Stichting Dhampus probeert in samenwerking met Nepalese tandheelkundige organisaties en NGO’s op verschillende locaties een beleid voor tandheelkundige zorg op te bouwen. Stichting Dhampus maakt daarvoor gebruik van de infrastructuur die andere Nepalese gezondheid organisaties hebben neergelegd. Deze organisaties, vaak voor moeder en kind werkend, zien de tandheelkundige preventieve zorg als een belangrijke aanvulling van hun diensten.
Uitgangspunt is het “teach the teacher” principe. Dat houdt in met name op scholen docenten inzetten voor het toezicht en het aanleren van dagelijks poetsen en verdere mondhygiëne.
Juist de regelmaat is erg belangrijk.
Het uiteindelijk doel is dat de regio na enige jaren zichzelf onderhoudt, waarna Stichting Dhampus een volgend project start.

Informatie

  • Doelgroep: Algemeen publiek
  • SDG: SDG03 - Gezondheid en welzijn
  • Land: Mongolië | Nepal
  • Werelddeel: Azië

Projecten

Geen projecten om weer te geven.
Terug naar ledenoverzicht