Projectorganisatie
Stichting Child Support Indonesia werkt in Indonesië samen met Yayasan (stichting) Setara Kita. Deze indonesische dochterorganisatie is speciaal opgericht om de lijnen kort te houden en de lokale stichting staat onder rechtstreekse controle van stichting Child Support Indonesia. De lijnen zijn kort en het bestuur van CSI heeft 100% inzage betreffende alle activiteiten en uitgaven van Yayasan Setara Kita.

Stichting Child Support Indonesia werkt ook samen met andere stichtingen en organisaties in Indonesië.

In Nederland werkt CSI veel met vrijwilligers. Deze zijn met name actief tijdens het jaarlijkse fundraising evenement Pasar Toko Neba. Tijdens deze dag (en tijdens zowel de voorbereiding als de arbeidsintensieve periode direct na het evenement) zijn ruim 120 vrijwilligers actief.

CSI werft onder andere fondsen via de verkoop van Indonesisch handwerk in de winkel Toko Neba. De volledige winst van alle verkopen in de winkel gaat naar de kinderprojecten van stichting Child Support Indonesia.

Scholingsprojecten
Al jarenlang is het sponsorplan van stichting Child Support Indonesia het zwaartepunt van de projectuitvoeringen. Child Support Indonesia ziet scholing als het belangrijkste middel om kansen te creëren voor kinderen en daarmee hun kansen op een betere toekomst te vergroten.

Child Support Indonesia is voor dit projectonderdeel afhankelijk van particuliere donateurs. Sponsor-ouders in Nederland kunnen voor €10,– per maand een kind op de lagere school een kans op een toekomst bieden en voor € 15,– p/maand een beroepsopleiding financieren. De lijst met aanvragen voor het volgen van zowel lager onderwijs als lager middelbaar- en beroepsonderwijs groeit nog steeds. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen honoreren. Als criteria voor opname in het programma hanteren wij de twee volgende punten:  De financiële situatie van het gezin.  De motivatie van het betreffende kind.

Er wordt niet gekeken naar de eventuele schoolprestaties van de leerling. Wij vinden dat ALLE kinderen recht hebben op onderwijs, ongeacht hun prestaties en/of capaciteiten. Kinderen die slechter presteren of, om wat voor reden dan ook, problemen ondervinden krijgen extra ondersteuning van onze maatschappelijk werkers.

Bibliotheken

In 2004 is gestart met het opzetten van gratis bibliotheken. Deze bibliotheken zijn voor ALLE kinderen, maar zijn natuurlijk vooral bedoeld voor kinderen uit de armere gezinnen in de regio.

In de afgelopen jaren zijn er meerdere bibliotheken opgezet waaronder:  Bibliotheek in de kindergevangenis op het eiland Batam  Mobiele bibliotheek in afgelegen gebieden op de hellingen van de vulkaan Merapi  Bibliotheek in de gevangenis (volwassenen, voorheen werden hier ook de kinderen opgevangen) op Batam  Bibliotheek in het community-center in Klaten, Java  Bibliotheek en leerhuis op het eiland Batam.  In 2018 is gestart met de bouw van een nieuwe bibliotheek: De Leertuin,.
De bibliotheken in de beide gevangenissen staan inmiddels onder verantwoordelijkheid van de gevangenis directies. De mobiele bibliotheek wordt gecoördineerd vanuit het community center in Klaten. Over de mobiele bibliotheek en de bibliotheek in het community-center wordt verderop toelichting gegeven in het verslag over het community-center.

In de bibliotheek is natuurlijk een uitgebreide collectie boeken aanwezig en kinderen worden actief gestimuleerd tot lezen. Daarnaast wordt volop gebruik gemaakt van de aanwezige computers. Er worden cursussen en workshops gegeven en de kinderen krijgen waar nodig begeleiding bij hun huiswerk. Daarnaast worden wekelijks creatieve activiteiten georganiseerd.

