Aman-Iman komt uit het Tamasheq, een van de talen die gesproken wordt in Niger Het Tamasheq wordt door de Toeareg of wel Imashaghen (nobel en vrij) gesproken.
De betekenis van Aman-Iman is: water is leven.
Stichting Aman-Iman wil de levenssituatie van de mensen in Inadougoum en de omliggende dorpen in Niger verbeteren.
Het verbeteren van de levensverwachting en levensstandaard van in het bijzonder vrouwen en kinderen in de regio Tchintabaraden, door de realisatie van toegang tot schoon drinkwater, educatie, sanitaire voorzieningen, landbouw, moestuinen zelfredzaamheid en duurzame ontwikkeling.

Informatie

 • Doelgroep: Boeren | Jongeren | Kinderen | Milieu | Vrouwen en meisjes
 • SDG: SDG02 - Einde aan honger | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG05 - Vrouwen en mannen gelijk | SDG06 - Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen | SDG12 - Duurzame consumptie en productie | SDG15 - Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit
 • Land: Niger
 • Werelddeel: Afrika

Projecten

 • Voedselvoorziening tijdens de Coronacrisis

  De afgelopen maanden wordt de hele wereld geconfronteerd met het Coronavirus. Nog nooit heeft onze wereld de afgelopen 100 jaar zo’n ernstige crisis in de gezondheidszorg meegemaakt.
  Iedereen maakt zich zorgen om haar of zijn gezondheid of dat van hun familie of vrienden.

  Onze Stichting kreeg vanuit Niger een oproep om te helpen. Er is in de dorpen waar wij werken een tekort aan alles. De afgelopen maanden hebben wij bijna dagelijks contact met onze vrienden daar en Abakoula ook nog eens met zijn familie in Inadougoum en de omliggende dorpen.
  Vanuit NGO Idela kregen wij een verzoek om de eerste hulp te bieden in de vorm van watertanks, mondkapjes, zeep etc.
  Hiervoor hebben wij een oproep gedaan via onze nieuwsbrieven.
  Vanuit onze kleine reserve hebben wij de eerste hulp kunnen bieden.
  Maar er is meer nodig, dan alleen deze noodhulp.
  Er dreigt een tekort aan alles, voedselprijzen stijgen enorm en zijn bijna niet meer aan te voeren.
  Naast de medische ramp, dreigt er ook in de 13 dorpen andere tekorten te ontstaan.
  Onze landbouwtuinen en de aanplant van 250 moringabomen zijn een groot succes, maar op dit moment niet voldoende om ongeveer 15.000 mensen te helpen.
  Met behulp van Wilde Ganzen en NGO Idela hopen wij de regio nog meer te kunnen helpen.
  Het project wordt door Wilde Ganzen, ONG Idela, Stichting Jong, Hofsteestichting, Ten Brinke Foundation, Taka Tkua Foundation, Stichting Elisabeth Strouven ondersteund.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Alleenstaande ouders | Boeren | Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Minderheden | Ouderen | Vrouwen en meisjes

 • Matrassen en apparatuur voor de kliniek in Inadougoum

  Samen met de directie van de kliniek, artsen en chief van het dorp hebben wij tijdens het bezoek voor onze voorzitter aan Niger de matrassen en inventaris van de kliniek bekeken. Heel veel medische apparatuur was aan vervanging toe of was onvoldoende nog aanwezig. De matrassen waren zo slecht en onhygiënisch dat het onverantwoord zou zijn om hier patiënten op te laten liggen. Samen met het verplegend personeel hebben we een begroting gemaakt van € 1800,00.
  In Tahoua zijn alle spullen aangekocht met de ambulance naar de kliniek vervoerd.
  Het geld voor dit project komt uit particuliere donaties en Afrika Anders uit Maastricht. Zij zijn een stichting die de cultuur van het continent Afrika onder de aandacht van Nederlanders brengt, d.m.v. workshops en een permanente tentoonstelling op hun locatie Grote Gracht 74 te Maastricht.

  SDG:

  Doelgroep: Chronisch zieken | Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Ouderen | Patiënten

 • Medicijnen tegen malaria in 2019

  Na de hulpvraag van de Chief en onze oproep voor hulp, zijn we meteen aan de slag gegaan. Een telefoontje naar de Chief van het dorp en Moussa (neef van Abakoula) hebben we een geweldig mooi bedrag kunnen overmaken.
  Vanuit Inadougoum kregen we een lijst met alle medicijnen die men voor de kliniek ging kopen.
  Van de Chief ontvingen we dit berichtje:
  “Bonjour le montant est dans notre compte. Je viens d’envoyer le receveur a Tahoua pour le retrait et l’achat des médicaments sur la liste que Moussa nous a envoyé. “

  Donderdag 10 oktober 2019 werden samen met Moussa in Tahoua, de dichtstbijzijnde grote stad, alle medicijnen gekocht en ingeladen in de auto.
  Vrijdag 11 oktober zullen de medicijnen in de kliniek aankomen.
  “Bonjour inshallah demain on sera à Inadougoum pour la remise des médicaments j’ai déjà informe Moussa il sera au rendez-vous avec le presse pour filmer. ”

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Alleenstaande ouders | Chronisch zieken | Jongeren | Kinderen | Ouderen | Patiënten

