Flores is onderdeel van de Sunda-eilandengroep (Bali, Lombok, Sumba, Sumbawa, Flores & Timor) die behoort tot Indonesië.

Het eiland is 375 km lang en telt circa 1,4 miljoen inwoners. Flores is één van de groenste eilanden van Indonesië.
Ondanks de rijke vegetatie is het ook één van de armste eilanden. Er is nauwelijks (drink)water, elektriciteit en werkgelegenheid.
De veelal katholieke inwoners leven voornamelijk van het werk op koffieplantages en rijstvelden.

De leefomstandigheden zijn armoedig en erbarmelijk, door de aanwezigheid van 14 actieve vulkanen en een geografisch slechte ligging, heeft de bevolking vaak te maken met vulkaanuitbarstingen, aardbevingen en dientengevolge ook met slechte oogsten.
De inwoners van Flores hebben veel te lijden van de regering op Java, die zeer weinig doet voor het ver weg gelegen eiland.

Toen Theo Verdurmen, Bouke Beintema en zijn echtgenote Margreet in 1998 naar Indonesië vertrokken, wisten ze nog niet dat dit het begin zou zijn van wat uitgroeide tot Stichting Rupingh.

Dat Tarsi Sjukur, hun lokale gids, een sleutelrol zou krijgen in deze stichting konden ze toen al helemaal niet vermoeden.
Tussen Tarsi en het gezelschap ontstond tijdens de rondreis een hechte band en Tarsi werd uitgenodigd voor een bezoek aan Nederland. Bij Theo Verdurmen thuis werkte hij hard om de Nederlandse taal te leren, iets dat hem als gids goed van pas zou komen. Na drie maanden keerde Tarsi terug naar Flores met in zijn bagage studieboeken en wat geld dat zijn vrienden in Nederland bij elkaar hadden gebracht. Dat geld kreeg een bijzondere bestemming.

Tarsi besteedde het gehele bedrag aan een elektriciteitsvoorziening voor Labuan Bajo, ‘zijn’ dorp. Een even ontroerend als verrassend gebaar dat ertoe leidde dat er opnieuw geld werd ingezameld. In overleg met de andere dorpsbewoners werd een ‘dorpstoilet’ gerealiseerd en nieuw lesmateriaal voor een school aangeschaft. Vervolgens was het idee om te beginnen met een groter waterproject.

Echter, na beraad met verschillende dorpsbewoners, werd duidelijk dat een verbindingsweg op dat moment belangrijker was. Over deze verbindingsweg konden de bewoners water, voedsel en zieken vervoeren. De stichting is gaan sparen en heeft samen met de bewoners deze weg aangelegd: Jalan Rupingh!

Informatie

 • Doelgroep: Algemeen publiek
 • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG09 - Innovatie en duurzame infrastructuur
 • Land: Indonesië
 • Werelddeel: Azië

Projecten

 • Projecten in de Gezondheidszorg

  Op Flores zijn nauwelijks ziekenhuizen en doktersposten. Vaak zijn de gebouwen in slechte staat en ontbreekt de noodzakelijke medische uitrusting. De mensen moeten meestal een grote afstand afleggen om een dokter te kunnen raadplegen. Bovendien hebben ze weinig financiële middelen. We steunen dan ook graag projecten die ertoe leiden dat de gezondheidszorg toegankelijker wordt. Zo financierden wij de totstandkoming van een kliniek, een dokterspost en een fysiotherapieruimte. Daarbij werken we nauw samen met de missiezusters die ziekenhuizen en doktersposten runnen en ook de scepter zwaaien over instellingen voor lichamelijk gehandicapten.

  Met steun van enkele Rupingh-donateurs zorgen we ervoor dat een aantal studenten een medische opleiding kunnen volgen. Zo studeerde Dewilantie Tetang in 2012 af als arts. Onze dokter Dewi verleent tijdens haar vrije weekends medische zorg in de kindertehuizen van mama België. Sinds augustus 2012 studeert Donna Sea in Jakarta tot arts en Mathilda Maryati startte in 2013 een opleiding tot verpleegkundige in Surabaja. Beide studenten hebben goede studieresultaten.

