Power2Fly ondersteunt maatschappelijke initiatieven in Brazilië gericht op het begeleiden van kansarme jongeren. We helpen ze bij het professionaliseren van hun organisatie en verlenen financiële hulp.
Op dit moment werkt Power2Fly concreet samen met ASAS, een lokale partner gevestigd in het noorden van het eiland Florianópolis. In de toekomst verwachten we ook met andere stichtingen te gaan samenwerken.
We helpen ASAS bij het buiten schooltijd opvangen van kansarme jongeren tussen de 6 en 15 jaar.
De jongeren krijgen begeleiding die erop gericht is dat zij hun school afmaken en ze zich op sociaal, emotioneel, cultureel en sportief vlak ontwikkelen. Ook werken we met ASAS aan het verbeteren van familieverbanden. Dat leidt tot meer sociale cohesie, betrokkenheid en veiligheid in de leefomgeving.
Zo stimuleren en inspireren we de jongeren om te bouwen aan een volwaardig maatschappelijk bestaan.

Informatie

  • Doelgroep: Jongeren | Kinderen
  • SDG: SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs
  • Land: Brazilië
  • Werelddeel: Zuid-Amerika

Projecten

Geen projecten om weer te geven.
Terug naar ledenoverzicht