Nieuwe bibliotheek;

De Leertuin: Met de hulp van de Afas Foundation en het Astrid Julie Levert Fonds (en particuliere ondersteuning) kon in 2018 gestart worden met de bouw van een nieuwe bibliotheek en jeugdcentrum; “De Leertuin”

Deze bibliotheek is opgezet volgens dezelfde principes als de andere bibliotheek/leerhuis op het eiland. De Leertuin is gevestigd in een zeer arme wijk in het zuidoosten van het eiland. Afgelegen van de drukke centra. In deze wijk zijn geen faciliteiten voor de kinderen en de armoede is groot.

Met De Leertuin willen wij deze kinderen een veilige omgeving geven om te spelen, te leren en zich te ontwikkelen. De bouw is afgerond in maart 2018 en de opening is in April 2019.

Gevangenisprojecten
Sinds 2004 zijn we actief in de gevangenis op het eiland Batam. Twee maal per week bezoeken de sociaal werkers de kinder-gevangenis op het eiland. Door de jeugdige gevangenen verschillende vaardigheden aan te leren wordt de assimilatie met de lokale bevolking na vrijlating gestimuleerd en zijn zij beter voorbereid op hun terugkeer naar de maatschappij.

In de gevangenis verblijven momenteel gemiddeld 60 kinderen. Sinds 2017 verblijven de minderjarigen in een speciale kindergevangenis. Daarvoor zaten zij in hetzelfde complex als de volwassenen.

Gevangenisstraf zou een laatste middel moeten zijn voor jeugdige delinquenten. Helaas is dit in Indonesië vaak niet het geval en door corruptie is het rechtssysteem verre van rechtvaardig. Hoewel een aantal jongens natuurlijk terecht gevangenisstraf krijgt zijn er ook veel kinderen die voor zeer kleine vergrijpen lange straffen krijgen. In de gevangenis zijn er nauwelijks mogelijkheden voor de kinderen om zich te ontwikkelen en wanneer er geen activiteiten zijn zitten de kinderen op cel.

De sociaal werkers geven bezigheidstherapie, leesboeken en hulp bij het verwerken van traumatische ervaringen. Ook krijgen zij, waar nodig, medische zorg en wordt bemiddeld wanneer er bijvoorbeeld problemen zijn met andere gevangenen of de bewakers.

In 2018 hebben we een kleine drukkerij voor de jongelui ingericht zodat zij training krijgen in het bedrukken van kleding en belettering. Met deze opleiding hebben zij meer kansen een bedrijfje op te zetten na vrijlating en kunnen zij gedurende hun verblijf in de gevangenis iets bijverdienen om bijvoorbeeld extra hygienische artikelen en gezonde voeding te kopen.

Community Centre Klaten/Jogjakarta
Sinds de aardbeving in Klaten In mei 2006 zijn wij actief in de toen zwaar getroffen regio in en rond Klaten, Java. Na een tijdelijke bibliotheek hebben we een mooi community center neer kunnen zetten waar de hele lokale bevolking profijt van heeft. In het community center is een bibliotheek gevestigd waar de kinderen gratis gebruik van kunnen maken. Daarnaast krijgen de kinderen muziek- en dans onderricht en worden er tal van activiteiten georganiseerd om
de kinderen extra vaardigheden aan te leren. Daarnaast worden er maandelijks voorlichtingen gegeven over tal van actuele onderwerpen zoals bijvoorbeeld pesten, teambuilding, kinderrechten en kindhuwelijken.

Het Community Center doet ook dienst als crisis-center de sociaal werkers zijn getraind om slachtoffers bij te staan van bijvoorbeeld (seksueel)geweld of trafficking en begeleiden regelmatig kinderen die bijvoorbeeld zwanger zijn geraakt buiten het huwelijk, kinderen die dreigen te worden uitgehuwelijkt en kinderen die in aanraking zijn gekomen met de wet.

Blinden en slechtzienden project Cisarua

Het blindenproject in Cisarua kreeg in 2018 extra steun voor het begeleiden en trainen van blinden en dubbelgehandicapten in de afgelegen dorpen. De maatschappelijk werkers gingen per motor naar de kampungs om de kinderen en hun ouders te begeleiden en te trainen In 2019 gaan ze daarmee door. Het onderdak voor de blinde masseurs (Panti Pitjit) in Bandung is nodig aan renovatie toe. De witte mieren hebben de steunbalken van het dak en de deuren met de deurposten kompleet weeggevreten. We hopen in 2019 een sponsor te vinden om deze zelfredzame blinden te helpen.

