Onze stichting vindt dat jonge ondernemers vaak een scherp oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen en zodoende van groot belang zijn voor de toekomst.
Dit en het feit dat meer dan de helft van de bevolking jonger is dan twintig jaar (bron: interview René Grotenhuis in OneWorld: Be part of it,mei 2013) maakt het ontwikkelen van werkgelegenheid zo relevant.

Als de beginnende ondernemer contact met ons opneemt, geeft hij of zij aan wat hun plannen zijn. Vervolgens wordt er vanuit wederzijds respect een samenwerking opgestart die zich kenmerkt door vertrouwen, vriendschap en gelijkwaardigheid.
Een dergelijke samenwerking heeft dan niet het karakter van hulp of afhankelijkheid, maar doet een groot beroep op de eigen verantwoordelijkheid.

Als deze ondernemers een inkomen gaan verdienen en zelfstandigheid verwerven dan kunnen zij op hun beurt andere nieuwe jonge ondernemers gaan ondersteunen; bovendien kunnen zij van elkaars diensten gebruik gaan maken en een netwerk opbouwen. Ook zij delen samen…

Informatie

  • Doelgroep:
  • SDG:
  • Land: Namibië
  • Werelddeel: Afrika

Projecten

Geen projecten om weer te geven.
Terug naar ledenoverzicht