De gemeente Gennep kent een stedenband met San Pedro de Lóvago in Nicaragua. Sinds 1994 geeft Stichting GESP vorm aan deze stedenband, waarbij wereldburgerschap hier en daar uitgangspunt is en verbinden en samenwerken kernwoorden zijn.

Samen met partnerorganisaties in Nicaragua en in Nederland ondersteunt GESP projecten die bijdragen aan de verbetering van de sociale en economische omstandigheden in San Pedro de Lóvago. Momenteel vanuit drie pijlers: sociale inclusie, basisvoorzieningen en economische ontwikkeling (inkomen genererende projecten en werkgelegenheid). Resultaten en impact van de verschillende projecten kunnen elkaar overlappen.

We werken vraaggericht. De inzet daarbij is kennis, kunde en vaardigheden en daar waar nodig financiële ondersteuning. GESP bestaat uit gedreven vrijwilligers met uiteenlopende expertises.

Informatie

 • Doelgroep: Algemeen publiek | Boeren | Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Mensen met een beperking | Milieu | Studenten | Vrouwen en meisjes
 • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG06 - Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen | SDG08 - Fatsoenlijke banen en economische groei | SDG10 - Minder ongelijkheid | SDG12 - Duurzame consumptie en productie | SDG13 - Klimaatverandering aanpakken | SDG17 - Partnerschappen voor de doelen
 • Land: Nederland | Nicaragua
 • Werelddeel: Noord- en Midden-Amerika

Projecten

 • Centro de Rehabilitación Johana Miranda

  Dagcentrum voor mensen met een beperking.

  SDG:

  Doelgroep: Mensen met een beperking

Terug naar ledenoverzicht