Adamfo Ghana is een Nederlandse stichting die zich inzet voor een betere toekomst voor straatkinderen en jongeren in Ghana. Vanuit gelijkwaardig partnership werken we samen met verschillende lokale organisaties in de drie grootste steden van Ghana:

 • Accra: Accra is de hoofdstad van Ghana. In Accra werken we samen met community-based organisations Urban Poor Child Organisation (UPCO) en Starlight Foundation aan het verbeteren van de leefomstandigheden in de sloppenwijken, het bieden van onderwijs en training, en het voorkomen van schooluitval en ‘streetism’ door voorlichting en outreach-programma’s.
 • Kumasi: In Kumasi, de tweede stad van Ghana, is Safe-Child Advocacy (voorheen Street Children Project) (SCA) onze belangrijkste partner. Dit is een lokale organisatie die al meer dan 15 jaar werkt voor het welzijn van straatkinderen en kwetsbare jongeren in Ghana. Samen met Safe-Child Advocacy werken we aan verschillende projecten op het gebied van onderwijs, beroepstraining, gezinsgerichte zorg, werkgelegenheid, lobby & advocacy.
 • Tamale: Tamale is de grootste stad in het noorden van Ghana. In Tamale werken we samen met Centre for Development and Policy Advocacy (CEDEPA) en het Song-Ba Empowerment Centre in Tamale.  Deze twee lokale organisaties werken in het noorden van Ghana samen op het terrein van onderwijs, empowerment van jongeren en vrouwen, good governance, reproductieve gezondheidszorg en rechten. Yaakoro Youth Development Centre (YAYDEC) is een derde NGO waarmee we in Tamale samenwerken. Met YAYDEC bieden we vaktraining in het vak van weven en kledingmaken aan teruggekeerde straatmeisjes en kwetsbare jongeren en vrouwen. Tevens biedt het centrum preschool-onderwijs aan de allerkleinsten en ICT-lessen aan de lokale gemeenschap.

CBF Erkend Goed Doel – Stichting Adamfo Ghana is Erkend Goed Doel. Een Erkend Goed Doel voldoet aan strenge kwaliteitseisen en wordt jaarlijks gecontroleerd door de nationale toezichthouder CBF. Zo weet je zeker dat de organisatie bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro en verantwoording aflegt.


Erkende ANBI – Stichting Adamfo Ghana is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Jouw donatie  is dus aftrekbaar van de belasting. Meer informatie hierover kun je vinden op www.belastingdienst.nl.

Onze strategie is om niet voor straatkinderen te werken, maar met hen. De kinderen dragen in grote mate bij aan het analyseren van hun situatie en de problemen die ze tegenkomen, en het vinden van oplossingen hiervoor. We geloven dat de langetermijn-oplossing tweedelig is:

Enerzijds ligt deze in het onderwijs (formeel onderwijs en informele vakopleidingen) en het vergroten van de kans op werkgelegenheid (door stages, training en startpakketten).

Ten tweede is de empowerment van deze kinderen en hun families en gemeenschappen cruciaal, zodat zij zelf hun rechten kunnen opeisen bij relevante overheid en instanties.

Wanneer de Ghanese autoriteiten hun verantwoordelijkheid pakken en duurzame oplossingen voor ‘streetism’ gaan zoeken, wordt ons werk hopelijk op een dag overbodig.

Meer informatie vind je op onze website www.adamfoghana.com

Informatie

 • Doelgroep: Alleenstaande ouders | Analfabeten | Dak- en thuislozen | Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Minima | Slachtoffers van geweld | Slachtoffers van seksueel misbruik | Studenten | Vrouwen en meisjes | Werklozen
 • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG02 - Einde aan honger | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG05 - Vrouwen en mannen gelijk | SDG08 - Fatsoenlijke banen en economische groei | SDG10 - Minder ongelijkheid | SDG17 - Partnerschappen voor de doelen
 • Land: Ghana
 • Werelddeel: Afrika

Projecten

 • End Period Poverty: Empowerment van tienermeisjes en jonge vrouwen in Noord-Ghana

  Dit project is winnaar van de Out of the Box Vrouwenrechten-contest van de Haëlla Stichting!

