Home Sweet Home heeft op het moment twee projecten voor gehandicapte kinderen en jongeren.

 • Vincent’s Fysiotherapie project
 • De zorgboerderij

Hieronder vindt u de algemene visie en missie van deze twee projecten.

Visie
Een wereld waar de kwaliteit van leven voor mensen met een handicap op alle mogelijke manieren gelijk is aan valide mensen. Praktisch, emotioneel, medisch en spiritueel.

Missie
Gezelschap, vriendschap, aanmoediging, ondersteuning en werkkansen geven aan mensen met een handicap.  Om ze te integreren in de samenleving en praktische hulp te bieden met betrekking tot beroepsopleiding en medische (fysio) zorg.

Vincent’s Fysiotherapie project
Vincent’s Fysio project is in 2012 gestart om tegemoet te komen aan de behoeften van ouders met kinderen met een handicap.  Een op de tien kinderen in Oeganda wordt geboren met een vorm van handicap.  Deze variëren van extreem ernstige lichamelijke en / of geestelijke handicaps tot zeer milde handicaps die nauwelijks merkbaar zijn.  De meeste gemeenschappen zien het hebben van een handicap echter nog steeds als een slecht voorteken, pech, straf of een vloek voor de zonden die de ouders moeten hebben begaan.  Sommige mensen zien een handicap als hekserij of een besmettelijke aandoening die moet worden vermeden, waardoor gezinnen met kinderen met een handicap alleen en geïsoleerd achterblijven.  Het gebrek aan direct beschikbare ondersteuning en informatie aan ouders voorkomt dat ze hun kinderen op jonge leeftijd kwaliteitsvolle zorg kunnen geven, wat op zijn beurt de ernst van de toestand van de kinderen verhoogt.

Vincent’s Fysio project helpt de kinderen en hun ouders op de volgende manieren:

 • Twee keer per week komt er een fysiotherapeut naar ons project om de kinderen te behandelen en om de ouders te leren wat voor oefeningen ze kunnen doen om hun kinderen in hun ontwikkeling te helpen.
 • We helpen de ouders om hulpmiddelen aan te kunnen schaffen waardoor het leven van de ouders en kinderen makkelijker te maken. Dit kunnen  rolstoelen, staan frames en loopbeugels zijn.
 • Medische zorg.  Dit kunnen medicijnen, chirurgische ingrepen, gespecialiseerde tests en diagnostiek zijn, zoals EEG, CT-scans, MRI-scans, muskietennetten en voedingssupplementen.
 • In een aantal situaties helpen we de ouders met “gezonder” eten voor hun kinderen. Sommige kinderen eten heel slecht door hun handicap en de ouders hebben niet de mogelijkheden om beter eten te kopen voor hun kind. Wij ondersteunen dan.
 • In sommige situaties zie je dat de ouders het op hebben gegeven en niet het gevoel hebben dat ze nog voor hun kind kunnen zorgen. Wij hebben een plek op ons terrein waar de (vaak) moeder dan kan verblijven met haar kind(eren). Wij ondersteunen en helpen de moeder om weer op te krabbelen zodat ze weer sterk genoeg is om de zware last weer zelf aan te  kunnen.


Onderwijs

Onderwijs is het krachtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen. Nelson Mandela.
Als een kind een opleiding krijgt dan wordt zijn of haar  toekomst  rooskleuriger en worden de dromen een mogelijkheid. Een opgeleid kind zal in staat zijn om werk te vinden om een ​​toekomst voor zichzelf en hun gezin veilig te stellen, een kans om een ​​duurzaam inkomen te verdienen en hen te helpen de armoedecyclus te doorbreken.  Door beter opgeleid te worden, kan een kind veel eerder worden geïnformeerd over zijn gezondheid en welzijn, waardoor de kansen op kindhuwelijken, vroege zwangerschappen en HIV / AIDS-contractie worden verkleind.  Onderwijs is de sleutel tot bestrijding van armoede en ziekte.

Home Sweet Home heeft in 2009 een gezin gevormd voor 15 kinderen die geen andere plek hadden om te wonen. Een aantal van deze kinderen heeft een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en gaan naar onze zorgboerderij voor hun beroepsopleiding en dagbesteding.

