Elke dag verse groenten voor iedereen. Dat is waar Stichting NME Mundial voor staat. Al meer dan 13 jaar richten wij ons met Natuur en Milieu Educatie projecten op stadstuinbouw zodat bewoners in Cochabamba Bolivia in vaak marginale buitenwijken ook toegang tot gezonde voeding kunnen krijgen. Wij zetten ons ervoor in dat de kinderen – en hun families – zich ervan bewust worden dat ze zelf ook op een duurzame manier kunnen bijdragen aan het verbeteren van hun eigen voedselzekerheid en daarmee hun eigen leven. We zijn ervan overtuigd dat kinderen zich beter kunnen concentreren op school zodra ze gezonder voedsel tot zich nemen. Dat leidt in onze optiek dan tot betere resultaten op school en uiteindelijk tot een betere positie op de arbeidsmarkt.

De projectbeschrijving  Projectplan 2018-2020 http://www.nmemundial.org/wp-content/uploads/2018/01/Beknopt-plan-2018-2020-incl-begroting.pdf vindt u op onze website.

Informatie

 • Doelgroep: Algemeen publiek | Jongeren | Milieu
 • SDG: SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG11 - Veilige en duurzame steden
 • Land: Bolivia
 • Werelddeel: Zuid-Amerika

Projecten

 • Verhoogde levenskwaliteit met stadslandbouw in Cochabamba Projectplan 2021-2023

  Ons doel is om middels ons stadslandbouwproject de levenskwaliteit van de gezinnen in de
  buitenwijken van Cochabamba, specifiek in de regio Ushpa Ushpa – die meerdere vaak niet officieel
  erkende wijken telt – te verbeteren. Het betreft dus een tweede fase van het bestaande project
  “Stadstuinbouw 2018-2020”.

  Het project staat uitvoerig beschreven op onze website: https://www.nmemundial.org/wp-content/uploads/2020/02/Projectplan-2021-2023-incl-begroting.pdf

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Gemeenschappen | Jongeren | Milieu | Minima

 • Stadstuinproject 2018-2020 “Elke dag verse groenten voor iedereen”

  Ons doel is het verbeteren van de leefkwaliteit in wijken door het aanbieden van natuur- en
  milieueducatie gericht op stadslandbouw, gezonde voeding en verbetering van de leefomgeving
  door aanleg en beheer van groenvoorzieningen (tuinen) rondom de woningen.
  We richten ons op families, instellingen en scholen in een bepaalde wijk voor een periode van 3
  jaar. We meten de resultaten van het project op de levensstijl en de bewustwording op het gebied
  van gezonde voeding en maken aan de hand van wat we hebben geleerd, een blauwdruk voor
  vergelijkbare projecten in een volgende wijk.
  Het project staat beschreven op onze website onder projecten. http://www.nmemundial.org/wp-content/uploads/2018/01/Beknopt-plan-2018-2020-incl-begroting.pdf

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Kinderen | Milieu

Terug naar ledenoverzicht