  Wat verlies jij aan opleiding en inkomen, simpelweg omdat je ongesteld bent? Hoeveel dagen school of werk zou je missen als je geen geld zou hebben voor maandverband? Wat als niemand je ooit iets heeft geleerd over menstruatie, of erger nog, wanneer menstruatietaboes en mythes ervoor zorgen dat je je schaamt voor je lichaam? Deze problemen – ook wel Period Poverty genoemd – zijn de dagelijkse realiteit voor duizenden vrouwen en meisjes in Noord-Ghana. Menstruatie armoede en de schaamte die daarbij komt kijken, kan zo’n grote invloed op het leven van tienermeisjes hebben, dat ze vroegtijdig met school stoppen en op straat terecht komen. Het doel van dit project is om dit te voorkomen. Door tienermeisjes en jonge vrouwen in Noord-Ghana in hun kracht te zetten, door meer bewustzijn te creeren binnen hun gemeenschap, door voorlichting te geven over reproductieve gezondheid en door de bescherming van vrouwenrechten.

  Met het End Period Poverty-project willen we 500 adolescente meisjes en jonge vrouwen die in de kansarme en landelijke gebieden rond Tamale wonen, voorzien van een complete set wasbaar maandverband die ze kunnen gebruiken tijdens hun menstruatie. Hierdoor kunnen de meisjes ook tijdens hun menstruatie naar school blijven gaan en kunnen werkende vrouwen de hele maand door in hun levensonderhoud blijven voorzien. Bovendien zullen Rhoda en haar team van het Song-Ba Empowerment Centre de dames voorlichting geven over reproductieve gezondheid en het gebruik van het maandverband. Maar dat is niet alles.

  Binnen minimaal 3 Senior High Schools worden workshops georganiseerd voor de docenten over het onderwerp reproductieve gezondheid en vrouwenrechten, zodat ze na afloop hun kennis kunnen doorgeven aan hun studenten (vrouwelijk EN mannelijk!). Ook zullen er binnen de scholen Girl Rights Clubs (GRC’s) worden opgericht. Dit zijn door kinderen geleide groepen, ondersteund door een volwassene (docente), die tot doel hebben om de meisjes binnen de school voor te lichten over hun rechten en hun te leren voor zichzelf op te komen. De GRC’s vormen een veilige haven voor meisjes om hulp te vragen als er zich een probleem voordoet. De leden van de GRC’s zijn de eersten die zien of een meisje problemen heeft (zoals verwaarlozing, seksuele intimidatie, misbruik, gedwongen huwelijk, enz.) en zijn getraind om samen met het meisje en haar familie op zoek te gaan naar een passende oplossing.
  Na het trainen van de docenten en leden van de GRC’s is het de bedoeling dat zij zelf de voorlichtingsactiviteiten overnemen en in de toekomstige jaren draaiend houden. Zo worden jaarlijks 1000+ leerlingen bereikt.

  SDG:

  Doelgroep: Jongeren | Kinderen | Minima | Vrouwen en meisjes

 • Yaakoro Youth Development Centre: vaktraining voor kwetsbare meisjes en jonge vrouwen

  Het Yaakoro Youth Development Centre (YAYDEC) in Tamale is een initiatief van Mr. Rashid, een bevlogen ondernemer die op eigen kracht een trainingscentrum opzette voor (straat)meisjes en jonge vrouwen die het vak van kledingmaakster of weefster willen leren maar hiervoor niet de financiële middelen hebben. ‘Yaakoro` betekent`vluchteling/ uitgewekene`, en het centrum richt zich dan ook op vrouwen die vaak door hun gemeenschap verstoten zouden worden, of meisjes die terugkeerden van het harde straatleven in Kumasi of Accra. YAYDEC is een jonge ambitieuze organisatie, met veel potentie en groeimogelijkheden.
  Adamfo Ghana zet zich sinds januari 2021 in om met diverse projecten de voorzieningen in het centrum verder te verbeteren en uit te breiden. Ook wordt gezocht naar manieren om de organisatie YAYDEC verder te versterken, zodat de organisatie uiteindelijk financieel onafhankelijk en zelfvoorzienend wordt.

  * Een van de eerste prioriteiten was project ‘A Solid Foundation’, met als doel de aanleg van een stenen vloer aan de voorkant van het centrum. Zo kunnen de weeflessen, die deels buiten gegeven worden, ook tijdens de regentijd doorgaan. Dit project is inmiddels succesvol afgerond.
  * Ook het project D.I.T; Duurzame Inrichting Trainingscentrum is afgerond. Dit betrof de aanschaf van houten werktafels en stoelen, en het leggen van vinyl vloerbedekking in de klaslokalen, zodat alle trainees beschikking hebben over een eigen werktafel en stoel.