De blinden zijn opgeleid tot masseur in het project in Cisarua, waar jonge blinden ook training krijgen in het verbouwen van groeten, braille lezen en Daily Living Skill, zoals koken en eten klaarmaken etc.
Het onderdak voor de blinde masseurs (Panti Pitjit) in Bandung is nodig aan renovatie toe. De witte mieren hebben de steunbalken van het dak en de deuren met de deurposten kompleet weeggevreten. We hopen in 2019 een sponsor te vinden om deze zelfredzame blinden te helpen.

De blinden zijn opgeleid tot masseur in het project in Cisarua, waar jonge blinden ook training krijgen in het verbouwen van groeten, braille lezen en Daily Living Skill, zoals koken en eten klaarmaken etc.

Ziekenhuis Rumah Sakit Budi Kemuliaan en nieuw ziekenhuis op Batam

De oprichters van Child Support Indonesia zetten zich al meer dan 30 jaar in om de medische zorg in Indonesië niet alleen beter, maar vooral ook beter toegankelijk te maken.

In oktober 1984 werd de kleine kliniek “Budi Kemuliaan” opgericht voor (basis) medische zorg en verloskunde. Tien jaar later kon, met veel hulp vanuit Nederland, het ziekenhuis Budi Kemuliaan zijn deuren openen. Een ziekenhuis dat tot doel
stelt ook de armste bevolking te voorzien van goede medische zorg. In de jaren daarna werd het ziekenhuis steeds verder uitgebreid en geprofessionaliseerd. Containers vol met (tweedehands) medische apparatuur zijn vanuit Nederland naar Batam gestuurd. En vele medische-professionals vanuit Nederland hebben trainingen gegeven aan het lokale personeel.

In 2017 kon de dialyseafdeling uitbreiden tot 35 dialyseplekken en de afdeling werd voorzien van een groot aantal nieuwe bedden, anesthesieapparatuur en operatie instrumentarium. Daarnaast werd de wasserij voorzien van nieuwe machines. Ook werd een nieuwe revalidatieafdeling ingericht met nieuwe fysiotechniek apparatuur. Deze afdeling is de eerste in zijn soort op het eiland Batam.

In 2018 is dit ziekenhuis geaccrediteerd door de overheid als B-ziekenhuis met 4 sterren. De extra sterren werden toegekend als erkenning voor de goede hygiene, patientvriendelijkheid, bijzondere architectuur en de goede inventaris van het ziekenhuis.

In juni 2016 is een nieuw ziekenhuis, Rumah Sakit Soedarsono-D., officieel in gebruik genomen. Dit ziekenhuis is gevestigd in het industriegebied op het eiland Batam en voorziet in een grote behoefte door goede medische zorg te leveren aan de duizenden werknemers werkzaam in het industriegebied. De inrichting werd ingezameld in Nederland en verzonden door Child Support Indonesia.

Rumah Sakit Budi Kemuliaan kon de dialyseafdeling uitbreiden tot 35 dialyseplekken en werd voorzien van een groot aantal nieuwe bedden, anaesthesieapparatuur en operatieinstrumentarium. De wasserij werd in 2017 voorzien van nieuwe machines. Er werd een nieuwe revalidatieafdeling ingericht met nieuwe fysiotechniek apparatuur. De afdeling voorziet in een grote behoefte en is de eerste in zijn soort op het eiland Batam. Het ziekenhuis voorziet in een grote behoefte. Het is een C-ziekenhuis. Dit houdt in dat arme patienten via het overheidsziekenfonds hier behandeld kunnen worden. Het ziekenhuis legt zich vooral toe op behandeling van trauma’s in de omliggende fabrieken. Het afgelopen jaar is er ook een dialyse-afdeling ingericht met 12 machines voor de patienten uit de directe omgeving. In 2019 krijgt de fysiotherapie-afdeling extra aandacht.

