De Stichting Stepping Stone Liberia (SSL) wil inwoners van de provincie Rivercess,
een afgelegen en moeilijk bereikbare provincie in Liberia, steunen bij het vergroten
van hun inkomen. Door de geisoleerde ligging ontberen de kansarme bewoners de
aanwezigheid en steun van internationale hulporganisaties en kunnen zij heel
beperkt aanspraak maken op steunprogramma’s van de nationale regering.
Rivercess ‘is ver weg’ en ‘er wonen weinig mensen’. Ofwel, er is daar voor de
regering en hulporganisaties weinig eer te behalen. Daar denken wij anders over en
kunnen aantonen dat er met geduld en creatief ondernemen wel eer te behalen valt.
SSL wil haar doel realiseren door ondernemerschap in met name landbouw en
veeteelt te bevorderen en te investeren in overdracht van kennis ten behoeve van
grotere productiviteit. Onze keuze is gebaseerd op de overtuiging dat duurzame en
effectieve bestrijding van armoede en voedseltekort het best gerealiseerd kan
worden door te investeren in kleinschalige landbouw en veeteelt. Wij richten ons hierbij voornamelijk op vrouwen en jongeren.

Informatie

  • Doelgroep: Boeren | Gemeenschappen | Jongeren | Minima | Vrouwen en meisjes
  • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG02 - Einde aan honger | SDG04 - Goed onderwijs | SDG08 - Fatsoenlijke banen en economische groei
  • Land: Liberia
  • Werelddeel: Afrika

Projecten

Geen projecten om weer te geven.
Terug naar ledenoverzicht