  De volgende prioriteiten zijn de betegeling van vloeren van de toiletten en werkateliers, en het uitbreiden van de computer-ruimte.

  SDG:

  Doelgroep: Alleenstaande ouders | Analfabeten | Dak- en thuislozen | Jongeren | Kinderen | Mensen met een beperking | Minima | Slachtoffers van seksueel misbruik | Vluchtelingen | Vrouwen en meisjes | Werklozen

 • Impact through Enterprise: Leerwerkbedrijf voor jonge ondernemers

  Het project ´Impact Through Enterprise´ heeft tot doel om een income generating unit (leerbedrijf) te bouwen op het terrein van het Vocational Training Centre. Deze werkplaats biedt ruimte voor een kapperswinkel en kledingmakerij en bevindt zich aan de doorgaande weg met toegang voor klanten en geïnteresseerden. Ook vormt het een verkooppunt voor snacks en maaltijden die vanuit de Catering-opleiding worden geproduceerd.

  Het Vocational Training Centre (VTC) in Kumasi is in 2013 opgezet en biedt een veilige thuishaven, voedsel, zorg en beroepstraining aan 40-50 straatmeisjes. Het VTC biedt meisjes via een meerjarig trainingsprogramma de kans om een vak te leren; namelijk dat van kledingmaker en kapper. Dit jaar is daar de opleiding tot cateraar bijgekomen. Al meer dan 40 meisjes rondden het programma succesvol af. Met het nationaal erkende NVTI certificaat dat ze hiermee behaalden, beschikken de dames over de kennis en middelen om een zelfstandig inkomen te verdienen.

  Het leerbedrijf heeft drie hoofddoelen:
  1. De unit biedt de recent afgestudeerden van het VTC de gelegenheid om waardevolle werkervaring op te doen. Ze leren wat nodig is om een succesvolle onderneming te runnen, bouwen een klantenkring op en werken aan een bedrijfsstrategie en onderscheidend kenmerk (niche) waarmee ze kunnen concurreren binnen hun sector. Tegelijkertijd verdienen de afgestudeerden hun eigen brood door de verkoop van hun productiewerk;
  2. Het leerbedrijf creëert een veilige plek voor nieuwe trainees van het VTC om de dagelijkse praktijk van de beroepen in een echte werkomgeving te zien. Nieuwe trainees die nog moeten beslissen welke training ze zullen oppakken, kunnen twee weken lang ‘job tasting’ doen op werkplaats. Trainees die in hun eerste jaar zitten, kunnen ‘job shadowing’ doen (leren door observatie) en tweedejaars kunnen er korte stages en opdrachten uitvoeren.
  3. Ten slotte genereert de unit inkomsten: 80% van de gegenereerde inkomsten gaat rechtstreeks naar de dames die in de unit werken, terwijl de resterende 20% voor het VTC is. De 20% die aan het VTC wordt toegerekend, wordt gebruikt voor onderhoud en voor de trainingskosten van de meisjes die nog in opleiding zijn.

  SDG:

  Doelgroep: Alleenstaande ouders | Dak- en thuislozen | Jongeren | Mensen met een beperking | Minima | Vrouwen en meisjes | Werklozen

 • Kansen creëren: Vaktraining voor voormalig straatmeisjes en kwetsbare jonge vrouwen

  Met dit innoverende project ondersteunen we dertig (30) voormalig straatmeisjes en kwetsbare jongeren in de armste wijken rondom Tamale om vaktraining te volgen. Naast de traditionale vakken als kledingmaken en kente-weven bieden we ook technische beroepen aan zoals dat van reparateur van mobiele telefoons, televisies en andere kleine technische apparaten, en dat van computerbeheerder in bijv. een internet-café. Er is momenteel veel werk te vinden in deze beroepen en Adamfo Ghana wil juist meisjes de kans geven om zich hierin te specialiseren om hen te empoweren en gender-stereotypen te doorbreken. Naast de vaktraining krijgen de jongeren ook begeleiding van maatschappelijk werkers en onderwijs in ondernemerschap, boekhouden en bedrijfsmanagement. Doel is dat ze na afronding van het scholingstraject in staat zijn om een eigen bedrijfje op te zetten en succesvol een duurzaam en zelfstandig inkomen te verdienen. Ze krijgen hiertoe startpakketten mee, zodat ze zich niet direct in de schulden hoeven te steken om hun bedrijfje op te starten. Ook worden ze gestimuleerd om tijdens de training te sparen, en krijgen ze ondersteuning in het opzetten van een groeps-spaarsysteem.

