Stichting Nederland-Batam, kortweg NEBA, is een Nederlands Erkend Goed doel voor sociale en medische hulp aan Indonesië. Wij steunen al meer dan 30 jaar arme mensen in Indonesië. Dat doen wij niet alleen maar samen met vele Indonesische partnerorganisatie.

BELANGHEBBENDEN SERIEUS NEMEN
Geen enkel project is altijd een succes en wij kunnen als kleine organisatie in ons eentje de armoede in Indonesië helemaal niet oplossen. Wij nemen onze belanghebbenden serieus en daarom vertellen we transparant over de mogelijkheden en beperkingen, problemen en successen van onze projecten. Belanghebbenden serieus nemen betekent een genuanceerd verhaal vertellen.

AANDACHT VOOR EMANCIPATIE
Vrouwenemancipatie is essentieel voor sociaaleconomische ontwikkeling. Daarom is binnen al onze projecten aandacht voor de rol van vrouwen.

SAMENWERKING MET LOKALE PARTNERS
We werken altijd samen met lokale partner organisaties. Zij ontwikkelen hun eigen projecten, die een antwoord bieden op de problemen die zij tegenkomen in hun gemeenschappen. Onze partners zijn betrokken bij en verantwoordelijk voor het bedenken, uitvoeren, monitoren en evalueren van hun eigen projecten. Wij zorgen voor de financiële ondersteuning van het project en de begeleiding en ondersteuning van de partners.

Informatie

 • Doelgroep: Algemeen publiek | Chronisch zieken | Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | LHBT | Mensen met een beperking | Minderheden | Patiënten | Slachtoffers van geweld | Slachtoffers van seksueel misbruik | Vrouwen en meisjes
 • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG05 - Vrouwen en mannen gelijk | SDG06 - Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen | SDG17 - Partnerschappen voor de doelen
 • Land: Indonesië
 • Werelddeel: Azië

Projecten

 • Dialyseprojecten – Dialysetraining

  Nieren zijn de filters van ons lichaam. Ze zuiveren het bloed van allerlei afvalstoffen, die we via de urine kwijtraken. Bij mensen met chronisch nierfalen werken die nieren onvoldoende en afvalstoffen hopen zich op in het bloed. Dat leidt tot ziekte en uiteindelijk overlijden. De nieren herstellen zich ook niet meer en daarom hebben mensen met chronisch nierfalen de rest van hun leven hemodialyse nodig. Dit maakt dialyse ook zo duur. Niet alleen is de behandeling zelf duur, patiënten hebben die behandeling minimaal twee keer per week nodig, voor de rest van hun leven.

  Tegenwoordig is dialyse opgenomen in het Indonesische gezondheids- en sociale zekerheidsprogramma (BPJS). Algemene ziekenhuizen in heel het land zijn dialyseafdelingen aan het opzetten. Dit leidt tot een grote vraag naar gekwalificeerd dialysepersoneel.

  Het Habibie nierziekenhuis biedt naast dialysezorg ook trainingen voor medische personeel (dokters en verpleegkundigen) en technisch personeel. Wij ondersteunen deze trainingen door bij te dragen aan de accreditatie van de training en opleiding van het trainingspersoneel.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Chronisch zieken

 • Sociale projecten Bali – Opvang overlevers geweld, misbruik en uitbuiting

  In Indonesië is het gebruikelijk om op jonge leeftijd te trouwen. Vrouwen mogen voor de wet al op hun 16de trouwen en met toestemming van ouders en overheid zelfs nog jonger. Deze meisjes zijn dus nog minderjarig als ze trouwen.

  Wanneer stellen op jonge leeftijd trouwen, maakt het gebrek aan levenservaring de kans op problemen groot. In 2003 zet de Maha Bhoga Marga stichting samen met twee andere organisaties een netwerk op voor steun aan slachtoffers van huiselijk geweld. Het zijn vaak meisjes/vrouwen, die bij hun schoonfamilie inwonen, die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld, omdat zij hun problemen niet kunnen delen, geen toegang tot zorg hebben en omdat ze afhankelijk zijn van anderen. Dit zorgt soms voor levensbedreigende situaties.
  Oorspronkelijk werden de slachtoffers, of beter gezegd overlevers, opgevangen in een gebouw dat tevens in gebruik was als kliniek. Dat was geen ideale situatie. Daarom is met steun uit Nederland op het terrein achter de kliniek een shelter gebouwd.

  Het is een mooi en functioneel gebouw met een goede omheining en een grote tuin, waar misbruikslachtoffers opgevangen kunnen worden en waar zij in een veilige en rustgevende omgeving kunnen werken aan een nieuwe toekomst. De shelter is een van de weinige plekken in de Badung regio op Bali waar misbruikslachtoffers kunnen worden opgevangen.