Dialysekliniek “Rumah Sakit Khusus Ginjal Mrs. R.A.Habibie”
Child Support Indonesia zet zich al sinds 1988 in om goede zorg te leveren aan patiënten die afhankelijk zijn van dialyse. Zowel in Bandung als op Batam ondersteunt de stichting de dialyse kliniek (Bandung) en afdelingen (Batam).

In 2016 is een nieuwe uitbreiding van de dialysekliniek in Bandung officieel door de voormalige President van Indonesië, B.J. Habibie, in gebruik genomen. De kliniek is een erkend opleidingsinstituut voor artsen, verpleegkundigen en technici geworden. Een dialysetechnicus uit Nederland nheeft 6 weken training en begeleiding gegeven in Bandung en op Batam. Momenteel zijn er 100 dialyse plekken waar ook de armen uit de regio terecht kunnen voor hun levensreddende dialyse. De kliniek kreeg in 2017 de complete apparatuur voor de inrichting van een polikliniek urologie.

De dialysekliniek in Bandung functioneert boven verwachting. Er zijn 100 machines vrijwel konstant 24/7 in gebruik. Totaal worden er nu 600 patienten gedialyseerd. Patienten die zonder deze faciliteit nie meer in leven zouden zijn. Hun gezinnen draaien gewoon door, de partner kan inkomen verwerven en de kinderen kunnen naar school.

Vakantiedialyse

Omdat alle drie de dialyseafdelingen zijn geaccrediteerd door de overheid en er voldoende capaciteit is om derden te helpen, zijn op de diverse afdelingen in Bandung en Batam voldoende mogelijkheden om toeristen tijdens hun vakatieverblijf te dialyseren met moderne machines uit Nederland en mooie eenpersoonskamers eaar ook familieleden aanwezig mogen zijn tijdesn het dialyseren. Wij zullen daar in 2019 meer aandacht aan gaan schenken De Nederlandse zorgverzekeraars zullen de behandelingen gewoon vergoeden.

Bloedbank Batam

Het hebben van een goede bloedbank is natuurlijk van levensreddend belang. Goede collectie, juiste wijzen van testen op besmettingen, correcte opslag en distributie zijn van levensbelang. Voorheen was de bloedbank gevestigd in een klein gebouwtje midden in de stad. De snel toenemende bevolkingsaantallen op het eiland en de verouderde apparatuur en staat van het gebouw brachten de noodzaak voor een nieuwe, gemoderniseerde bloedbank. Het Indonesische Rode Kruis, lokaal geleid door een van onze samenwerkingspartners, mevrouw Sri Soedarsono, heeft gezorgd voor een nieuw, modern gebouw. Met hulp vanuit Nederland door Sanquin Bloedvoorziening kon de hele inventaris en alle apparatuur worden vernieuwd zodat deze weer volledig voldoet aan de huidige, strenge, veiligheidseisen. Hiermee is de bloedvoorziening voor de ruim 1.4 miljoen inwoners van het eiland verzekerd.

Per maand worden 2.000 bloeddonaties klaargemaakt. In 2017 hebben wij de bloedbank ondersteund door middel van het doneren van 2 extra trombocytenschudders, 18 bloodcollection-monitors en 5 plasmaextractors. Dit wederom mogelijk gemaakt door Sanquin.

Informatie

 • Doelgroep: Chronisch zieken | Gedetineerden | Jongeren | Kinderen | Mensen met een beperking | Patiënten | Slachtoffers van Natuurrampen | Slachtoffers van geweld | Slachtoffers van seksueel misbruik | Vrouwen en meisjes
 • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG05 - Vrouwen en mannen gelijk | SDG06 - Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen | SDG08 - Fatsoenlijke banen en economische groei | SDG16 - Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid
 • Land: Indonesië
 • Werelddeel: Azië

Projecten

 • Bloedbank Palang Merah (Rode Kruis)