  Onze bouwcoördinator Tarsi Sjukur heeft een aantal ervaren werkers. Zo dragen we zorg voor een goede kwaliteit. Bewoners en gebruikers helpen mee bij de bouwactiviteiten.
  De afgelopen jaren is veel nieuwbouw gerealiseerd. Daarom zijn we er tevens op gericht dat de gebouwen die neergezet zijn in goede staat blijven.
  De gebruikers worden geacht zelf voor het onderhoud en kleine reparaties te zorgen. Het Europese concept van preventief onderhoud plegen is op Flores onbekend.
  Terugkerend vragen we aandacht voor het belang van onderhoud. Mede doordat de gebouwen zeer intensief gebruikt worden, houden we in de nabije toekomst rekening met de noodzaak van enkele renovaties.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek

 • Onderwijs Projecten

  Op Flores is het volgen van onderwijs nog niet vanzelfsprekend. In afgelegen dorpen is vaak geen mogelijkheid tot het volgen van basis- of middelbaar onderwijs. Voor jonge kinderen is de afstand naar een ander dorp vaak te groot. Zij blijven verstoken van onderwijs en gaan pas rond hun 8e jaar naar school. Slechts een klein aantal leerlingen kan doorstromen naar middelbaar onderwijs. Voor middelbaren scholieren geldt dat zij naar een grote plaats moeten en niet langer thuis kunnen blijven wonen

  Stichting Rupingh zet zich in om onderwijs beter toegankelijk te maken door basisscholen en internaten (asrama’s genoemd) te bouwen en te onderhouden.

  We bouwen pas nadat we de garantie hebben dat de overheid een team leerkrachten levert. Een andere voorwaarde is dat de leerkrachten en/of de leidinggevenden van een internaat zich committeren aan het onderhoud van het gebouw. Al onze bouwprojecten voor het onderwijs worden uitgevoerd onder leiding van onze contactpersoon en bouwcoördinator Tarsi Sjukur. Samen met zijn ervaren werkers is hij in staat een goede kwaliteit te leveren. Vaak hebben onze scholen een aanzuigende werking en groeit het leerlingaantal op een school en/of internaat snel. We hebben dan ook op sommige locaties een uitbreiding van lokalen of leef- en slaapruimten gerealiseerd.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Jongeren | Kinderen

 • Waterprojecten

  Water is schaars op Flores en al helemaal in de droogtetijd. Veel mensen hebben geen toegang tot veilig drinkwater en moeten het doen zonder sanitaire basisvoorzieningen, zoals een toilet. Wij hebben met behulp van sponsorgelden inmiddels meer dan 20 waterprojecten uitgevoerd en leveren zo een directe bijdrage aan de gezondheid van de dorpelingen.

  Wij werven fondsen en zoeken sponsors om jaarlijks één nieuwe waterleiding aan te leggen. Het water word gehaald uit een hoger gelegen bron. Door middel van pijpleidingen worden verschillende dorpen voorzien van water. De zwaartekracht zorgt voor voldoende waterdruk. De waterleidingen worden gebruikt voor waslokalen, toiletgelegenheden en waterkranen, hetgeen de leefomstandigheden van de inwoners van deze dorpen aanzienlijk verbeterd.

  Wij kiezen ervoor om het water op een natuurlijke manier naar de kampongs te vervoeren, zonder gebruik van pompinstallaties. Het gebruik van pompinstallaties werkt op de lange duur niet, omdat de lokale bevolking niet de kennis en/of de middelen heeft om de installaties te onderhouden en eventueel te repareren. Machines draaien daarnaast op brandstof. De bevolking heeft geen geld om de brandstof te bekostigen. Diesel en benzine zijn duur in Indonesië.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek

Terug naar ledenoverzicht