  SDG:

  Doelgroep: Jongeren | Kinderen | Slachtoffers van geweld | Slachtoffers van seksueel misbruik | Vrouwen en meisjes

 • Sociale projecten Bali – Naai- en naaldwerktraining

  Door het laag onderwijsniveau en een gebrek aan de juiste vaardigheden zijn er op Bali veel mensen zonder werk en dat betekent geen inkomen en diepe armoede. Het gebruik van Balinese vrouwen om een kebaya te dragen bij formele bijeenkomsten en traditionele, culturele en religieuze activiteiten is een kans voor ondernemingen in naai- en naaldwerk. Deze kans wordt door gebrek aan technische en ondernemingsvaardigheden niet gegrepen.

  Meisjes verlaten vaak voortijdig hun school, maar zonder opleiding hebben zij weinig kans om werk te vinden. Een training in naai- en naaldwerk biedt hen de kans kennis en vaardigheden op te doen die nodig zijn om in hun eigen inkomen te voorzien en uit armoede te ontsnappen.

  Het project richt zich op getrouwde vrouwen die willen bijdragen aan het gezinsinkomen maar ook op alleenstaande vrouwen. Juist voor hen is het project erg belangrijk, omdat zij door gebrek aan emancipatie en de lokale cultuur eigenlijk geen plaats hebben in de maatschappij. Zij hebben geen sociaal netwerk en moeten in hun eigen inkomen voorzien. De naaldwerktraining biedt die mogelijkheid en draagt daardoor bij aan de autonomie en emancipatie van vrouwen.

  SDG:

  Doelgroep: Minima | Vrouwen en meisjes | Werklozen

 • HIV programma Bali – Ondersteunen en versterken van mensen met HIV

  Wat betreft de HIV-epidemie is Bali is een van de hotspots van Indonesië. Het aantal gevallen van HIV blijft sinds de ontdekking van het virus op het eiland in 1987 jaarlijks toenemen. Tot nu toe zijn er bijna 20 duizend gevallen van HIV/AIDS gevonden en nog steeds worden jaarlijks bijna 2.500 nieuwe gevallen gevonden. Maar de aandacht voor HIV neemt af. Overheden geven geen prioriteit aan HIV, ontkennen het bestaan van mensen met HIV in hun gemeenschappen en voeren staand HIV-beleid niet in en ook het aantal NGO’s dat zich richt op HIV neemt af.

  Onze lokale partner, de Maha Bhoga Marga stichting, realiseert al meer dan 10 jaar HIV-projecten en samen willen wij mensen met HIV ondersteunen en versterken. Dat doen wij door capaciteitsopbouw van lokale overheden op het gebied van HIV, ondersteuning en begeleiding van mensen met HIV en opkomen voor hun belangen.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Gemeenschappen

 • HIV programma Gorontalo – Steun voor mensen met HIV

  De bevolking van de provincie Gorontalo is in grote meerderheid conservatief Moslim. HIV wordt er nog vaak gezien als eigenschuld en een straf. Mensen met HIV krijgen er nog vaak te maken met ernstige vormen van stigmatisering en discriminatie. Zo komt het voor dat mensen door hun familie verstoten worden en met geweld hun huis, dorp en gemeenschap uitgezet worden. Samen met onze lokale partner, de Smile Plus peersupportgroep steunen wij de opvang en begeleiding van mensen met HIV, om zo het leven van mensen met hiv te verbeteren.

  SDG:

  Doelgroep: Chronisch zieken | Gemeenschappen | LHBT

 • HIV programma Noord-Sulawesi – HIV voorlichting in afgelegen gemeenschappen

  Nog steeds worden mensen geïnfecteerd met hiv. Dat is gelukkig geen doodsvonnis meer en met de juiste medicatie kunnen mensen een normaal leven leiden. Maar dan moeten zij wel bereikt worden met voorlichting, testen, zorg, begeleiding en ondersteuning.

  In afgelegen gebieden is de toegang tot reproductieve zorg beperkt, goede informatie over seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) ontbreekt en mensen met hiv krijgen niet de zorg die zij nodig hebben. Daarom bieden wij daar, samen met de Pinaesaan kliniek, voorlichting, diagnostiek en zorg. Jaarlijks bereiken we honderden mensen die niet bereikt worden door andere organisaties. Dankzij deze aanpak vinden wij mensen met hiv, die nu wel de zorg, begeleiding en medicatie krijgen die zij nodig hebben om te overleven.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Gemeenschappen | LHBT

 • HIV programma Batam – HIV voorlichting aan sekswerkers

  In 1987 het oprichtingsjaar van onze stichting was Batam nog een onbeduidend eiland. Met de ontwikkeling tot een industrieel eiland groeide de bevolking explosief. Er ontstond ook een grote seksindustrie die de drijvende kracht achter de verspreiding van hiv op het eiland. Wij willen de verspreiding van hiv stoppen en richten wij ons samen met onze lokale partner specifiek op de duizenden sekswerkers op het eiland.