  Bloedbank Batam
  Het hebben van een goede bloedbank is natuurlijk van levensreddend belang. Goede collectie, juiste wijzen van testen op besmettingen, correcte opslag en distributie zijn van levensbelang. Voorheen was de bloedbank gevestigd in een klein gebouwtje midden in de stad. De snel toenemende bevolkingsaantallen op het eiland en de verouderde apparatuur en staat van het gebouw brachten de noodzaak voor een nieuwe, gemoderniseerde bloedbank. Het Indonesische Rode Kruis, lokaal geleid door een van onze samenwerkingspartners, mevrouw Sri Soedarsono, heeft gezorgd voor een nieuw, modern gebouw. Met hulp vanuit Nederland door Sanquin Bloedvoorziening kon de hele inventaris en alle apparatuur worden vernieuwd zodat deze weer volledig voldoet aan de huidige, strenge, veiligheidseisen. Hiermee is de bloedvoorziening voor de ruim 1.4 miljoen inwoners van het eiland verzekerd.

  Per maand worden 2.000 bloeddonaties klaargemaakt. In 2017 hebben wij de bloedbank ondersteund door middel van het doneren van 2 extra trombocytenschudders, 18 bloodcollection-monitors en 5 plasmaextractors. Dit wederom mogelijk gemaakt door Sanquin.

  SDG:

  Doelgroep: Chronisch zieken | Ouderen | Patiënten

 • Dialyseprojecten

  Dialysekliniek “Rumah Sakit Khusus Ginjal Mrs. R.A.Habibie”
  Child Support Indonesia zet zich al sinds 1988 in om goede zorg te leveren aan patiënten die afhankelijk zijn van dialyse. Zowel in Bandung als op Batam ondersteunt de stichting de dialyse kliniek (Bandung) en dialyseafdelingen op het eiland Batam.

  In 2016 is een nieuwe uitbreiding van de dialysekliniek in Bandung officieel door de voormalige President van Indonesië, B.J. Habibie, in gebruik genomen. De kliniek is een erkend opleidingsinstituut voor artsen, verpleegkundigen en technici geworden. Een dialysetechnicus uit Nederland nheeft 6 weken training en begeleiding gegeven in Bandung en op Batam. Momenteel zijn er 100 dialyse plekken waar ook de armen uit de regio terecht kunnen voor hun levensreddende dialyse. De kliniek kreeg in 2017 de complete apparatuur voor de inrichting van een polikliniek urologie. In 2019 hebben wij weer 63 dialysemachine, testapparatuur en dialysestoelen kunnen doneren.

  De dialysekliniek in Bandung functioneert boven verwachting. Er zijn 100 machines vrijwel konstant 24/7 in gebruik. Totaal worden er nu 600 patienten gedialyseerd. Patienten die zonder deze faciliteit nie meer in leven zouden zijn. Hun gezinnen draaien gewoon door, de partner kan inkomen verwerven en de kinderen kunnen naar school.

  Vakantiedialyse

  Omdat alle drie de dialyseafdelingen zijn geaccrediteerd door de overheid en er voldoende capaciteit is om derden te helpen, zijn op de diverse afdelingen in Bandung en Batam voldoende mogelijkheden om toeristen tijdens hun vakantieverblijf te dialyseren met moderne machines uit Nederland en mooie eenpersoonskamers maar ook familieleden aanwezig mogen zijn tijdens het dialyseren. Wij zullen daar in 2020 meer aandacht aan gaan schenken De Nederlandse zorgverzekeraars zullen de behandelingen gewoon vergoeden.

  SDG:

  Doelgroep: Chronisch zieken | Jongeren | Kinderen | Mensen met een beperking | Patiënten

 • Opzetten ziekenhuizen en medische zorg

  De oprichters van Child Support Indonesia zetten zich al meer dan 32 jaar in om de medische zorg in Indonesië niet alleen beter, maar vooral ook beter toegankelijk te maken.