  Op termijn wordt beoogd dat het eerste cohort dames dat afstudeert, weer andere meisjes binnen hun eigen bedrijfje opleiden. Tot slot worden de jongeren met workshops geschoold om op middelbare scholen of andere locaties voorlichting te geven over het straatleven en mogelijke alternatieven. Dit heeft tot doel te voorkomen dat steeds meer jonge meisjes ervoor kiezen om hun geluk op de straten van de grote steden te gaan beproeven.

  SDG:

  Doelgroep: Alleenstaande ouders | Dak- en thuislozen | Jongeren | Minima | Slachtoffers van seksueel misbruik | Studenten | Vrouwen en meisjes

 • Driejarig programma: Child Rights and Equal Opportunities for Children in Ghana

  Dit driejarige project is een combinatie van directe hulp aan straatkinderen, bewustmaking en activering van hun families en lokale gemeenschappen, en lobby & advocacy bij regionale en nationale overheden in Ghana. Het project bereikt 1500+ straatkinderen, en beoogt door middel van een integrale aanpak te zorgen voor structurele veranderingen in de gemeenschappen in Noord-Ghana waar de meeste kinderen vandaan komen. We doen dit door onderliggende oorzaken van ‘streetism’, zoals armoede, kinderverwaarlozing en -mishandeling aan te pakken.

  Lokaal eigenaarschap = meer impact
  De families van de kinderen, hun gemeenschappen, lokale en nationale leiders worden actief betrokken bij de activiteiten en worden gestimuleerd om zelf eigenaar te worden van de problematiek en de oplossingen. Ook wordt samenwerking gezocht met andere hulporganisaties die in de verschillende regio’s in Ghana voor straatkinderen werken, om zo met elkaar een impact op nationaal niveau te kunnen maken. Het grote voordeel van de meerjarige benadering is een doorgaande uitvoering van de activiteiten, meer samenhang en daardoor meer resultaat en impact.

  Het driejarig programma heeft de volgende concrete doelen:
  – 1500 Straatkinderen en -jongeren krijgen straatonderwijs en voorlichting over hun rechten en hoe zij deze kunnen opeisen.
  – 50 Jongeren worden opgeleid tot Child Rights Champions en komen actief op voor de rechten van straatkinderen via advocacy en bewustmakings activiteiten.
  – 50 Straatkinderen komen in een veilige gezinssituatie te wonen en gaan terug naar middelbaar onderwijs, welke ze met een diploma afronden.
  – 70 Straatmeisjes worden gerehabiliteerd, keren terug naar hun familie/ gemeenschap en volgen daar vaktraining in een door hen gekozen beroep. Na afronding van de training krijgen zij startpakketten en ondersteuning om zelfstandig aan het werk te gaan.
  – 3 Gemeenschappen in noord Ghana, waar relatief veel straatkinderen vandaan komen, worden bewust gemaakt van en gaan actief in gesprek over kinderrechten en hoe deze beschermd kunnen worden.
  – In deze 3 gemeenschappen worden Kinderbeschermingscommittees (Child Protection Committees) opgericht waarbinnen leden van de gemeenschap actief werken aan de bescherming van kinderrechten.
  – Jaarlijks worden minstens 5 advocacy en bewustmakings activiteiten georganiseerd op zowel lokaal als nationaal niveau (bijv. stakeholder forum, demonstratie, voorlichting aan scholen, media campagne, webinars, etc.), die bijdragen aan toegenomen bewustwording van leiders, beleidsmakers en andere relevante stakeholders om duurzame oplossingen voor straatkinderen te implementeren.
  – Samenwerking binnen de nationale coalitie van hulporganisaties en gemeenschapsorganisaties voor straatkinderen (National Coalition of NGOs and CBOs Against Streetism) is geintensiveerd en de leden werken actief samen om hun gemeenschappelijke doelen te bereiken.

