Sinds 2002 werkt de kern van het bestuur van Gamrupa in Sifoe (op het platteland van The Gambia (West-Afrika), een dorp dat pas in 2014 aangesloten werd op een elektriciteitsnetwerk en dat slechts provisorische watervoorziening heeft. Ellen Meulenveld en haar moeder Hinke de Klerck ondersteunden, in nauwe samenwerking met dorpelingen, de ontwikkeling van kleinschalige vee- en tuinprojecten en een waterverdeelsysteem (in de schooltuin). Tot 2007 werden deze projecten uitgevoerd vanuit een ongeregistreerde werkgroep in Nederland en een groep toegewijde mensen uit het dorp Sifoe.

Maar de projecten groeiden en de focus breidde zich uit naar het verbeteren van onderwijs en medische zorg in de regio. Deze ontwikkelingen leidden tot de officiële registratie van de NGO GamRuPA, wat staat voor Rural Poor Association (The Gambia), in Gambia op 7 juni 2007. Het bestuur bestaat uit de mensen die tot dat moment alle projecten hebben gecoördineerd. De werkgroep in Nederland schreef zich in als Stichting Gamrupa Europe bij de Kamer van Koophandel op 1 oktober 2008. In België is Gamrupa actief sinds 2012, eerst als een feitelijke vereniging en sinds 4 januari 2016 als vzw. Sindsdien zijn er verschillende projecten opgezet en uitgevoerd, die blijk geven van een intensieve samenwerking tussen de lokale bevolking in het dorp Sifoe en de stichting in Nederland en GamRupa in Gambia. Ook lokale scholen, de ziekenpost, overheidsinstanties en andere relevante partijen in Gambia werken mee aan de projecten.

Informatie

  • Doelgroep: Algemeen publiek
  • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG06 - Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen
  • Land: Gambia
  • Werelddeel: Afrika

Projecten

Geen projecten om weer te geven.
Terug naar ledenoverzicht