Adamfo Ghana is een Nederlandse stichting die zich inzet voor het welzijn en een betere toekomst voor straatkinderen en kwetsbare jongeren in Ghana. We werken aan verschillende projecten met en voor straatkinderen. Adamfo betekent ‘vriend’ in Akan, de meest gebruikte taal in Ghana. Samen staan we sterk!

Onze partners in Ghana zijn:

– Street Children Project (SCP) in  Kumasi. Dit is een lokale stichting die al jarenlang werkt voor het welzijn van straatkinderen en kwetsbare jongeren in Ghana. Samen met Street Children Project werken we aan verschillende projecten in Kumasi, zoals het Beroepstrainings centrum voor straatmeisjes, het Studiefonds, en de Internationale Dag voor Straatkinderen.

 Centre for Development and Policy Advocacy (CEDEPA) in Tamale.  Deze lokale organisatie werkt in het noorden van Ghana op het terrein van onderwijs, empowerment van jongeren en vrouwen, good governance, reproductieve gezondheidszorg en rechten. We partneren met CEDEPA in de uitvoering van ons project Internationale Dag voor Straatkinderen.

– Urban Poor Child Organisation (UPCO) in Accra. Deze lokale gemeenschapsorganisatie (CBO) is opgericht door een voormalig straatkind, nu een man met een missie. De projecten van UPCO richten zich op verbetering van de leefomstandigheden in de sloppen, het bieden van training en het voorkomen van schooluitval en ‘streetism’. We werken samen binnen project Kind Welzijnskliniek en Internationale Dag voor Straatkinderen.

Onze strategie is om niet voor straatkinderen te werken, maar met hen. De kinderen dragen in grote mate bij aan het analyseren van hun situatie en de problemen die ze tegenkomen, en het vinden van oplossingen hiervoor. We geloven dat de langetermijn-oplossing tweedelig is:

Enerzijds ligt deze in het onderwijs (formeel onderwijs en informele vakopleidingen) en het vergroten van de kans op werkgelegenheid (door stages, training en startpakketten).

Ten tweede is de empowerment van deze kinderen en hun families en gemeenschappen cruciaal, zodat zij zelf hun rechten kunnen opeisen bij relevante overheid en instanties.

Wanneer de Ghanese autoriteiten hun verantwoordelijkheid pakken en duurzame oplossingen voor ‘streetism’ gaan zoeken, wordt ons werk hopelijk op een dag overbodig.

Meer informatie vind je op onze website www.adamfoghana.com

Informatie

 • Doelgroep: Analfabeten | Dak- en thuislozen | Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Minima | Slachtoffers van geweld | Vrouwen en meisjes | Werklozen
 • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG02 - Einde aan honger | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG10 - Minder ongelijkheid
 • Land: Ghana
 • Werelddeel: Afrika

Projecten

 • Een toekomst van de straat

  50 straatmeisjes worden ondersteund om de straten van Kumasi te verlaten en terug te keren naar hun familie/ lokale gemeenschap in het noorden van Ghana. Daar volgen ze een beroepstraining (on-the-job learning) naar keuze bij een lokale onderneming. Er vindt een zorgvuldige intake plaats, met onderzoek naar de achtergrond en familie-situatie van de meisjes om zeker te zijn dat ze naar een veilig plek terugkeren. Voor terugkeer wordt samengewerkt met de ouders, dorpsoudsten, scholen en lokale partners in Noord-Ghana. De leefsituatie en voortgang van de trainees wordt gemonitord door medewerkers van onze partner, om te zorgen voor succesvolle afronding. De driejarige training wordt afgesloten met een nationaal praktijkexamen (NVTI exam), waarna de trainee in staat is zelfstandig aan het werk te gaan en een duurzaam inkomen te verdienen.