  In oktober 1984 werd de kleine kliniek “Budi Kemuliaan” opgericht voor (basis) medische zorg en verloskunde. Tien jaar later kon, met veel hulp vanuit Nederland, het ziekenhuis Budi Kemuliaan zijn deuren openen. Een ziekenhuis dat tot doel stelt ook de armste bevolking te voorzien van goede medische zorg. In de jaren daarna werd het ziekenhuis steeds verder uitgebreid en geprofessionaliseerd. Containers vol met (tweedehands) medische apparatuur zijn vanuit Nederland naar Batam gestuurd. En vele medische-professionals vanuit Nederland hebben trainingen gegeven aan het lokale personeel.

  In 2017 kon de dialyseafdeling uitbreiden tot 35 dialyseplekken en de afdeling werd voorzien van een groot aantal nieuwe bedden, anesthesieapparatuur en operatie instrumentarium. Daarnaast werd de wasserij voorzien van nieuwe machines. Ook werd een nieuwe revalidatieafdeling ingericht met nieuwe fysiotechniek apparatuur. Deze afdeling is de eerste in zijn soort op het eiland Batam.

  In 2018 is dit ziekenhuis geaccrediteerd door de overheid als B-ziekenhuis met 4 sterren. De extra sterren werden toegekend als erkenning voor de goede hygiene, patientvriendelijkheid, bijzondere architectuur en de goede inventaris van het ziekenhuis.

  In juni 2016 is een nieuw ziekenhuis, Rumah Sakit Soedarsono-D., officieel in gebruik genomen. Dit ziekenhuis is gevestigd in het industriegebied op het eiland Batam en voorziet in een grote behoefte door goede medische zorg te leveren aan de duizenden werknemers werkzaam in het industriegebied. De inrichting werd ingezameld in Nederland en verzonden door Child Support Indonesia.

  Rumah Sakit Budi Kemuliaan kon de dialyseafdeling uitbreiden tot 35 dialyseplekken en werd voorzien van een groot aantal nieuwe bedden, anaesthesieapparatuur en operatieinstrumentarium. De wasserij werd in 2017 voorzien van nieuwe machines. Er werd een nieuwe revalidatieafdeling ingericht met nieuwe fysiotechniek apparatuur. De afdeling voorziet in een grote behoefte en is de eerste in zijn soort op het eiland Batam. Het ziekenhuis voorziet in een grote behoefte. Het is geaccrediteerd als B-ziekenhuis met
  sterren!
  In 2018 Is een tweede ziekenhuis gebouwd en ingericht :Rumah Sakit Soedarsono D.. genoemd naar de vroeger gouverneur van Batam. Het ziekenhuis legt zich vooral toe op behandeling van trauma’s in de omliggende fabrieken. Het afgelopen jaar is er ook een dialyse-afdeling ingericht met 12 machines voor de patienten uit de directe omgeving. In 2019 krijgt de fysiotherapie-afdeling extra aandacht.
  Alle apparatuur en overige inrichting is via containers naar Batam verscheept en afkomstig uit de Nederlandse ziekenhuizen.
  In 2020 hopen we de revalidatieafdeling te voorzien van hydrotherapie voor de zorg van gehandicapten.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Chronisch zieken | Jongeren | Kinderen | Mensen met een beperking | Minderheden | Ouderen | Patiënten | Vrouwen en meisjes

 • Projecten voor Blinden in Cisarua

  Het blindenproject in Cisarua kreeg in 2018 extra steun voor het begeleiden en trainen van blinden en dubbelgehandicapten in de afgelegen dorpen. De maatschappelijk werkers gingen per motor naar de kampungs om de kinderen en hun ouders te begeleiden en te trainen In 2019 gaan ze daarmee door. Het onderdak voor de blinde masseurs (Panti Pitjit) in Bandung is nodig aan renovatie toe. De witte mieren hebben de steunbalken van het dak en de deuren met de deurposten kompleet weeggevreten. We hopen in 2019 een sponsor te vinden om deze zelfredzame blinden te helpen.
  De projecten voor blinden zijn we al in 1988 gestart samen met de YPWG (Indonesische blinden- en slechtziende stichting in Bandung. Hierbij ondersteunen wij een agragrisch project waar jonge blinden leren zelfstandig groenten te verbouwen, brailletraining krijgen en training dagelijkse bezigheden, in huis, de keuken en op straat.