  Met dit unieke project komen we op voor de rechten van de meest kwetsbare kinderen in Ghana en zorgen we ervoor dat de vicieuze cirkel van armoede voor hen en hun families wordt doorbroken. Om te voorkomen dat er steeds opnieuw kinderen op straat terecht komen, streven we naar structurele veranderingen en zorgen we voor eigenaarschap van de gemeenschap op lokaal, maar ook op nationaal niveau. Zodat hopelijk op een dag, ons werk niet meer nodig zal zijn.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Alleenstaande ouders | Dak- en thuislozen | Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Slachtoffers van seksueel misbruik | Studenten | Vrouwen en meisjes

 • Een toekomst van de straat

  50 straatmeisjes worden ondersteund om de straten van Kumasi te verlaten en terug te keren naar hun familie/ lokale gemeenschap in het noorden van Ghana. Daar volgen ze een beroepstraining (on-the-job learning) naar keuze bij een lokale onderneming. Er vindt een zorgvuldige intake plaats, met onderzoek naar de achtergrond en familie-situatie van de meisjes om zeker te zijn dat ze naar een veilig plek terugkeren. Voor terugkeer wordt samengewerkt met de ouders, dorpsoudsten, scholen en lokale partners in Noord-Ghana. De leefsituatie en voortgang van de trainees wordt gemonitord door medewerkers van onze partner, om te zorgen voor succesvolle afronding. De driejarige training wordt afgesloten met een nationaal praktijkexamen (NVTI exam), waarna de trainee in staat is zelfstandig aan het werk te gaan en een duurzaam inkomen te verdienen.

  SDG:

  Doelgroep: Analfabeten | Dak- en thuislozen | Jongeren | Kinderen | Vrouwen en meisjes

 • Kind Welzijnskliniek voor straatkinderen en families

  Onze partner Urban Poor Child Organisation (UPCO) heeft in Gbegbeyise, een van de armste sloppenwijken in Accra, een Kind Welzijnskliniek opgezet. De mensen die in deze wijk wonen zijn erg arm en nauwelijks in staat onderwijs of gezondheidszorg voor hun kinderen (of zichzelf) te betalen. Doel van de kliniek is daarom het geven van basiszorg aan (straat)kinderen en hun ouders, doorverwijzing naar specialisten waar noodzakelijk, counselling en het geven van voorlichting over (seksuele) gezondheid, infectieziekten, hygiene, milieu en andere onderwerpen. Ook worden scholen en winkels bezocht om voorlichting te geven.
  Hoewel de kliniek al in gebruik is genomen waren nog een aantal belangrijke basisvoorzieningen nodig. Te denken valt aan thermometers, stethoscoop, weegschalen, bloeddrukmeters, penlights, verband en eerstehulp middelen, onderzoekstafel/ bedden, maar bijvoorbeeld ook drukwerk, folders en ander voorlichtingsmateriaal. Met dit project hebben wij hierin voorzien.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Alleenstaande ouders | Analfabeten | Dak- en thuislozen | Jongeren | Kinderen | Minima | Patiënten | Vrouwen en meisjes | Werklozen

 • Noodhulp aan straatkinderen en dakloze famlies tijdens coronacrisis

  Het project ‘Catering for the Community’ is een vervolg op de actie ‘Leave NO ONE Behind’ die in de maand april liep. Het project heeft een tijdspanne van drie maanden: mei – augustus 2020. Het beoogt een drieledig doel:
  1. 400 kinderen en families die op de straten van Kumasi leven krijgen voedsel, water, zeep, gezichtsmaskers en toiletpapier. Deze overlevingspakketten helpen hen door de periode van crisis heen en maken het voor hen mogelijk om zich te isoleren en niet op straat pogingen te hoeven doen iets van geld te verdienen. Medewerkers investeren in het opbouwen van een vertrouwensband met de kinderen en families. Ze worden gestimuleerd na te denken over de toekomst en uitgenodigd om deel te nemen aan de reguliere rehabilitatieprogramma’s van de organisatie.
  2. Vijf voormalig straatmeisjes worden binnen het Vocational Training Centre van onze partner getraind in het vak van Catering. Zij hebben het introductieprogramma al doorlopen en starten met een module van drie maanden intensieve praktijktraining. Ze krijgen de uitdaging om 150 warme, voedingsrijke maaltijden per dag te cateren voor de dakloze gemeenschap. Na deze module zal het trainingsprogramma worden voortgezet met modules als Hospitality Industry, Menu Planning and Nutrition, Food Service en Entrepreneurial Skills. Na afronding van de beroepstraining zijn de meisjes in staat om een zelfstandig inkomen te verdienen.
  3. We lanceren een grootschalige lobby- en mediacampagne om de lokale autoriteiten aan te zetten tot actie en het nemen van verantwoordelijkheid naar de dakloze gemeenschap voor de gevolgen van de coronacrisis.