  SDG:

  Doelgroep: Analfabeten | Dak- en thuislozen | Jongeren | Kinderen | Vrouwen en meisjes

 • Kind Welzijnskliniek voor straatkinderen en families

  Onze partner Urban Poor Child Organisation (UPCO) heeft in Gbegbeyise, een van de armste sloppenwijken in Accra, een Kind Welzijnskliniek opgezet. De mensen die in deze wijk wonen zijn erg arm en nauwelijks in staat onderwijs of gezondheidszorg voor hun kinderen (of zichzelf) te betalen. Doel van de kliniek is daarom het geven van basiszorg aan (straat)kinderen en hun ouders, doorverwijzing naar specialisten waar noodzakelijk, counselling en het geven van voorlichting over (seksuele) gezondheid, infectieziekten, hygiene, milieu en andere onderwerpen. Ook worden scholen en winkels bezocht om voorlichting te geven.
  Hoewel de kliniek al in gebruik is genomen waren nog een aantal belangrijke basisvoorzieningen nodig. Te denken valt aan thermometers, stethoscoop, weegschalen, bloeddrukmeters, penlights, verband en eerstehulp middelen, onderzoekstafel/ bedden, maar bijvoorbeeld ook drukwerk, folders en ander voorlichtingsmateriaal. Met dit project hebben wij hierin voorzien.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Alleenstaande ouders | Analfabeten | Dak- en thuislozen | Jongeren | Kinderen | Minima | Patiënten | Vrouwen en meisjes | Werklozen

 • Noodhulp aan straatkinderen en dakloze famlies tijdens coronacrisis

  Het project ‘Catering for the Community’ is een vervolg op de actie ‘Leave NO ONE Behind’ die in de maand april liep. Het project heeft een tijdspanne van drie maanden: mei – augustus 2020. Het beoogt een drieledig doel:
  1. 400 kinderen en families die op de straten van Kumasi leven krijgen voedsel, water, zeep, gezichtsmaskers en toiletpapier. Deze overlevingspakketten helpen hen door de periode van crisis heen en maken het voor hen mogelijk om zich te isoleren en niet op straat pogingen te hoeven doen iets van geld te verdienen. Medewerkers investeren in het opbouwen van een vertrouwensband met de kinderen en families. Ze worden gestimuleerd na te denken over de toekomst en uitgenodigd om deel te nemen aan de reguliere rehabilitatieprogramma’s van de organisatie.
  2. Vijf voormalig straatmeisjes worden binnen het Vocational Training Centre van onze partner getraind in het vak van Catering. Zij hebben het introductieprogramma al doorlopen en starten met een module van drie maanden intensieve praktijktraining. Ze krijgen de uitdaging om 150 warme, voedingsrijke maaltijden per dag te cateren voor de dakloze gemeenschap. Na deze module zal het trainingsprogramma worden voortgezet met modules als Hospitality Industry, Menu Planning and Nutrition, Food Service en Entrepreneurial Skills. Na afronding van de beroepstraining zijn de meisjes in staat om een zelfstandig inkomen te verdienen.
  3. We lanceren een grootschalige lobby- en mediacampagne om de lokale autoriteiten aan te zetten tot actie en het nemen van verantwoordelijkheid naar de dakloze gemeenschap voor de gevolgen van de coronacrisis.

  SDG:

  Doelgroep: Dak- en thuislozen | Jongeren | Kinderen | Minima | Vrouwen en meisjes

 • Bewustwordingsactiviteiten in Nederland. Doorlopende actie.

  Bewustwordingsactiviteiten in Nederland. Het doel hiervan is het verspreiden van informatie over straatkinderen en het vergroten van draagvlak voor internationale samenwerking. In dit kader bieden we projecten aan de Worldschool. Doorlopende actie.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Jongeren | Studenten

 • Empowerment en Advocacy programma: Internationale dag voor straatkinderen. Doorlopende actie.

  Het Empowerment programma ‘Increasing Impact’ bestaat uit een serie van acties en evenementen om straatkinderen in Ghana een stem te geven en te empoweren om voor zichzelf op te komen en hun rechten op te eisen. De meeste activiteiten vinden plaats rondom de viering van de Internationale Dag voor Straatkinderen (op 12 april). We startten het programma in Kumasi, en breidden in 2019 uit naar Tamale. Dit jaar (2020) ligt de focus op de hoofdstad Accra en de steden Kumasi en Tamale.

  Thema 2020: Dit jaar is het thema van de viering ‘Safe spaces for street children’. Met onze campagne willen we voorkomen dat steeds meer kinderen en jongeren op straat terecht komen. We creeren meer kennis, bewustzijn en aandacht voor ‘streetism’, en de gevaren die het straatleven met zich meebrengt. We vragen relevante overheidsinstanties om tot passend beleid en duurzame oplossingen te komen voor de onveilige omstandigheden waarin straatkinderen leven.

