Wij, als stichting Kumbatio,willen de basis van het leven van kinderen in Kenia die geen veilig ‘thuis’ hebben, verstevigen waardoor hun toekomst er positief en waardevol uitziet. Wij vinden namelijk dat elk kind, waar ook ter wereld, het recht heeft op te groeien bij haar of zijn ouders of andere liefdevolle familieleden. Hierbij zetten we het belang van het kind altijd voorop. Wanneer het kind geen veilig ‘thuis’ heeft, zal hij of zij bij ons in Kiota children’s support center een tijdelijk ‘thuis’ kunnen vinden van maximaal 3 jaar. Ons project ‘The Kiota Dream‘ zal ons hier alle ruimte voor geven!

Onderwijs van groot belang

Daarnaast vinden wij ook dat ieder kind de kans moet krijgen om minimaal de lagere en middelbare school af te ronden, zodat ze meer kans maken op de arbeidsmarkt of een eventuele vervolgstudie. Hiermee dragen wij bij aan het doorbreken van de cirkel van armoede. Hun eigen wens is vaak dat ze hun familie willen helpen of anderen die in dezelfde situatie zitten als waarin zij hebben gezeten.

Informatie

 • Doelgroep: Algemeen publiek | Kinderen
 • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG02 - Einde aan honger | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG05 - Vrouwen en mannen gelijk | SDG06 - Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen | SDG10 - Minder ongelijkheid | SDG16 - Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid
 • Land: Kenia
 • Werelddeel: Afrika

Projecten

 • Life Skills

  In ontwikkelingslanden zoals Kenia is het geen ‘normale’ gang van zaken dat kinderen leren wat het beste voor zichzelf is op het gebied van hygiëne, vriendschappen, verliefdheid, relaties, keuzes maken en voor zichzelf opkomen. Al is dat bij ons ook natuurlijk niet altijd iets wat vanzelfsprekend is dat een kind met dit soort zaken leert omgaan, maar in ontwikkelingslanden waar veel kinderen geen gezonde familierelaties heeft is dit des te belangrijker dat hier voorlichting over is. Deze voorlichting gaat samen met bepaalde opdrachten en groepsgesprekken, zodat de kinderen op die manier het ook al in de praktijk kunnen toepassen.

  SDG:

  Doelgroep: Jongeren | Kinderen | Vrouwen en meisjes

 • Family Planning & Empowerment

  Dit project zorgt voor de ontwikkeling van zelfredzaamheid bij de families van de kinderen. Dit doen wij door het micro-krediet programma, psychosociale sessies met de mannen van de familie, de vrouwen, gemengd en individuele psychosociale sessies. Deze aparte sessies voor mannen en vrouwen vloeien voort uit het constateren dat veel mannen, veelal niet opgeleid, geen respect hebben voor een vrouw en dat daarnaast een vrouw niet voor zichzelf kan of durft op te komen. Om ervoor te zorgen dat er minder kinderen geboren worden zonder een stabiele relatie tussen vader en moeder, zijn dit sessies die wij belangrijk achten. Ook zullen we kijken welke vrouwen ervoor openstaan om zich te laten steriliseren vanwege het hebben van al meer dan 6 kinderen waar ze niet voor kan zorgen.
  Het micro-krediet programma ontwikkelt het dragen van eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor eigen inkomsten. Dit programma wordt gedaan in een groep deelnemers die zich hebben aangemeld of die door Kiota zijn geselecteerd op basis van bepaalde criteria. Eén van die criteria is dat ze laten zien dat ze willen leren om voor eigen inkomsten te zorgen en niet te wachten op iemand die ze uit de brand helpt. Daarnaast moeten ze een familierelatie hebben met één of meerdere kinderen die in Kiota wonen.

  SDG:

  Doelgroep: Alleenstaande ouders | Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Minderheden | Vrouwen en meisjes

 • The Kiota Dream

  We zitten met Kiota Children’s Support Center sinds 2012 in een huurhuis waarin kinderen, medewerkers, bezoekers en vrijwilligers allemaal samenkomen. Daarnaast is een huurhuis altijd een risico, want als de eigenaar zijn huis terug wil, is het afgelopen. We willen meer kunnen bereiken en daarvoor is meer ruimte nodig.

  Ruimte voor de kinderen:
  – fysieke ruimte geeft ook mentale ruimte, zeker bij het verwerken van trauma’s
  – ruimte om rustig je huiswerk te kunnen maken
  – ruimte om familie te ontvangen

  Ruimte voor de medewerkers:
  – wonen en werken kunnen scheiden
  – kunnen overleggen zonder gestoord te worden

  Ruimte voor de vrijwilligers:
  – scheiding van vrijwilligers en kinderen in verband met mogelijke hechtingsproblemen
  – privacy
  – eigen potje kunnen koken

  Relatie met de families:
  – familie kan ongestoord ontvangen worden
  – familie kan echt tijd doorbrengen met het kind
  – gesprekken met social worker kunnen in privacy plaatsvinden

  Zelfvoorziening:
  – groenten, kippen, koeien zijn mogelijk
  – er kunnen projecten om eigen inkomsten te genereren worden gestart.

  Indeling terrein
  We willen de Keniaanse gezinssystemen zoveel mogelijk nabootsen:
  – 1 huisje
  – 8 kinderen
  1 huismoeder en eventueel een huisvader
  Hiervan willen we 3 huisjes hebben waarin een kind maximaal 3 jaar mag wonen (wettelijk geregeld). Daarnaast willen we een kantoorgebouw, een algemene overdekte buitenruimte (shade), een vrijwilligershuis en een managershuis bouwen. Op de rest van het terrein willen we genoeg grond overhouden om daarop groenten en fruit voor Kiota te telen en (klein)vee te houden. Op deze manier kunnen we er effectief en optimaal voor zorgen dat de kinderen een mooie toekomst tegemoet gaan!

  Fase 1, 2 en 3
  Bovenstaande bestaat uit fase 1 en 2, waarvan fase 1 in 2020 moet worden gerealiseerd afhankelijk van de ontwikkelingen van de COVID-19.
  Na fase 1 en fase 2, volgt nog een fase 3. Dit is de fase van de bouw van een guesthouse-trainingscentrum om nog meer bij te dragen aan hetdoorbreken van de cirkel van armoede. Hier kunnen de kinderen als ze een opleiding volgen een plek krijgen om werkervaring op te doen. Ook de families en de gemeenschap willen we hier helpen om zelfredzamer te worden. Ze zullen handvatten krijgen om voor zichzelf te zorgen en bepaalde vakken te leren waarmee ze hun eigen geld kunnen verdienen. Hiermee kunnen ze gezond voedsel kopen, een stabiel huisje, bedden en matrassen kleding en andere zaken zoals water en electriciteit. Hierdoor zullen er meer families in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen.

  SDG:

  Doelgroep: Dak- en thuislozen | Jongeren | Kinderen | Vrouwen en meisjes

Terug naar ledenoverzicht
Watermunt 9 5236TH 's-Hertogenbosch