CSVN werkt samen met Center II te Hanoi. Beiden zijn kleine sterke organisaties.
CSVN is sinds 2006 een ANBI, voerde vanaf 2009 het keurmerk Kleine Goede Doelen, is sinds 2017 door het CBF erkend als Goed Doel. Center II is als uitvoerende hulporganisatie aangesloten bij de ARDC.
Transparantie staat hoog in het vaandel. Evenals kostenbeperking. Er worden geen salarissen betaald.

Informatie

 • Doelgroep: Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Mensen met een beperking | Minderheden
 • SDG: SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG05 - Vrouwen en mannen gelijk | SDG08 - Fatsoenlijke banen en economische groei | SDG10 - Minder ongelijkheid
 • Land: Vietnam
 • Werelddeel: Azië

Projecten

 • Herstel van heup problemen

  Moeder Natuur maakt foutjes. In afgelegen arme gebieden krijgen die niet de hulp die nodig is, armoede staat dat zeer in de weg. Ook gevolgen van ongelukken (brandletsel) en slechte hygiëne belemmeren sterk.
  In samenwerking met overheden worden kinderen actief opgespoord en behandeld. Er is een breed medisch spectrum waarbinnen hulp geboden wordt. Alles wordt door uitsluitend Vietnamese medewerkers verricht. Onder het motto ”Deskundigheid is er maar zit niet op de juiste plek” faciliteert de organisatie dat. En maakt behandeling voor de armsten kostloos.
  Naast behandeling worden ook lokale artsen on-the-job bijgeschoold. Experts uit Hanoi helpen ter plekke de zwaarste gevallen. Zo nodig gaan die mee naar Hanoi.
  Impact bestaat uit het letterlijk kunnen bereiken en volgen van onderwijs. Ook uiterlijk verstotenen keren daarin terug. Het gaat erom de drop-outs weer terug te brengen op de plek van gezonde kinderen. Dat is de kerm van de missie.

  Dit project 100-Handen behelst het bijscholen van revalidatie centra op gebied van heupherstel. Deze werken nauw samen met de hospitalen in de remote area.
  Het bovenbeen bot past niet goed in de heupkom. Oorzaken zijn zeer diverse, voornamelijk aangeboren. De chirurgie is zeer specialistisch. We hebben momenteel hulp vanuit een ervaren chirurg in het gebied DaNang. 800 kM zuidelijk van Hanoi. Daarnaast contact met een Nederlandse chirurg, specialist op gebied van de ”Ganz-osteotomie””.
  Behandeling is één, revalidatie twéé. Als regel langdurig. We proberen kinderen zeer vroegtijdig te traceren en te behandelen. Dat geeft het beste herstel.

  SDG:

  Doelgroep: Boeren | Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Mensen met een beperking | Minderheden | Minima | Patiënten

 • Medische hulp aan lichamelljk begrensde kinderen

  In arme streken (vooral de bergachtige gebieden in Noord Vietnam) wordt actief gezocht naar kinderen met lichameljjke gebreken. Hen wordt een gratis behandeling aangeboden, als regel met een medische ingreep. Door hun mobiliteit te verbeteren kunnen e o.a. onderwijs bereiken (armen, benen,…). Door hun uiterlijk te verbeteren worden ze geaccepteerd in het onderwijs (wegpesten stopt, hazenlippen, brandletsel, mank lopen, ….).
  Met een zeer ervaren Vietnamese partner worden in samenwerking met overheden behandelbare kinderen opgespoord en behandeld. Tegelijkertijd worden lokale chirurgen on-the-job bijgeschoold. Het werk is decentraal: er wordt in de provinciale ziekenhuizen gewerkt. De overheid financiert mee middels de verzekering.
  Alleen Vietnamese medewerkers worden ingeschakeld. Deskundigheid is in het land maar niet op de gewenste plek. We hebben grote belangstelling van de medische overheden.

  SDG:

  Doelgroep: Analfabeten | Boeren | Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Mensen met een beperking | Minderheden | Minima | Patiënten | Vrouwen en meisjes

 • 100-Handen.

  Moeder Natuur maakt foutjes. In afgelegen arme gebieden krijgen die niet de hulp die nodig is, armoede staat dat zeer in de weg. Ook gevolgen van ongelukken (brandletsel) en slechte hygiëne belemmeren sterk.
  In samenwerking met overheden worden kinderen actief opgespoord en behandeld. Er is een breed medisch spectrum waarbinnen hulp geboden wordt. Alles wordt door uitsluitend Vietnamese medewerkers verricht. Onder het motto ”Deskundigheid is er maar zit niet op de juiste plek” faciliteert de organisatie dat. En maakt behandeling voor de armsten kostloos.
  Naast behandeling worden ook lokale artsen on-the-job bijgeschoold. Experts uit Hanoi helpen ter plekke de zwaarste gevallen. Zo nodig gaan die mee naar Hanoi.
  Impact bestaat uit het letterlijk kunnen bereiken en volgen van onderwijs. Ook uiterlijk verstotenen keren daarin terug. Het gaat erom de drop-outs weer terug te brengen op de plek van gezonde kinderen. Dat is de kerm van de missie.

  Dit project 100-Handen behelst de opzet van een 3D -printing facility in Hanoi. om goedkoop 3D-geprinte hand/arm prothesen te kunnen verschaffen aan arme kinderen. Normaliter wordt pas op volwassen leeftijd een (starre) look-alike verschaft, als daar eventueel al middelen toe beschikbaar zijn. Onze bedoeling is om een kind van jongs af aan te voorzien van een prothese met een grijpfunctie. Door de lage kosten kan die tijdens de groei vervangen worden. Het leert een tweede hand te gebruiken.
  Het is geïnspireerd op het initiatief in de VS: ”Enabling the future”.

  SDG:

  Doelgroep: Analfabeten | Boeren | Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Mensen met een beperking | Minderheden | Minima | Patiënten | Vrouwen en meisjes

Terug naar ledenoverzicht