  SDG:

  Doelgroep: Dak- en thuislozen | Jongeren | Kinderen | Minima | Vrouwen en meisjes

 • Empowerment en Advocacy programma: Internationale dag voor straatkinderen. Doorlopende actie.

  Het Empowerment programma ‘Increasing Impact’ bestaat uit een serie van acties en evenementen om straatkinderen in Ghana een stem te geven en te empoweren om voor zichzelf op te komen en hun rechten op te eisen. Met de activiteiten bereiken we jaarlijks duizenden kinderen, families, beleidsmakers, politici en andere relevante stakeholders.

  De meeste activiteiten vinden plaats rondom de viering van de Internationale Dag voor Straatkinderen (op 12 april). We startten het programma jaren geleden in Kumasi en het groeit steeds verder. In 2019 breidden we uit naar Tamale. In 2020 wilden we de focus leggen op de hoofdstand Accra, maar door de uitbraak van het Covid19-virus moesten de activiteiten flink worden afgeschaald. Dit voorjaar (2021) gaan we dan toch weer voor groot. We organiseren activiteiten in de hoofdstad Accra en de steden Kumasi en Tamale.

  Met dit programma willen we het volgende bereiken:
  >> De problematiek van straatkinderen en vroegtijdig schoolverlaters op de agenda zetten van de nationale overheid, beleidsmakers en traditionele autoriteiten, en toegenomen bereidheid van deze instanties om zich te commiteren aan langetermijnoplossingen.
  >> Vergroten van het maatschappelijk bewustzijn en bewerkstelligen van een positieve verandering in de houding van ouders, gemeenschappen en het grote publiek ten opzichte van straatkinderen en niet-schoolgaande kinderen.
  >> Bieden van een gemeenschappelijk platform aan straatkinderen, niet-schoolgaande kinderen en relevante hulporganisaties, waar zij gehoord worden en aanbevelingen kunnen doen over hoe het probleem van schooluitval en dakloosheid op een duurzame manier kan worden aangepakt.
  >> Opbouw van een actieve coalitie van hulporganisaties en andere belanghebbenden in Ghana die pleiten voor de rechten van straatkinderen en niet-schoolgaande kinderen.

  Wat gaan we doen?
  Het project wordt uitgevoerd in de drie grootste steden van Ghana; Accra, Kumasi en Tamale. In deze steden bevindt zich veruit het grootste deel van de straatkinderen in Ghana. Ook bereikt het project in deze steden de belangrijkste relevante instanties en het grootst aantal mensen.

  Het project omvat een groot aantal activiteiten en evenementen rondom de viering van de Internationale Dag voor Straatkinderen, welke jaarlijks wereldwijd op 12 april gevierd wordt:
  1. Stakeholder symposium en dialoog: In de steden, Accra en Tamale worden symposiums georganiseerd over de genoemde problematiek. Genodigden zijn politici, beleidsmakers, traditionele autoriteiten, pedagogen en maatschappelijk werkers, journalisten, hulporganisaties en de straatkinderen zelf.
  2. Training van straatkinderen tot ‘Street Champions’: 50 Straatkinderen worden door workshops bewust gemaakt van hun rechten en hun vermogen om voor zichzelf op te komen. Met media trainingen worden zij getraind om als ‘Street Champion’ hun stem te laten horen.
  3. Outreach naar scholen (Teach them Young), wijkgebouwen, kerken, moskeeën, etc: Er wordt voorlichting gegeven aan kinderen, ouders, leerkrachten en lokale leiders op 40+ scholen, wijkgebouwen, religieuze bijeenkomsten, etc. door medewerkers van de coalitiepartners en de Street Champions.
  4. Voorlichting door theaterstuk: In Tamale zal een theaterstuk gemaakt worden waarmee omliggende communities worden voorgelicht over de gevaren van het straatleven en de noodzaak om verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van de kinderen. Het theaterstuk wordt uitgezonden op regionale radio en televisie en is via de telefoon te volgen.
  5. Straatkinderen Forum: In Kumasi vindt een bijeenkomst plaats met 80-100 straatkinderen met workshops en discussiegroepen over ‘Mijn verhaal’ en ‘Mijn droom’. De groepen presenteren hun verhalen en dromen voor uitgenodigde belanghebbenden en journalisten.
  6. Media campagne: Een landelijke media-campagne met regelmatig uitsturen van persberichten aan kranten, radio en televisie, interviews door ‘Street Champions’, uitzending van (door straatkinderen zelf gemaakte) documentaires, organisatie van panel-discussies, gebruik van nieuwe (social) media, inbel-programma’s op de radio, uitnodigen van journalisten om deel te nemen en verslag te doen van bovengenoemde evenementen, etc.
  7. Demonstratie: Manifestatie door 500+ straatkinderen, medewerkers van hulporganisaties, studenten en andere medestanders van en naar een centraal punt in de hoofdstad Accra.
  8. Verzoekschrift aan de president: Via de regionale ministers van Greater Accra, Ashanti region en Northern region.
  9. Onderzoek, rapportages en publicaties: De coalitiepartners werken samen met onderzoekers en universiteiten aan onderzoek naar de belangrijkste oorzaken en achtergronden van de straatkinderen in Ghana.
  10. Versterken van lokale partners door middel van cursussen op het gebied van lobby, advocacy and bewustmaking, project-evaluatie en schrijven van een protocol .