We hebben 9 kinderen die naar school gaan en waar we een opleiding voor betalen. In het schooljaar van 2020 hebben we 2 kinderen die nog naar de basisschool gaan, 4 kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan en 3 kinderen die naar het vervolgonderwijs gaan.

We zien het als een hele belangrijke taak om te zorgen dat al onze kinderen naar een goede school kunnen gaan omdat we weten dat dit hun toekomst veilig zal stellen.

Ondervoeding
Al jaren helpt Home Sweet Home een aantal ondervoede kinderen. Via Vincent’s Fysio project hebben we een aantal ondervoede “gehandicapte” kinderen mogen helpen.
In 2019 werd de vraag echter overweldigend. Binnen een paar maanden hoorden ouders via via ineens dat we hun zouden kunnen helpen en hadden we binnen een maand ineens 7 kinderen en hun ouders die we hielpen.

In eerste instantie ziet de hulp er vooral faciliterend en financieel uit. We brengen de kinderen en hun ouders naar de betere ziekenhuizen en betalen daar voor hun zorg en andere benodigdheden.
De situatie van deze kinderen en ouders ziet er vaak niet goed uit en het is vaak geen goede situatie om naar terug te gaan als ze  ontslagen worden uit het ziekenhuis. Het is vaak duidelijk dat het kind meteen terug zou vallen als ze terug zouden gaan naar hun eigen thuis situatie.
Wij hebben een plek gecreëerd waar de ouders (vaak alleen moeder) met haar kind(eren) kan verblijven tot het weer een stuk beter gaat met de kinderen en ouders en ze echt weer op hun eigen benen kunnen staan.
Als het niet wenselijk of mogelijk is voor de moeder om bij ons te verblijven dan worden de kinderen voor het ontbijt gebracht en worden na het avondeten weer opgehaald worden. We werken dan met de ouders samen terwijl het kind nog gewoon bij ze slaapt en dus woont.
Wij willen er alles aan doen om het kind bij de ouders te houden en proberen er alles aan te doen om dit te bewerkstelligen. We nemen daarom de zorg ook nooit (helemaal) over en de ouders moeten zoveel mogelijk zelf doen. Zo gaan de ouders zelf naar het ziekenhuis voor de onderzoeken en medicatie en moeten de ouders meehelpen om het eten te maken zodat ze zelf zien wat er gezond is.

We willen ook een safe haven zijn voor de moeder en zullen haar begeleiden om haar eigen geluk te vinden. We helpen bijvoorbeeld met het verkrijgen van voorbehoedsmiddelen en een start bedrag om een bedrijfje op te zetten.

Elke situatie is anders en de hulp die we geven ziet er dan ook altijd anders uit. We bouwen aan sterke gezinnen die langzaam hun eigen weg weer vinden.

Zorgboerderij

Sinds 2015 hebben we op het terrein van HSH een zorgboerderij waar we 5 dagen per week dagbesteding aanbieden aan jongeren met een (verstandelijke) beperking vanuit de omliggende dorpen. Een groep van rond de 15 jongeren werken samen met boeren en een juf en meester op het land en met de dieren. Ze leren de verschillende groenten en fruit te onderscheiden en hoe deze groeien/verbouwd worden.

Ook hebben we een groot aantal verschillende diersoorten die we houden en samen met de jongeren verzorgen. De jongeren genieten van het samen zijn en productief bezig zijn met elkaar.

De groenten en fruit, maar ook producten zoals melk/vlees van de dieren worden verkocht of geconsumeerd door de bewoners/deelnemers van HSH. Zo hopen we steeds meer zelfvoorzienend met elkaar te worden.

Informatie

 • Doelgroep: Boeren | Chronisch zieken | Dak- en thuislozen | Dieren | Gelovigen | Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Mensen met een beperking | Minderheden | Minima | Patiënten | Slachtoffers van geweld | Slachtoffers van seksueel misbruik | Studenten | Vrouwen en meisjes
 • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG02 - Einde aan honger | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG08 - Fatsoenlijke banen en economische groei | SDG10 - Minder ongelijkheid | SDG12 - Duurzame consumptie en productie
 • Land: Nederland | Uganda
 • Werelddeel: Afrika

Projecten

Geen projecten om weer te geven.
Terug naar ledenoverzicht