Zorg, onderwijs en maatschappelijke integratie voor mensen met een beperking in Sri Lanka.

Friendship Foundation biedt zorg, onderwijs en beroepsopleiding aan mensen tussen de 5 en 50 jaar, met een beperking in Sri Lanka. Wij gaan er vanuit dat ieder mens zich kan ontwikkelen, binnen zijn eigen mogelijkheden, mits hij toegang krijgt tot passend onderwijs.
Wij verzorgen in Ampara District programma’s die inclusiviteit voorstaan.
Ons motto is ‘bekend maakt bemind’. Door voorlichting en training aan het gezin en lokale gemeenschap, zullen zij de mogelijkheden van onze doelgroep leren waarderen.

Friendship Foundation is een door CBF erkende organisatie.

Informatie

  • Doelgroep: Jongeren | Kinderen | Mensen met een beperking
  • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG04 - Goed onderwijs | SDG08 - Fatsoenlijke banen en economische groei | SDG10 - Minder ongelijkheid | SDG17 - Partnerschappen voor de doelen
  • Land: Sri Lanka
  • Werelddeel: Azië

Projecten

Geen projecten om weer te geven.
Terug naar ledenoverzicht