  Halverwege de jaren negentig wordt duidelijk dat Batam te maken krijgt met een grote hiv-epidemie. Dit hoorden wij van anderen, maar dat zagen we ook zelf. Daarom begint de stichting dan al met hiv-projecten, zoals het Kasper hiv-team van het Budi Kemuliaan ziekenhuis. Uit dat team komt later de Batam Plus voort, de eerste peersupportgroep voor mensen met hiv in Indonesië en leden van dat team vormen nu onze partner binnen het hiv-programma op Batam.

  Sekswerkers wantrouwen buitenstaanders en zijn daarom moeilijk bereikbaar. Dankzij een open, eerlijke en gelijkwaardige benadering heeft onze partner met de jaren wel het vertrouwen gewonnen van zowel de sekswerkers als de uitbaters van de relaxbedrijven. Daardoor kunnen wij hen wel bereiken met voorlichting en zijn zij bereid zich te laten testen. Daarom weten sekswerkers hoe hiv zich verspreidt, welke maatregelen zij kunnen nemen om zich te beschermen en waar zij terecht kunnen als zij toch met hiv besmet raken. Dit is essentieel om de hiv-epidemie tot staan te brengen.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Gemeenschappen | LHBT | Vrouwen en meisjes

 • Waterproject Ilo-ilo – Waterplaatsen voor Ilo-ilo

  Als jonge, arme gemeenschap heeft Ilo-ilo tal van problemen, maar een van de grootste problemen is het gebrek aan water en sanitaire voorzieningen. De meeste huishoudens hebben geen toilet en lang niet iedereen heeft een eigen waterput. Zij moeten hun behoefte doen in een vieze met golfplaten en plastic afgezette latrine en ze gebruiken een klein stroompje om te baden en de was te doen en voor kookwater. Het ontbreken van schoonwater en goede sanitaire voorzieningen zorgt ervoor dat persoonlijke hygiëne moeilijk te handhaven is. Gebrek aan hygiëne zorgt voor huidinfecties, longaandoeningen en water en voedsel gerelateerde ziektes zoals diarree. Dit zorgt voor groei- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen en een lagere levensverwachting onder de dorpsbewoners.
  Daarom bouwen wij er samen met onze lokale partner waterplaatsen bestaande uit een waterput en een toilet- en wasvoorziening, zodat de mensen in het dorp het hele jaar kunnen beschikken over schoon water en goede hygiënische voorzieningen.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Gemeenschappen

 • Waterproject Sangihe – Toiletten voor Sangihe

  Gebrek aan sanitaire voorzieningen zorgt voor slechte hygiënische omstandigheden en juist kinderen zijn daar gevoelig voor. Daarom bouwen wij samen met onze lokale partner KOMPASS, sanitaire voorzieningen nabij scholen en plaatsen waar veel kinderen in de kost zitten en geven wij voorlichting over het belang van persoonlijke hygiëne.

  Slechte hygiëne maakt kinderen kwetsbaar voor ziektes (diarree, longontsteking en huidinfecties). Door die ziektes lopen kinderen groei- en ontwikkelingsachterstanden op en kunnen zelfs komen te overlijden. De ontwikkelingsachterstanden en absenties door ziek-zijn zorgen ervoor dat de kinderen minder goed presteren op school. Terwijl juist onderwijs en een goede opleiding essentieel zijn om te kunnen ontsnappen aan armoede.

  Sangihe is het hoofdeiland van een groep afgelegen, dunbevolkte en arme eilanden. Onderwijs is er niet overal beschikbaar en kinderen moeten daarom al op zeer jonge leeftijd in de kost bij familie, hospita, of kosthuis. In de regio Zuid-Tabukan, waar wij actief zijn, zijn veel scholen en veel kinderen in de kost. Lang niet alle scholen, kosthuizen en woningen van gastgezinnen en familieleden hebben een toilet, terwijl hygiëne juist zo belangrijk is voor scholieren. Dankzij eenvoudige sanitaire voorzieningen worden persoonlijke hygiëne maatregelen, zoals handen wassen, mogelijk. Dit zorgt voor minder ziektes, voorkomt ontwikkelingsachterstanden, verbetert schoolprestaties en geeft kinderen de kans te ontsnappen aan armoede.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Jongeren | Kinderen

Terug naar ledenoverzicht