Stichting Blessed Generation Nederland werft fondsen voor het werk van Blessed Generation in Kenia: ruim 800 kansarme kinderen krijgen via Blessed Generation basis- en vervolgonderwijs. Ongeveer de helft daarvan wordt tijdelijk opgevangen of via outreach programma’s in het gezin extra gesteund met voedsel en gezondheidszorg. Zo krijgen zij een kans op een zelfredzame toekomst.

Sinds de oprichting van Blessed Generation zijn er veel mensen in de BG-familie die hun opleiding hebben afgerond en zelf een gezin en werk hebben. Zij leveren hun bijdrage aan de maatschappij als bijvoorbeeld verpleegster, schoenmaker, docent, schoonheidsspecialiste, administratief medewerker of basisarts. Veelal komen ze terug bij Blessed Generation als vrijwilliger en/of sponsor. Eén van de eerste afgestudeerden – inmiddels een eigen gezin en werkzaam bij een bank – heeft al weer een paar jaar zitting in het bestuur van Blessed Generation Kenia.

Blessed Generation Kenia staat onder leiding van de uit Nederland afkomstige Ria Fennema. Samen met de Keniaanse medewerkers en in nauwe samenwerking met de Keniaanse kinderbescherming zet zij zich met hart en ziel in om kansarme kinderen onderwijs en opvang te geven. Blessed Generation biedt werkgelegenheid aan ruim honderd medewerkers. Daarnaast ondersteunen en versterken wij de gemeenschap en economie in de omgeving van de BG locaties door o.a. voedsel, studie- en andere materialen, schooluniformen, taxiritten en bouw- en onderhoudswerk lokaal in te kopen.

Informatie

 • Doelgroep: Alleenstaande ouders | Dak- en thuislozen | Jongeren | Kinderen | Mensen met een beperking | Studenten | Vrouwen en meisjes
 • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG05 - Vrouwen en mannen gelijk | SDG06 - Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen | SDG07 - Duurzame en betaalbare energie | SDG10 - Minder ongelijkheid | SDG12 - Duurzame consumptie en productie
 • Land: Kenia
 • Werelddeel: Afrika

Projecten

 • Blessed Generation Outreachprogramma

  Het Outreachprogramma van Blessed Generation voorziet in zoveel mogelijk basale levensbehoeften voor kinderen in de thuissituatie. Opname bij Blessed Generation is op deze manier niet nodig. Wat minstens zo belangrijk is, is dat de kinderen binnen het programma een opleiding krijgen. De ouders of verzorgers worden geholpen bij het vinden van een baan of het opstarten van een eigen bedrijfje, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan.

  SDG:

  Doelgroep: Alleenstaande ouders | Chronisch zieken | Jongeren | Kinderen | Ouderen | Vrouwen en meisjes | Werklozen

 • Blessed Generation Nyamira

  Het hulpproject – gestart voor de slachtoffers van de verkiezingsrellen in 2007 – bestaat uit gezinsvervangende opvang en een lagere school. De school, waarbij samengewerkt wordt met de regering, is ook toegankelijk voor kinderen uit de omgeving. Ruim 350 kinderen krijgen hier gratis onderwijs. Blessed Generation Nyamira heeft eigen landbouwgrond en probeert zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. Er wordt nauw samengewerkt met de lokale community.

  SDG:

  Doelgroep: Alleenstaande ouders | Jongeren | Kinderen | Mensen met een beperking | Slachtoffers van Oorlog | Vrouwen en meisjes

 • Blessed Generation Malindi

  In Malindi, aan de oostkust, heeft Blessed Generation een lagere school en een opvanghuis en. Het doel van Blessed Generation is om kinderen zoveel mogelijk in hun thuisomgeving te laten opgroeien. Via outreach programma’s wordt het gezin extra gesteund met voedsel en gezondheidszorg. Het opvanghuis is dan ook uitsluitend voor kinderen die geen andere optie meer hebben.

  SDG:

  Doelgroep: Alleenstaande ouders | Jongeren | Kinderen | Vrouwen en meisjes

 • Blessed Generation Highschool

  De highschool van Blessed Generation richt zich op kinderen uit kansarme situaties, ook buiten de setting van Blessed Generation. Meer dan 125 leerlingen gaan hier naar school. Ze wonen op het terrein en krijgen hier begeleiding van sociaal werkers. We brengen de leerlingen in contact met de wereld en leren ze vooral zelf na te denken. Door computers, internet en nieuwe technologieën te omarmen geeft BG High een goede aansluiting op de werkvloer en eventuele vervolgopleidingen. Aan de verdere uitbouw van de BG Highschool wordt nog steeds gewerkt en hiervoor is geld nodig.

  SDG:

  Doelgroep: Jongeren | Kinderen | Studenten | Vrouwen en meisjes

Terug naar ledenoverzicht