DWG Soest wil een bijdrage leveren aan de verbetering van de levenssituatie van de allerarmsten in de Derde Wereld door het steunen van kleinschalige ontwikkelingsprojecten.

De Soester bevolking en met name ook de jeugd meer bewust maken van ontwikkelingsvraagstukken.

De DWG Soest is een breed samengestelde algemene stichting, die geen politieke of religieuze grondslag heeft.

Via het vergroten van onze naamsbekendheid wordt het draagvlak voor onze activiteiten uitgebreid en daaraan gekoppeld de bereidheid om ons werk financieel te ondersteunen. De samenwerking met scholen, kerken, maatschappelijke organisaties van verschillende signatuur wordt sterk gestimuleerd. De steun van de gemeente Soest is belangrijk voor onze goede reputatie en wordt gekoesterd.

Via het up-to-date houden van onze website, waarin de projectaanvragers in het Nederlands, Engels en Frans de voorwaarden en richtlijnen voor een aanvraag kunnen vinden, worden de doelgroepen van de DWG bereikt.

Informatie

  • Doelgroep: Algemeen publiek | Vrouwen en meisjes
  • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG05 - Vrouwen en mannen gelijk
  • Land: Ghana | India | Kameroen | Kenia | Tanzania | Uganda
  • Werelddeel: Afrika | Zuid-Amerika

Projecten

Geen projecten om weer te geven.
Terug naar ledenoverzicht