  De blinden zijn opgeleid tot masseur in het project in Cisarua, waar jonge blinden ook training krijgen in het verbouwen van groeten, braille lezen en Daily Living Skill, zoals koken en eten klaarmaken etc.
  Het onderdak voor de blinde masseurs (Panti Pitjit) in Bandung is nodig aan renovatie toe. De witte mieren hebben de steunbalken van het dak en de deuren met de deurposten kompleet weeggevreten. We hopen in 2019 een sponsor te vinden om deze zelfredzame blinden te helpen.

  De blinden zijn opgeleid tot masseur in het project in Cisarua, waar jonge blinden ook training krijgen in het verbouwen van groeten, braille lezen en Daily Living Skill, zoals koken en eten klaarmaken etc.

  SDG:

  Doelgroep: Jongeren | Ouderen | Patiënten | Vrouwen en meisjes

 • Gevangenisprojecten: Kids Behind Bars

  Sinds 2004 zijn we actief in de gevangenis op het eiland Batam. Twee maal per week bezoeken de sociaal werkers de kinder-gevangenis op het eiland. Door de jeugdige gevangenen verschillende vaardigheden aan te leren wordt de assimilatie met de lokale bevolking na vrijlating gestimuleerd en zijn zij beter voorbereid op hun terugkeer naar de maatschappij.

  In de gevangenis verblijven momenteel gemiddeld 60 kinderen. Sinds 2017 verblijven de minderjarigen in een speciale kindergevangenis. Daarvoor zaten zij in hetzelfde complex als de volwassenen.

  Gevangenisstraf zou een laatste middel moeten zijn voor jeugdige delinquenten. Helaas is dit in Indonesië vaak niet het geval en door corruptie is het rechtssysteem verre van rechtvaardig. Hoewel een aantal jongens natuurlijk terecht gevangenisstraf krijgt zijn er ook veel kinderen die voor zeer kleine vergrijpen lange straffen krijgen. In de gevangenis zijn er nauwelijks mogelijkheden voor de kinderen om zich te ontwikkelen en wanneer er geen activiteiten zijn zitten de kinderen op cel.

  De sociaal werkers geven bezigheidstherapie, leesboeken en hulp bij het verwerken van traumatische ervaringen. Ook krijgen zij, waar nodig, medische zorg en wordt bemiddeld wanneer er bijvoorbeeld problemen zijn met andere gevangenen of de bewakers.

  In 2018 hebben we een kleine drukkerij voor de jongelui ingericht zodat zij training krijgen in het bedrukken van kleding en belettering. Met deze opleiding hebben zij meer kansen een bedrijfje op te zetten na vrijlating en kunnen zij gedurende hun verblijf in de gevangenis iets bijverdienen om bijvoorbeeld extra hygienische artikelen en gezonde voeding te kopen. In gevangenis krijgen de kinderen Engelse les.
  Ook krijgen de kinderen hulp en bijstand bij eventuele problemen met de rechterlijke macht en krijgen zij psychologische begeleiding. Door hen deel te laten nemen aan sport en spel wordt de teambuilding versterkt. Sport en spel wordt georganiseerd door onze eigen maatschappleijk werkers en de psychologische begeleiding wordt gegeven door studenten van de Universiteit op Batam. In de gevangenis hebben wij een spreekkamer voor een arts gemaakt waar artsen van Rumah Sakit Budi Kemuliaan spreekuur houden.

