Achtergrond.

De geschiedenis van Ayni Bolivia-Nederland gaat terug tot 1997 toen een aantal Bolivianen die in Nederland woonden voor het eerst samenkwamen en besloten een samenwerkingsgroep te gaan vormen. Zij richtten in 1999 officieel Stichting Ayni-Nederland op, met als doel om de levensomstandigheden van de armste mensen in Bolivia te verbeteren. Dit werd gedaan door middelen en kennis van Nederland in te zetten voor de ontwikkeling van Bolivia om zo armoedebestrijding en ongelijkheid te verminderen. Ayni is een woord uit de oude inheemse Andes-taal Quechua en betekent zoveel als “wederkerigheid”.

Het werk van Ayni Bolivia-Nederland is vooral gericht op fondsenwerving en donateurswerving. Daarnaast werken wij aan het creëren van draagvlak voor de situatie in Bolivia, het bevorderen we de naamsbekendheid en het verantwoorden van de donaties.

De lokale partnerorganisatie Ayni Bolivia is gespecialiseerd in onderwijs en informatie- en communicatietechnologie (ICT). De strategie van Ayni Bolivia is erop gericht te voorkomen dat het gebrek aan ICT-kennis een reden is voor sociale en economische uitsluiting. Door het gebruik van ICT te stimuleren, voornamelijk voor kansarme kinderen en jongeren in Bolivia, levert de organisatie een
bijdrage aan een duurzame ontwikkeling. NGO Ayni Bolivia is langzaam uitgegroeid van een kleine, lokale partner tot een erkende organisatie die verschillende prijzen heeft gewonnen.

Visie.

Alle Boliviaanse kinderen en jongeren krijgen gelijke kansen, genieten van kwalitatief goed onderwijs en hebben toegang tot waardig werk.

Onze speerpunten zijn:

1. Alle kinderen naar school
2. Gelijke kansen voor mannen en vrouwen
3. Mondiaal samenwerkingsverband voor ontwikkeling
4. Banen en duurzame groei

Missie.

Ayni bestrijdt armoede en ongelijkheid in Bolivia door te investeren in kwalitatief onderwijs m.b.v.  technologie. Dit doen wij door middel van duurzame en innovatieve IT-projecten waarmee de digitale (gender) kloof wordt verkleind en de werkgelegenheidskansen onder de (kansarme) jongeren in Bolivia worden vergroot.

 

Beloningsbeleid.

Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers. Voor hun deelname aan het bestuur wordt dan ook geen salaris of onkostenvergoeding betaald. In 2019 bestaat het bestuur van Stichting Ayni Bolivia-Nederland gemiddeld uit een viertal leden dat een paar keer per jaar bij elkaar komt om te vergaderen. Taken worden verdeeld en uitgevoerd, ook met het team vrijwilligers. De bestuursleden onderhouden zo nodig contact met elkaar en/of met Bolivia via telefoon, mail, Whatsapp en Zoom.

 

Informatie

 • Doelgroep: Analfabeten | Jongeren | Kinderen | Studenten | Vrouwen en meisjes
 • SDG: SDG04 - Goed onderwijs | SDG05 - Vrouwen en mannen gelijk | SDG08 - Fatsoenlijke banen en economische groei | SDG10 - Minder ongelijkheid
 • Land: Bolivia | Nederland | Spanje
 • Werelddeel: Europa | Zuid-Amerika

Projecten

 • Mi amigo el libro

  In 2019 heeft Ayni het project ‘Mi Amigo el Libro‘ (Mijn Boekmaatje) uitgerold in Oruro.

  Project: Mi Amigo el Libro

  In Nederland gaan onze kinderen naar school, dat vinden wij heel vanzelfsprekend. Op school krijgen onze kinderen al het nodige materiaal. Zo kunnen kinderen spelen, leren en creëren ze kansen voor de toekomst. Ouders zien iedere dag hun kinderen een nieuwe stap in hun ontwikkeling zetten. Helaas geldt dit niet voor alle ouders in Bolivia. Veel kinderen hebben in Bolivia geen toegang tot studieboeken, literatuur en vrijetijdslectuur. Anders dan in Nederland moeten de ouders voor boeken, schriften en didactisch materiaal zelf per kind betalen. Hier komt gelukkig enige verandering in. De overheid heeft grote moeite gedaan om de leraren van een laptop te voorzien (in 2013) maar verder krijgen de leraren geen materiaal. Het is aan de ouders om het initiatief te nemen en bijvoorbeeld een kleine bibliotheek op te zetten. Maar vaak zijn er bij de ouders, vooral in semi-rurale gebieden, andere prioriteiten.
  De leraren merken, vooral met de digitalisering (iedereen heeft een mobieltje) dat de kinderen nog later (veel later) leren lezen. Begrijpend lezen wordt echt een uitdaging voor kinderen die niet de gewoonte hebben om te lezen, noch op school, noch thuis. De leesachterstand heeft slechte spelling en grammatica, beperkte woordenschat en het niet goed kunnen beschrijven van gebeurtenissen en uiten van emoties tot gevolg.

  SDG:

  Doelgroep: Analfabeten | Jongeren | Kinderen | Studenten

Terug naar ledenoverzicht