Stichting Nederland-Batam, kortweg NEBA, is een Nederlands Erkend Goed doel voor sociale en medische hulp aan Indonesië. Wij steunen al meer dan 30 jaar arme mensen in Indonesië. Dat doen wij niet alleen maar samen met vele Indonesische partnerorganisatie.

BELANGHEBBENDEN SERIEUS NEMEN
Geen enkel project is altijd een succes en wij kunnen als kleine organisatie in ons eentje de armoede in Indonesië helemaal niet oplossen. Wij nemen onze belanghebbenden serieus en daarom vertellen we transparant over de mogelijkheden en beperkingen, problemen en successen van onze projecten. Belanghebbenden serieus nemen betekent een genuanceerd verhaal vertellen.

AANDACHT VOOR EMANCIPATIE
Vrouwenemancipatie is essentieel voor sociaaleconomische ontwikkeling. Daarom is binnen al onze projecten aandacht voor de rol van vrouwen.

SAMENWERKING MET LOKALE PARTNERS
We werken altijd samen met lokale partner organisaties. Zij ontwikkelen hun eigen projecten, die een antwoord bieden op de problemen die zij tegenkomen in hun gemeenschappen. Onze partners zijn betrokken bij en verantwoordelijk voor het bedenken, uitvoeren, monitoren en evalueren van hun eigen projecten. Wij zorgen voor de financiële ondersteuning van het project en de begeleiding en ondersteuning van de partners.

Informatie

  • Doelgroep: Algemeen publiek | Chronisch zieken | Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | LHBT | Mensen met een beperking | Minderheden | Patiënten | Slachtoffers van geweld | Slachtoffers van seksueel misbruik | Vrouwen en meisjes
  • Thema: SDG01 - Einde aan armoede | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG05 - Vrouwen en mannen gelijk | SDG06 - Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen | SDG17 - Partnerschappen voor de doelen
  • Land: Indonesië
  • Werelddeel:

Projecten

Geen projecten om weer te geven.
Terug naar ledenoverzicht