  SDG:

  Doelgroep: Gedetineerden | Jongeren | Kinderen | Vrouwen en meisjes

 • Bibliotheken

  In 2004 is gestart met het opzetten van gratis bibliotheken. Deze bibliotheken zijn voor ALLE kinderen, maar zijn natuurlijk vooral bedoeld voor kinderen uit de armere gezinnen in de regio.
  In de afgelopen jaren zijn er meerdere bibliotheken opgezet waaronder:  Bibliotheek in de kindergevangenis op het eiland Batam  Mobiele bibliotheek in afgelegen gebieden op de hellingen van de vulkaan Merapi  Bibliotheek in de gevangenis (volwassenen, voorheen werden hier ook de kinderen opgevangen) op Batam  Bibliotheek in het community-center in Klaten, Java  Bibliotheek en leerhuis op het eiland Batam.  In 2018 is gestart met de bouw van een nieuwe bibliotheek: De Leertuin,.
  De bibliotheken in de beide gevangenissen staan inmiddels onder verantwoordelijkheid van de gevangenis directies. De mobiele bibliotheek wordt gecoördineerd vanuit het community center in Klaten.
  In de bibliotheek is natuurlijk een uitgebreide collectie boeken aanwezig en kinderen worden actief gestimuleerd tot lezen. Daarnaast wordt volop gebruik gemaakt van de aanwezige computers. Er worden cursussen en workshops gegeven en de kinderen krijgen waar nodig begeleiding bij hun huiswerk. Daarnaast worden wekelijks creatieve activiteiten georganiseerd.

  Nieuwe bibliotheek annex leertuin geopend in 2019;

  De Leertuin: Met de hulp van de AFAS Foundation en het Astrid Julie Levert Fonds (en particuliere ondersteuning) kon in 2018 gestart worden met de bouw van een nieuwe bibliotheek en jeugdcentrum; “De Leertuin”

  Deze bibliotheek is opgezet volgens dezelfde principes als de andere bibliotheek/leerhuis op het eiland. De Leertuin is gevestigd in een zeer arme wijk in het zuidoosten van het eiland. Afgelegen van de drukke centra. In deze wijk zijn geen faciliteiten voor de kinderen en de armoede is groot.

  Met De Leertuin willen wij deze kinderen een veilige omgeving geven om te spelen, te leren en zich te ontwikkelen. De bouw is afgerond in maart 2018 en de opening was in April 2019. Inmiddels hebben we al een nieuw fonds van AFAS gekregen om in een andere arme wijk een nieuwe bibliotheek op te zetten. Het pand is aangekocht dankzij AFAS-foundation en de renovatie is in volle gang. Opening voorjaar/zomer 2020.

  SDG:

  Doelgroep: Gedetineerden | Jongeren | Kinderen | Minderheden | Minima | Slachtoffers van seksueel misbruik | Vrouwen en meisjes

 • Scholing en financiele adoptie project: Sponsorplan

  Al jarenlang is het sponsorplan van stichting Child Support Indonesia het zwaartepunt van de projectuitvoeringen. Child Support Indonesia ziet scholing als het belangrijkste middel om kansen te creëren voor kinderen en daarmee hun kansen op een betere toekomst te vergroten.

  Child Support Indonesia is voor dit projectonderdeel afhankelijk van particuliere donateurs. Sponsor-ouders in Nederland kunnen voor €10,– per maand een kind op de lagere school een kans op een toekomst bieden en voor € 15,– p/maand een beroepsopleiding financieren. De lijst met aanvragen voor het volgen van zowel lager onderwijs als lager middelbaar- en beroepsonderwijs groeit nog steeds. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen honoreren. Als criteria voor opname in het programma hanteren wij de twee volgende punten:  De financiële situatie van het gezin.  De motivatie van het betreffende kind.

  Er wordt niet gekeken naar de eventuele schoolprestaties van de leerling. Wij vinden dat ALLE kinderen recht hebben op onderwijs, ongeacht hun prestaties en/of capaciteiten. Kinderen die slechter presteren of, om wat voor reden dan ook, problemen ondervinden krijgen extra ondersteuning van onze maatschappelijk werkers.
  De kinderen uit achtergestelde gezinnen krijgen computervaardigheidslessen om hun achterstand tov de meer welgestelde kinderen in te lopen.
  In de bibliotheken van de stichting kunnen ze gratis terrecht om boeken te lenen.
  Inmiddels hebben we meer dan 700 kinderen in het programma zitten.

  SDG:

  Doelgroep: Gedetineerden | Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Minderheden | Minima | Slachtoffers van seksueel misbruik | Vrouwen en meisjes

Terug naar ledenoverzicht