Lwengo Kids Foundation probeert de aller- allerarmste kinderen van Lwengo/Uganda de mogelijkheid te bieden om naar school te kunnen gaan door in Nederland een sponsor voor hem/haar te zoeken. Wij proberen een band tussen sponsorouder en kind op te bouwen. Daartoe reizen wij minimaal 2x per jaar naar Lwengo om de kinderen te bezoeken, zowel thuis als op school. We proberen dan altijd een groet van de sponsorouder mee te nemen. De sponsoring willen wij volhouden totdat het kind in staat is om voor zichzelf te zorgen. Tijdens de sponsortijd wordt er gespaard om eventuele vervolgopleidingen te kunnen bekostigen. Dit realiseren we m.b.v. ons varkens/geitenproject, waarin ieder sponsorkind en zijn verzorger(s) een varken of een geit krijgt om te verzorgen en mee te fokken. Een deel van de opbrengst van de verkoop komt in het “schoolfonds” terecht. Op die manier zorgen we met elkaar voor de toekomst van de kinderen.
Gewoon…… omdat ieder kind recht heeft op een toekomst.

Daarnaast zijn wij continue bezig met fondswerving  om ook de omgeving van de kinderen veilig en leefbaar te maken. Zo hebben we in 2018/2019 een Health Center kunnen realiseren, waar kinderen die naar Boarding School gaan ook eens rustig ziek kunnen zijn doordat er een ziekenzaaltje is, zorg en aandacht. Ook de omgeving kan gebruik maken van dit Health Center om een basisarts te bezoeken, voorlichting te krijgen, medicijnen te kopen, gevaccineerd te worden, etc.

Nieuwe plannen liggen klaar om twee mooie, hygiënische slaapzalen te bouwen op het terrein van LWERUDESO Primary School voor jongens en meisjes. De huidige slaapzalen zijn eigenlijk klaslokalen die daar ook voor gebruikt dienen te worden. Ook willen we graag een schoolbus realiseren om zo meer kinderen in de gelegenheid te stellen gewoon thuis te kunnen wonen.. Genoeg plannen, nu het geld nog! Wij gaan er voor!

Informatie

 • Doelgroep: Jongeren | Kinderen | Mensen met een beperking
 • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG02 - Einde aan honger | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG06 - Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen | SDG08 - Fatsoenlijke banen en economische groei | SDG16 - Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid
 • Land: Uganda
 • Werelddeel: Afrika

Projecten

 • schoolbus

  We willen heel graag het aantal kinderen op de Boarding School terugdringen. Er gaan momenteel ongeveer 150 kinderen naar Boarding School en dat kan met ongeveer een derde teruggebracht worden als er een schoolbus zou zijn.

  Voor de andere 100 kinderen willen we graag nieuwe slaapzalen met stevige stapelbedden en goede matrassen en beddengoed. Dat is voor Anthony, onze partner in Uganda/Lwengo een grote droom waar we graag in meedenken. Zie ook het item over de “slaapzalen”

  SDG:

  Doelgroep: Kinderen | Mensen met een beperking

 • Sponsoring kinderen in Lwengo/Uganda

  Lwengo Kids Foundation wil zorgdragen voor de allerarmste kinderen in Lwengo, zodat zij ook naar school kunnen en aan hun toekomst kunnen bouwen. Ook willen wij zorgdragen voor vervolgopleidingen cq. een school waar een vak als naaister, timmerman, etc. geleerd kan worden. We streven er naar de sponsoring vol te houden totdat de jongeren in hun eigen levensbehoefte kunnen voorzien en daarmee een positief aandeel leveren aan de maatschappij waarin zij leven.
  Daartoe zoeken wij in Nederland sponsors die een kind in Uganda verder willen helpen. Wij proberen door andere activiteiten een bijdrage te leveren aan diverse projecten die ten goede komen aan de kinderen, zoals onderhoud school, ontwikkelen van projecten waaraan zij zelf een inkomen kunnen genereren, bouwen van health center voor basis zorg en voorlichting, etc.

  SDG:

  Doelgroep: Kinderen

 • Slaapzalen bij de Lwerudeso School

  Omdat de kinderen van Lwerudeso School in Lwengo nu eigenlijk in klaslokalen slapen, willen we heel graag slaapzalen bouwen naast de school. Dit is nog een project in wording omdat we eerst op zoek moeten naar een sponsor. Maar het is een droom van Lwengo Kids Foundation en onze partner Anthony in Lwengo/Uganda.
  Dan kunnen de huidige slaapzalen weer klaslokalen worden en dus de groepen kinderen kleiner, zodat beter onderwijs gegeven kan worden.

  SDG:

  Doelgroep: Dak- en thuislozen | Jongeren | Kinderen | Mensen met een beperking

 • Health Centre

  Omdat er af en toe kinderen ziek zijn die in Boarding School zijn, hebben we getracht een ziekenzaaltje te realiseren waar het kind rustig ziek kan zijn en beter kan worden. Toen er een grote sponsor zich meldde, hebben we met onze partner in Uganda besloten er een klein Health Centre van te maken. In het Health Centre komt een apotheek, behandelkamers, ziekenzaaltje, etc.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Alleenstaande ouders | Analfabeten | Boeren | Chronisch zieken | Dak- en thuislozen | Gelovigen | Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Mensen met een beperking | Minima | Ouderen | Patiënten | Slachtoffers van Natuurrampen | Slachtoffers van Oorlog | Slachtoffers van geweld | Slachtoffers van seksueel misbruik | Studenten | Verslaafden | Vrouwen en meisjes | Werklozen

Terug naar ledenoverzicht