Inleiding

Tijdens een werkbezoek van Sabrina Cuijten in 2014 leerde zij een groep jonge meiden uit het dorp de Faroto kennen. Tijdens deze ontmoetingen heeft Sabrina haar kennis op het gebied van weerbaarheid en seksuele gezondheid overgedragen.

De jonge meiden zijn inmiddels vrouwen met idealen en toekomstplannen.

Doel van de stichting:

De stichting Empowering Girls Gambia is opgericht op 26 oktober 2016.

Samen met 15 jonge meiden uit Gambia worden de doelen van de stichting bepaald. De meiden willen graag de middelen en kansen hebben en benutten om hun gemeenschap uit de armoede te helpen.

Empowering Girls Gambia heeft als doel het Empoweren van jonge meisjes zo dat zij eigen keuzes kunnen maken en nee durven zeggen tegen seksueel geweld ( o.a besnijden van genitaliën) , ongeplande zwangerschappen en kind-huwelijken.

Zodat ze niet gediscrimineerd worden maar juist leidend kunnen zijn.

Door voorlichting en weerbaarheidstrainingen aan te bieden wordt de zelfredzaamheid bevorderd.
Meiden die empowered zijn hebben voldoende kennis over hun seksuele gezondheid, durven hun grenzen aan te geven, volgen onderwijs en hebben hierdoor betere economische vooruitzichten.

Meisjes zijn de toekomst!

De stichting richt zich op empowerment van meisjes. Door eigen capaciteiten te benutten en te ontwikkelen zetten de meiden zich in om de economische en sociale status op een actieve manier meer gestalte te geven zodat ze hun eigen leven en die van de gemeenschap kunnen veranderen.

In Gambia is er geen leerplicht. Men onderscheidt lager, middelbaar en hoger onderwijs. De Gambiaanse kinderen volgen gemiddeld 7 jaar onderwijs.

Er wordt nog steeds voorrang gegeven aan jongens, hoewel de percentages gelukkig de laatste jaren snel naar elkaar toe kruipen.

Investeren in meisjes heeft een multipliereffect. Geschoolde meiden profiteren van een betere gezinsplanning en hebben gezondere kinderen waardoor die op hun beurt een grotere kans hebben om in het onderwijs te blijven. De aanpak van Empowering Girls Gambia is gericht op onderwijs, gezondheid en empowerment in het dorp  Farato.

Farato is een gemeenschap in de westelijke regio van Gambia met een geschatte bevolking van ongeveer tweehonderdduizend mensen en de meerderheid van de huishoudens varieert van zeer lage inkomens. De meeste huishoudens vinden het buitengewoon moeilijk om drie  maaltijden voor zichzelf te voorzien.

Met de komst van het nieuwe coronavirus (Covid-19) wordt het levensonderhoud van de arme en kwetsbare huishoudens en gezinnen negatief beïnvloed

Humanity school of Learning

Om meisjes een betere toekomst te bieden is het van belang om onderwijs aan te bieden. Empowering Girls Gambia werkt nauw samen met de Humanity school of Learning. Op de Humanity school of Learning krijgen jonge kinderen met en zonder beperking kleuteronderwijs. Dit onderwijs wordt mede aangeboden door vier jonge vrouwen uit de stichting Empowering Girls Gambia die hiervoor de leraren opleiding hebben gevolgd. Zij zijn begonnen in 2009 met 18 kinderen. Ondertussen is er een schoolgebouw en krijgen 365 kinderen kleuteronderwijs.

Plannen voor de toekomst

De huidige school biedt kleuteronderwijs. Er bevindt zich in Farato geen basisschool. De kinderen moeten hiervoor uitwijken naar andere dorpen. Hiervoor zijn ze afhankelijk van vervoer. Helaas is dit vervoer niet altijd aanwezig. Empowering Girls Gambia heeft vorig jaar oktober een schoolbus gedoneerd zodat er meer kinderen op een veilige manier naar de basisschool vervoerd kunnen worden.

Helaas is de bus niet voldoende om alle kinderen te vervoeren en hierdoor is het gevaar dat de kinderen niet meer naar school gaan.

