan. Zich organiseren, waarbij mensen zich via sociale media organiseren om mee te doen aan activiteiten in de fysieke en online wereld, werd het laagst beoordeeld, maar scoorde nog steeds 70%. Hulp inschakelen, om bijvoorbeeld informatie in te winnen of geld op te halen werd met 77% als positief beoordeeld.

Week van de Mediawijsheid
De Week van de Mediawijsheid draait dit jaar om de vraag ‘Hoe houden we het samen sociaal online?’. In het onderzoek dat Netwerk Mediawijsheid liet uitvoeren, blijkt namelijk dat de omgangsvormen op de sociale media te wensen overlaten. Maar liefst 82 procent van alle Nederlanders, jong én oud, wil betere omgangsvormen op sociale media. Vooral ouderen zijn kritisch. Uit eerder onderzoek van SeniorWeb zegt vier op de tien ouderen op een gegeven moment te zijn gestopt met het gebruik van een of meerdere sociale media.

De week vindt plaats tussen 5 en 12 november en wordt georganiseerd door Netwerk Mediawijsheid.

Bron(nen): Netwerk Mediawijsheid | SeniorWeb