De gemeente Gennep kent een stedenband met San Pedro de Lóvago in Nicaragua. Sinds 1994 geeft Stichting GESP vorm aan deze stedenband, waarbij wereldburgerschap hier en daar uitgangspunt is en verbinden en samenwerken kernwoorden zijn.

Samen met partnerorganisaties in Nicaragua en in Nederland ondersteunt GESP projecten die bijdragen aan de verbetering van de sociale en economische omstandigheden in San Pedro de Lóvago. Momenteel vanuit drie pijlers: sociale inclusie, basisvoorzieningen en economische ontwikkeling (inkomen genererende projecten en werkgelegenheid). Resultaten en impact van de verschillende projecten kunnen elkaar overlappen.

We werken vraaggericht. De inzet daarbij is kennis, kunde en vaardigheden en daar waar nodig financiële ondersteuning. GESP bestaat uit gedreven vrijwilligers met uiteenlopende expertises.

Informatie

 • Doelgroep: Algemeen publiek | Boeren | Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Mensen met een beperking | Milieu | Studenten | Vrouwen en meisjes
 • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG06 - Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen | SDG08 - Fatsoenlijke banen en economische groei | SDG10 - Minder ongelijkheid | SDG12 - Duurzame consumptie en productie | SDG13 - Klimaatverandering aanpakken | SDG17 - Partnerschappen voor de doelen
 • Land: Nederland | Nicaragua
 • Werelddeel: Noord- en Midden-Amerika

Projecten

 • Drinkwatervoorziening in buitengebied San Pedro de Lóvago

  Dit jaar wordt in Palo Solo en Pochomil een pomp gedreven op zonne-energie aangelegd. Alle inwoners kunnen dan een kraan bij huis plaatsen, opdat zij direct stromend water hebben.

  In 2018 werden 4 drinkwaterprojecten afgerond. Na maanden zwoegen hebben nu 173 huishoudens in 4 verschillende comarca’s een eigen waterkraan. Dat zijn meer dan 1000 inwoners uit Los Borges, La Vainilla, La Pintada en San Bartolo. Deze systemen werken op zwaartekracht. In Bulun zal volgend jaar een dergelijk drinkwatersysteem aangelegd worden.

  SDG:

  Doelgroep: Gemeenschappen

 • Druppelirrigatiesysteem voor landbouwcoöperatie

  Door het hele jaar rond groente en andere gewassen te kunnen telen, zorgt de coöperatie San Juan dat er elke week verse groentes op de boerenmarkt liggen. Voor de leden een betekent dit meer inkomen en de mensen in San Pedro de Lóvago kunnen rekenen op gezond en verse producten voor een schappelijke prijs het hele jaar door.

  Het systeem irrigeert een terrein van 1 manzana (ongeveer 0,7 ha). Nadat het water uit een bassin is opgepompt, komt het in een watertank van 8.000 liter. Met 12 lange irrigatieleidingen wordt steeds een gedeelte van het veld geïrrigeerd. Overal op het terrein zijn aansluit- en aftappunten te vinden. De leden van de coöperatie groeven zelf de geulen en maakten het terrein klaar. Een aannemer nam de aanleg van het systeem voor eigen rekening.

  SDG:

  Doelgroep: Boeren | Milieu

 • Landbouw- en veeteeltcursussen

  Binnen 3 jaar worden 9 korte en langere cursussen aangeboden met uiteenlopende thema’s zoals groenteteelt, fruitverwerking, voedsel en veevoeding in de droge tijd, productie van zaad en pootgoed bij maïs en bonen, bananenteelt, organische meststoffen en compostering, kunstmatige inseminatie (KI), beheer en verbetering grasland en voedergewassen en veterinaire basishandelingen. Rode draad zijn biologische en milieuvriendelijke landbouwmethodes. Elke cursus biedt plaats aan 15 deelnemers. De cursisten ontvangen na elke cursus een een officieel certificaat afgegeven door een gerenommeerd landbouwinstituut.

  SDG:

  Doelgroep: Boeren | Jongeren

 • Centro de Rehabilitación Johana Miranda

  Dagcentrum voor mensen met een beperking.

  SDG:

  Doelgroep: Mensen met een beperking

Terug naar ledenoverzicht