Onze wens is om samen met de lokale bevolking én met het bestuur van Humanity school of Learning een basisschool te bouwen in Farato.

De school zal wanneer deze in het geheel gerealiseerd is 360 kinderen kunnen lesgeven. We richten ons het komende jaar op de bouw van de begaande grond. Het gebouw bestaande uit drie klaslokalen met ieder 40 kinderen zal 120 kinderen kunnen huisvesten.

 

Informatie

 • Doelgroep: Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | LHBT | Mensen met een beperking | Slachtoffers van seksueel misbruik | Studenten | Vrouwen en meisjes
 • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG05 - Vrouwen en mannen gelijk | SDG08 - Fatsoenlijke banen en economische groei | SDG10 - Minder ongelijkheid
 • Land: Gambia
 • Werelddeel: Afrika

Projecten

 • Bouwen aan een toekomst

  Doel van de stichting:
  De stichting Empowering Girls Gambia is opgericht op 26 oktober 2016.
  Samen met 15 jonge meiden uit Gambia worden de doelen van de stichting bepaald. De meiden willen graag de middelen en kansen hebben en benutten om hun gemeenschap uit de armoede te helpen.
  Empowering Girls Gambia heeft als doel het Empoweren van jonge meisjes zo dat zij eigen keuzes kunnen maken en nee durven zeggen tegen seksueel geweld ( o.a besnijden van genitaliën) , ongeplande zwangerschappen en kind-huwelijken.
  Zodat ze niet gediscrimineerd worden maar juist leidend kunnen zijn.
  Door voorlichting en weerbaarheidstrainingen aan te bieden wordt de zelfredzaamheid bevorderd.
  Meiden die empowered zijn hebben voldoende kennis over hun seksuele gezondheid, durven hun grenzen aan te geven, volgen onderwijs en hebben hierdoor betere economische vooruitzichten.
  De stichting richt zich op empowerment van meisjes. Door eigen capaciteiten te benutten en te ontwikkelen zetten de meiden zich in om de economische en sociale status op een actieve manier meer gestalte te geven zodat ze hun eigen leven en die van de gemeenschap kunnen veranderen.
  In Gambia is er geen leerplicht. Men onderscheidt lager, middelbaar en hoger onderwijs. De Gambiaanse kinderen volgen gemiddeld 7 jaar onderwijs.
  Er wordt nog steeds voorrang gegeven aan jongens, hoewel de percentages gelukkig de laatste jaren snel naar elkaar toe kruipen.
  Investeren in meisjes heeft een multipliereffect. Geschoolde meiden profiteren van een betere gezinsplanning en hebben gezondere kinderen waardoor die op hun beurt een grotere kans hebben om in het onderwijs te blijven.
  De aanpak van Empowering Girls Gambia is gericht op onderwijs, gezondheid en empowerment in het dorp de Farato.
  Er bevindt zich in Farato geen basisschool. De kinderen moeten hiervoor uitwijken naar andere dorpen. Hiervoor zijn ze afhankelijk van vervoer. Helaas is dit vervoer niet altijd aanwezig. Empowering Girls Gambia heeft vorig jaar oktober een schoolbus gedoneerd zodat er meer kinderen op een veilige manier naar de basisschool vervoerd kunnen worden.
  Helaas is de bus niet voldoende om alle kinderen te vervoeren en hierdoor is het gevaar dat de kinderen niet meer naar school gaan.
  Onze wens is om samen met de lokale bevolking én met het bestuur van Humanity school of Learning een basisschool te bouwen in Farato.
  De school zal wanneer deze in het geheel gerealiseerd is 360 kinderen kunnen lesgeven. We richten ons het komende jaar op de bouw van de begaande grond. Het gebouw bestaande uit drie klaslokalen met ieder 40 kinderen zal 120 kinderen kunnen huisvesten.

  SDG:

  Doelgroep: Jongeren | Kinderen | LHBT | Mensen met een beperking | Minderheden | Minima | Slachtoffers van seksueel misbruik | Studenten | Vrouwen en meisjes

Terug naar ledenoverzicht