De stichting heeft ten doel het geven van financiële en/of materiële steun aan kleinschalige projecten of instellingen in Afrika, vooral in Kenia (……..), die direct hetzij indirect het lichamelijk en/of geestelijk welzijn van kinderen tot doel hebben zonder daarbij onderscheid te maken naar afkomst, huidskleur, ras, godsdienstige overtuiging van het kind of ouder(s) of overige kenmerken, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting kan, daar waar mogelijk, nuttig en/of noodzakelijk ter vervulling van het doel van de stichting, met andere hulpverlenende organisaties samenwerken.

Informatie

  • Doelgroep: Jongeren | Kinderen
  • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs
  • Land: Kenia
  • Werelddeel: Afrika

Projecten

Geen projecten om weer te geven.
Terug naar ledenoverzicht