De Ghana Werkgroep is een werkgroep voor ontwikkelingssamenwerking. De groep staat in rechtstreeks contact met ontwikkelingswerkers in het uiterste noorden van Ghana en steunt daar kleinschalige ontwikkelingsprojecten.
Zij doet dit al sinds 1984.

De speerpunten zijn vrouwen, onderwijs, water en voedsel.

De projecten worden door lokale organisaties uitgevoerd. Door de kleinschalige aanpak komen de gelden die de Ghana Werkgroep voor een bepaald project ontvangt van particulieren en/of organisaties voor 100% ten goede aan deze organisaties.

website: www.ghanawerkgroep.nl  e-mail: info@ghanawerkgroep.nl

Informatie

 • Doelgroep: Slachtoffers van Natuurrampen | Vrouwen en meisjes | Werklozen
 • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG02 - Einde aan honger | SDG05 - Vrouwen en mannen gelijk | SDG06 - Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen
 • Land: Ghana
 • Werelddeel: Afrika

Projecten

 • Vrouwen in Nangodi

  In Nangodi worden diverse projecten ondersteund, zoals een varkensfokkerij, een kwekerij en graanmolens. Dit alles om de positie van vrouwen en hun gezinnen te verbeteren, hongersnood te voorkomen en een inkomen te verwerven.
  Ook wordt gewerkt aan een geitjesproject. De jeugdwerkloosheid is groot. Jongeren verlaten vaak vroegtijdig de school om, onder zeer zware omstandigheden, in illegale goudmijnen in het zuiden te gaan werken of om de gevaarlijke oversteek naar Europa te maken. Jongeren krijgen nu een paar geiten om mee te fokken en om later te verkopen. Met de inkomsten hiervan kan worden voorkomen dat ze voortijdig de school verlaten en ook dat ze t.z.t. zelfstandig kunnen worden.

  SDG:

  Doelgroep: Jongeren | Vrouwen en meisjes | Werklozen

 • Micro kredieten en trainingen in Sumbrungu.

  Vrouwen krijgen micro kredieten in combinatie met trainingen. Trainingen in beroepsmatige kwaliteiten, zoals manden vlechten,kleinvee houden, eten bereiden voor verkoop e.d. Maar ook trainingen in gender- en leiderschapsactiviteiten. Honderden vrouwen hebben, in groepsverband, hiervan al geprofiteerd. De resultaten zijn zeer positief. De vrouwen kunnen hun kinderen beter voeden, alle kinderen, ook de meisjes, gaan naar school, de gezondheidssituatie verbetert. Vrouwen stromen uit omdat ze nu voor zich zelf en hun gezinnen kunnen zorgen. Maar steeds nieuwe groepen vrouwen melden zich aan.

  SDG:

  Doelgroep: Vrouwen en meisjes

 • Groundnut paste production

  Het opzetten van een bedrijfje, door de Bongo Ateel-Taaba Group in Noord Ghana, voor het maken van groundnut paste (pasta van pinda’s). De Ghana Werkgroep Roden heeft in dit gebied al veel projecten ondersteund. Zo zijn er bijvoorbeeld met financiële steun van de Ghana Werkgroep en Kerk in Actie een aantal plantages gebouwd van vruchtbomen, met daaronder de verbouw van groenten. Dit geeft voedselzekerheid voor de bevolking van de dorpen. Met het produceren van groundnut paste wil men geld verdienen om zelf nog meer plantages te financieren, maar ook een bijdrage leveren aan het bestrijden van de (jeugd)werkloosheid. Voor deze pasta is een goede afzetmarkt. Groundnut paste wordt in veel landen gegeten. Het is combineerbaar met veel soorten ingrediënten en specerijen. In Ghana wordt het veel gebruikt om soep van te maken. Er is veel vraag naar door winkels, restaurants en dergelijke. Op dit moment wordt het, op kleine schaal, door particulieren gemaakt, maar nergens bedrijfsmatig. Als bedrijf kun je goede kwaliteit leveren tegen lagere prijzen.
  Dit project wordt mede gefinancierd door de Wilde Ganzen.Zie ook www.ghanawerkgroep.nl

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Werklozen

Terug naar ledenoverzicht