  Samen met een groot aantal lokale partners in Kumasi, Accra en Tamale organiseren we:
  – Empowerment workshops en (media) training voor straatkinderen tot ‘Street Champions’;
  – Outreach/ Voorlichting over de risico’s van vroegtijdig schooluitval en de gevaren van de straat, door Street Champions aan scholen, kerken, moskeeen en gemeenschapsgebouwen.
  – Demonstraties met spandoeken, muziek, speeches door het stadscentrum, door straatkinderen, hulporganisaties en sympathisanten.
  – ‘Sensitation’ en media campagnes (interviews en thema-uitzendingen op regionale en nationale radio, tv en kranten) met veel aandacht voor de verhalen van de Street Champions.
  – Stakeholder-symposiums waar politici, beleidsmakers, overheidsinstanties, universiteiten, hulporganisaties en Street Champions in gesprek gaan over mogelijke oplossingen.
  – Straatkinderen forums en werkgroepen, open dagen en feestelijke bijeenkomsten.
  – Versterken van lokale partners door middel van cursussen op het gebied van lobby, advocacy and bewustmaking, project-evaluatie en schrijven van een protocol.

  Dit is een jaarlijks terugkerend project.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Dak- en thuislozen | Jongeren | Kinderen | Minima | Vrouwen en meisjes | Werklozen

 • Studiefonds voor kinderen en jongeren in Ghana. Doorlopende actie.

  Met het Studiefonds bieden we studiefinanciering aan jong talent in Ghana dat vanwege financiële problemen niet naar de middelbare school kan. Zo kunnen deze jongeren hun middelbare school volledig afronden en een diploma halen. Het Studiefonds is een doorlopend project. Al 51 kinderen haalden via het Studiefonds hun diploma. Ieder jaar gaan er nog eens 50 kinderen en jongeren met studiefinanciering naar de middelbare school. De kinderen hoeven niet meer op straat te werken, maar kunnen zich volledige focussen op hun opleiding en toekomst. Iedere zomer haalt een deel van deze groep hun diploma, waarna in september evenzoveel nieuwe leerlingen met het traject starten. De ondersteuning wordt gegeven voor de periode die nodig is om het diploma te halen (maximaal drie jaar). Doorlopend project.

  SDG:

  Doelgroep: Dak- en thuislozen | Jongeren | Kinderen | Minima | Vrouwen en meisjes

 • Duurzame keuken bij trainingscentrum voor straatmeiden in Ghana (2018).

  Duurzame keuken. Bijgedragen aan de realisering van de bouw van een duurzame keuken bij het opvanghuis. Er werd op houtkachels gekookt voor een groep van bijna veertig meiden en hun begeleiders. In de buitenkeuken wordt nu op gas gekookt en is tevens opslag van voorraad uit de moestuin mogelijk (2018).

  SDG:

  Doelgroep: Dak- en thuislozen | Jongeren | Kinderen | Vrouwen en meisjes

 • Waterpomp bij trainingscentrum voor straatmeisjes in Ghana (2015).

  Waterpomp. Realiseren van een waterpomp bij het opvanghuis (2015).

  SDG:

  Doelgroep: Dak- en thuislozen | Jongeren | Kinderen | Vrouwen en meisjes

 • Startpakketten voor voormalige straatmeisjes/ beginnend zelfstandigen. Doorlopende actie.

  Startpakket voor voormalige straatmeisjes. De meiden die in het huis na twee jaar de opvang en leer/werktraject afronden krijgen een startpakket (naaimachine, basisvoorraad etc.) zodat ze als kledingmaakster op eigen benen kunnen staan. Doorlopende actie.

  SDG:

  Doelgroep: Dak- en thuislozen | Jongeren | Vrouwen en meisjes | Werklozen

 • Opvang- en beroepstraining voor straatmeisjes in Ghana (2013)

  Trainingscentrum voor straatmeisjes. Bijgedragen aan het realiseren van een opvanghuis en trainingscentrum (Vocational Training Centre) in Kumasi voor straatmeisjes. Jonge voormalige straatmeisjes kunnen daar maximaal twee jaar wonen en krijgen een beroepstraining, zorg en onderwijs. Deze meisjes kunnen, als ze na twee jaar het opvanghuis verlaten, zelfstandig aan de slag in het getrainde beroep (kledingmaakster, kapster, etc.) (2013).

  SDG:

  Doelgroep: Dak- en thuislozen | Jongeren | Kinderen | Vrouwen en meisjes

Terug naar ledenoverzicht