Smiles of Hope ondersteunt lokale projecten van NGO’s in Cambodja. Dat doen we door de digitale ontwikkeling van ambitieuze en leergierige jonge mensen te ondersteunen en hen vervolgens te helpen bij het vinden van een baan. We doneren leermiddelen in bruikleen, geven ter plekke trainingen en gaan uiteindelijk samen op zoek naar opdrachtgevers in het Westen.

Missie

We bieden praktische hulp en middelen

Stichting Smiles of Hope wil bestaande projecten van NGO’s voorzien van leermiddelen, boeken en laptop computers die worden gebruikt door studenten in geselecteerde projecten. Jongeren en kinderen in achterstandsgebieden en sloppenwijken in Cambodja verdienen een kans om hun talenten te ontwikkelen en te gebruiken om hun lokale economie te laten groeien. Juist in de arme delen van het land. De verbinding tussen studenten die de mogelijkheid hebben gekregen en jeugd in achterstandsgebieden vormt een sleutel om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen. Stichting Smiles of Hope wil deze verbinding ook tot stand brengen door het bieden van praktische trainingen over integratie van technologie en communicatie.

Visie

Kinderen uit arme gebieden zijn leiders van de toekomst

Stichting Smiles of Hope is van mening dat jongeren in Cambodja in staat moeten zijn om hun talenten tot uiting te laten komen om hun dromen te verwezenlijken. De kloof tussen arm en rijk in Cambodja kan alleen dan worden verkleind als juist kinderen en jongeren uit arme gebieden in de gelegenheid worden gesteld om zich te ontwikkelen als leiders. Stichting Smiles of Hope vindt dat er geen onderscheid gemaakt moet worden op basis van geslacht. Door een balans tussen jongens en meisjes in de programma’s ontstaat evenwicht in de samenstelling van het latere kader. Respect voor elkaar en elkaars normen en waarden actief uitdragen.

Doelstelling

we haken aan bij de mooiste initiatieven van NGO’s in Cambodja

 • Stichting Smiles of Hope heeft ten doel:
  • in samenwerking met andere NGO’s die zich richten op educatie en studie van getalenteerde maar kansarme jongeren in Cambodja, faciliteren van  studie en verdere ontwikkeling van hun loopbaan. Onder de voorwaarde dat deze jongeren zich ook weer inzetten voor lokale initiatieven die gericht zijn op een betere toekomst voor de lokale bevolking.
  • jongeren die hun studie afgerond hebben faciliteren en coachen bij het vinden van passend werk als werknemer of als ondernemer.
  • het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het delen van ervaringen en kwaliteiten en het maken van verbinding met anderen, het stellen, prioriteren en behalen van doelen, het ontdekken van en werken aan eigen talenten en het vergroten van het eigen netwerk.
 • De stichting beoogt niet het maken van winst.
 • De stichting dient het algemeen belang.

Informatie

 • Doelgroep: Algemeen publiek | Jongeren | Kinderen | Studenten | Vrouwen en meisjes
 • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG05 - Vrouwen en mannen gelijk | SDG08 - Fatsoenlijke banen en economische groei
 • Land: Cambodja
 • Werelddeel: Azië

Projecten

 • Een tweede leven voor een laptop

  Stichting Smiles of Hope geeft die laptops een tweede leven. We wissen de data veilig en zetten nieuwe, gratis software op de laptops, zodat ze in Cambodja gebruikt kunnen worden door studenten in de door ons geselecteerde projecten.

  Smiles of Hope ondersteunt lokale projecten van NGO’s in Cambodja. Dat doen we door de digitale ontwikkeling van ambitieuze en leergierige jonge mensen te ondersteunen en hen vervolgens te helpen bij het vinden van een baan. We doneren leermiddelen in bruikleen, geven ter plekke trainingen en gaan uiteindelijk samen op zoek naar opdrachtgevers in het Westen.

  Voor dit project zoeken we naar (gebruikte) laptops en donaties die het refurbishen en vervoer naar Cambodja mogelijk maken.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Gemeenschappen | Jongeren | Studenten | Vrouwen en meisjes

Terug naar ledenoverzicht