Local Care ondersteunt projecten voor kwetsbaren in Oost Europa zoals kinderen, gehandicapten, maar ook ouderen die hulp nodig hebben

Local Care geeft kleinschalige en structurele hulp

Local Care heeft contacten ter plaatse, dus korte lijnen met een snel zichtbaar resultaat

Local Care geeft verantwoording over de gedane acties d.m.v. foto’s en verslagen op deze website

Local Care is opgezet en wordt uitgevoerd door deskundige, vrijwillige hulpverleners; zowel in Nederland als ter plaatse

Local  Care heeft projecten in o.a. Roemenië, Moldavië, Bosnië, Pakistan en Oekraïne, maar haakt soms ook in op actuele situaties zoals bij de aardbevingsramp in Haïti in 2010

Local Care werkt waar nodig en waar mogelijk samen met andere hulpverleningsorganisaties

Informatie

 • Doelgroep:
 • SDG:
 • Land: Oekraïne | Pakistan
 • Werelddeel: Azië

Projecten

 • Zorgboerderij DIM DIRK JANA

  In de buurt van Rivne is in samenwerking met de ter plaatse opgerichte stichting “Hope” een vervallen ziekenhuislocatie aangekocht welke de komende jaren zal worden gerenoveerd zodat het als zorgboerderij kan fungeren.
  Een plek waar kwetsbaren zowel een bijdrage kunnen leveren aan het project als ook opgevangen kunnen worden.

  De ontwikkelingen van dit project worden bijgehouden op onze website

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Mensen met een beperking | Ouderen

Terug naar ledenoverzicht