  Project bereik:
  Dit project heeft een direct bereik van ongeveer 5.000 mensen (relevante instanties, beleidsmakers, overheidsvertegenwoordigers, schoolkinderen, onderwijzers en medewerkers van 40+ scholen, straatkinderen en hun families, universiteitsstudenten, kerk- en moskee-gangers, lokale gemeenschappen en hun leiders, journalisten, etc.). Via de media-campagne (tv, radio en kranten) wordt een bereik verwacht van minimaal 50.000+ mensen jaarlijks.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Alleenstaande ouders | Analfabeten | Dak- en thuislozen | Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Minima | Studenten | Vrouwen en meisjes | Werklozen

 • Studiefonds voor kinderen en jongeren in Ghana. Doorlopende actie.

  Met het Studiefonds bieden we studiefinanciering aan jong talent in Ghana dat vanwege financiële problemen niet naar de middelbare school kan. Zo kunnen deze jongeren hun middelbare school volledig afronden en een diploma halen. Het Studiefonds is een doorlopend project. Al 51 kinderen haalden via het Studiefonds hun diploma. Ieder jaar gaan er nog eens 50 kinderen en jongeren met studiefinanciering naar de middelbare school. De kinderen hoeven niet meer op straat te werken, maar kunnen zich volledige focussen op hun opleiding en toekomst. Iedere zomer haalt een deel van deze groep hun diploma, waarna in september evenzoveel nieuwe leerlingen met het traject starten. De ondersteuning wordt gegeven voor de periode die nodig is om het diploma te halen (maximaal drie jaar). Doorlopend project.

  SDG:

  Doelgroep: Dak- en thuislozen | Jongeren | Kinderen | Minima | Vrouwen en meisjes

 • Waterpomp bij trainingscentrum voor straatmeisjes in Ghana (2015).

  Waterpomp. Realiseren van een waterpomp bij het opvanghuis (2015).

  SDG:

  Doelgroep: Dak- en thuislozen | Jongeren | Kinderen | Vrouwen en meisjes

 • Startpakketten voor voormalige straatmeisjes/ beginnend zelfstandigen. Doorlopende actie.

  Startpakket voor voormalige straatmeisjes. De meiden die in het huis na twee jaar de opvang en leer/werktraject afronden krijgen een startpakket (naaimachine, basisvoorraad etc.) zodat ze als kledingmaakster op eigen benen kunnen staan. Doorlopende actie.

  SDG:

  Doelgroep: Dak- en thuislozen | Jongeren | Vrouwen en meisjes | Werklozen

 • Opvang- en beroepstraining voor straatmeisjes in Ghana (2013)

  Trainingscentrum voor straatmeisjes. Bijgedragen aan het realiseren van een opvanghuis en trainingscentrum (Vocational Training Centre) in Kumasi voor straatmeisjes. Jonge voormalige straatmeisjes kunnen daar maximaal twee jaar wonen en krijgen een beroepstraining, zorg en onderwijs. Deze meisjes kunnen, als ze na twee jaar het opvanghuis verlaten, zelfstandig aan de slag in het getrainde beroep (kledingmaakster, kapster, etc.) (2013).

  SDG:

  Doelgroep: Dak- en thuislozen | Jongeren | Kinderen | Vrouwen en meisjes

Terug naar ledenoverzicht