Stichting Albania Support zet zich om de meeste kwetsbare mensen in de Albanese samenleving te ondersteunen door middel van diverse hulpverleningsprogrammas. Met name kinderen, alleenstaande ouders, alleenstaanden, ouderen en mensen met een beperking zijn de mensen met de minste kansen voor persoonlijke ontwikkeling en hebben de minste kansen op de arbeidsmarkt. Deze mensen hebben de minste kans om zich te ontwikkelen. In samenwerking met sponsors, donateurs, kerken en organisatie brengen we de situatie in Albanie onder de aandacht en motiveren en stimuleren mensen het werk te ondersteunen. In Albanie werken we met lokale mensen die goed weten wat er speel en wie er de hulp het meeste nodig hebben. Dit doen we met hulp van diverse hulpprogramma met voedselprogrammas, stookhout en para-medische hulp. Naast de directe hulp hebben we een landbouwontwikkelingsprogramma en stimuleren we lokale activeitien en toerisme

Informatie

 • Doelgroep: Alleenstaande ouders | Analfabeten | Boeren | Chronisch zieken | Dak- en thuislozen | Gelovigen | Jongeren | Kinderen | Mensen met een beperking | Minderheden | Minima | Slachtoffers van Natuurrampen | Slachtoffers van seksueel misbruik | Vluchtelingen | Vrouwen en meisjes | Werklozen
 • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG06 - Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen | SDG10 - Minder ongelijkheid
 • Land: AlbaniĆ«
 • Werelddeel:

Projecten

 • Land-en Tuinbouw ontwikkelingsprogramma

  Herontwikkelen van braakliggende landbouwgronden. Kleine landbouwers helpen met minikrediet , voorlichting en praktische hulp opnieuw in gebruik nemen van landbouwgronden. Doel is zelfredzaamheid te vergroten en mensen minder afhankelijk te maken van hulpprogramma’s.
  Ook projecten op het gebied van veeteelt, bomen planten, bijen houden etc, zijn in voorbereiding.

  SDG:

  Doelgroep: Analfabeten | Boeren | Gemeenschappen | Minima | Natuurgebieden

 • Sponsorprogramma

  Sponsors uit o.a Nederland ondersteunen met een vast bedrag per maand een kind, een eenouder gezin, een alleenstaande, een oudere of alleenstaande.
  Met deze bijdrage kunnen we hulp op maat bieden, niet iedereen heeft hetzelfde nodig. Voedselprogramma, Stookhout, Medische hulpmiddelen en allerlei kleine en grotere hulp passend bij de situatie.

  SDG:

  Doelgroep: Alleenstaande ouders | Analfabeten | Boeren | Chronisch zieken | Gelovigen | Jongeren | Kinderen | Mensen met een beperking | Minderheden | Minima | Ouderen | Patiƫnten | Slachtoffers van seksueel misbruik | Studenten | Werklozen

Terug naar ledenoverzicht