De Jerome Damey Foundation richt zich op onderwijs voor weeskinderen in het land Guinee. Guinee ligt aan de westkust van Afrika. Kinderen in Guinee hebben het moeilijk. In de regio N’Zerekore heeft de Jerome Damey Foundation projecten opgezet met als doel dat de kinderen de kans te geven een vak te leren voor een betere toekomst in Guinee.

De Jerome Damey Foundation zet zich in voor straatkinderen in Guinee. Deze en andere kansarme kinderen hebben geen kans op onderwijs, voor hen zijn we een school aan het bouwen voor gratis onderwijs. Guinee is een van de minst ontwikkelde landen ter wereld.De overheid doet niet veel op het gebied van onderwijs en educatie van jonge kinderen.Voor wees- en straatkinderen is er al bijna helemaal geen onderwijs mogelijk.Deze kinderen leven vaak op straat en moeten bedelen om te overleven. Sommigen hebben geluk en komen terecht in pleeggezinnen. Ze moeten dan vaak zwaar huishoudelijk werk verrichten. Nadat ze hiermee klaar zijn worden ze de straat opgestuurd om fruit, water, ijs, ijsblokjes en dergelijke te verkopen voor het pleeggezin. In ruil daarvoor krijgen ze onderdak, vaak niet meer dan een dun matje op de grond om op te slapen, en ‘s avonds een beetje eten.

We zijn bezig een school te bouwen om wees- en straatkinderen gratis onderwijs te geven. Naast onderwijs willen we ze ook een thuis geven, een veilige plek om te wonen als ze niet naar school hoeven. Dit willen we realiseren door huisvesting met een gastmoeder/gastouders die voor de kinderen zorgt. Geen grootschalige tehuizen waar de kinderen alsnog een nummer zijn maar kleinschalige huizen waar ze aandacht, liefde en geborgenheid krijgen en kunnen opgroeien in “gezinnen

De stichting beschikt over een perceel grond van ruim 3000 m2. Hierop is inmiddels  een waterput gerealiseerd die niet alleen het complex van schoon drinkwater voorziet. Ook de bevolking in de wijde omgeving maakt hier dankbaar gebruik van. In november 2017 zijn we begonnen met de bouw van het complex.

Informatie

 • Doelgroep: Analfabeten | Jongeren | Kinderen | Slachtoffers van Oorlog | Vrouwen en meisjes
 • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG05 - Vrouwen en mannen gelijk | SDG06 - Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen | SDG17 - Partnerschappen voor de doelen
 • Land: Guinee
 • Werelddeel: Afrika

Projecten

 • Bouw school

  De Jerome Damey Foundation is scholen aan het bouwen voor kansarme kinderen in N’Zérékoré, Guinee.
  Begin 2020 zijn de eerste 4 lokalen gerealiseerd, deze worden gebruikt om les te geven aan basisschoolleerlingen.
  Naast een school voor primair onderwijs, wordt er ook een school voor vakopleidingen gerealiseerd.
  Tevens zijn er vergevorderde plannen voor de bouw van een “Centre Social”, een multifunctionele centrum voor de lokale bevolking, hier worden diverse activiteiten georganiseerd.

  SDG:

  Doelgroep: Analfabeten | Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Vrouwen en meisjes

Terug naar ledenoverzicht