 • Waterinstallatie

  Het project was erop gericht de levensomstandigheden van de inwoners van Inadougoum en omgeving te verbeteren, door te voorzien in schoon en voldoende water, d.m.v. een waterinstallatie met een diepte van 720 meter.
  In 2013 is de waterinstallatie voor het eerst in gebruik genomen.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Alleenstaande ouders | Dieren | Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Milieu | Natuurgebieden | Vrouwen en meisjes

 • Graanbank voor Inadougoum

  Wat is een banc céréales?
  Een banc céréales is een graanopslagplaats van steen of beton die een goede en veilige opslag van graan garandeert: geen vraat van dieren en insecten, geen rot door vocht, geen diefstal.
  Boeren verenigen zich in een coöperatie, en een bestuur beheert de graanschuur. Boeren, die lid zijn van de coöperatie, kunnen hun oogst in zakken, tegen een opslagvergoeding verkopen aan de banc céréales.
  In de zaaitijd kunnen zij hun verkochte partij terugkopen tegen inkoopprijs plus de opslag kosten en gebruiken als zaaigoed.
  Wat daarna nog over blijft kan op de vrije markt tegen marktprijzen worden verkocht. Op deze manier hebben de boeren zaaigoed van een goede kwaliteit wat ze kunnen kopen voor een redelijke prijs en niet onbelangrijk: er wordt door de coöperatie geld verdiend. Dit geld kan worden gebruikt om te zorgen voor de continuïteit van de banc céréales, onderhoud, bewaking etc. en op langere termijn voor investeringen in het dorpsgemeenschap van Inadougoum. Te denken valt aan landbouwgereedschap en simpele transportmiddelen

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Alleenstaande ouders | Boeren | Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Minderheden | Ouderen | Vrouwen en meisjes

 • Waterfilter

  Na onze contacten met Alex Vrinzen van Water4Life (DSM) heeft het bestuur het project van de waterfilter volledig omarmd.
  Iedere dag sterven er wereldwijd ca 5000 kinderen aan de gevolgen van het drinken van onveilig water! Meer dan 1.1 miljard mensen heeft géén toegang tot veilig drinkwater. Daarom is het duurzaam verstrekken van veilig drinkwater opgenomen in de millennium doelen van de VN. Water4Life (DSM) draagt haar eigen steentje bij om onnodige kindersterfte als gevolg van onveilig drinkwater te verminderen.
  Na verschillende gesprekken met Alex Vrinzen (Water4Life – DSM) hebben wij gezamenlijk het plan voorgelegd aan onze partner Tanakra in Niger. Zij waren meteen enthousiast.
  In Niger heeft men een onderzoek gedaan naar de behoefte van de Waterfilter en stichting Aman-Iman heeft, na het vervaardigen van een prototype in Tahoua, een plan geschreven.
  Dit plan is vertaald in het Frans, evenals de folder van Water4Life (DSM).

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Boeren | Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Milieu | Ouderen | Vrouwen en meisjes

 • Landbouwproject, fase 1

  Samen met de dorpsraden, bewoners, Hydraulique Tahoua en NGO Idela zijn we in 2016 gestart met een project om de landbouw in het gebied rondom Inadougoum en de 12 dorpen te versterken en uit te breiden.
  Studenten van de Worldschool hebben voor ons onderzoek gedaan naar alle mogelijkheden betreffend moestuinen, gewassen en irrigatie.
  Vanuit Niger heeft men een plan opgesteld en zijn er gesprekken gevoerd met de overheid.
  Samen met Martine Stoppelenburg van Bureau Internationale Samenwerking in Tilburg heeft het bestuur een projectplan opgesteld en een strategie bepaald over het verkrijgen van gelden in Nederland.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Boeren | Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Milieu | Ouderen | Vrouwen en meisjes

 • Landbouwproject, fase 2

  Enkele jaren geleden realiseerden wij ons als bestuur dat de mogelijkheden er lagen om een agrarisch project uit te voeren. Het beleid van de overheid bood goede randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie, onze contacten in Niger zijn dusdanig dat een goede projectuitvoering kon worden gegarandeerd en de bevolking van Inadougoum had, als landbouw- en veeteeltboeren, echt ondersteuning nodig om de eigen productie te stimuleren en hierdoor hongersnood tegen te gaan. Een landbouwproject was dus een logisch vervolg op de projecten die we tot nu toe hebben gedaan en kon ertoe leiden dat de bevolking van Inadougoum in toenemende mate zelfvoorzienend werd.

  Deze eerste fase is zeer succesvol verlopen. Door de behaalde resultaten, konden de boeren de dorpstuin bebouwen en toewerken naar drie tot vier oogsten per jaar, in plaats van de eenzijdige en beperkte oogst die tot voor kort slechts eenmaal per jaar mogelijk was, als het regenseizoen dit toestond. Er is veelzijdiger zaaigoed ingekocht, waardoor het hele jaar door verschillende gewassen verbouwd worden. De opbrengsten van de dorpstuin zijn bedoeld voor het algemeen nut van het dorp, en worden door de vrouwen verwerkt worden tot maaltijden voor scholen in Inadougoum en omliggende dorpjes en voor het lokale ziekenhuis, waar patiënten uit de hele omgeving liggen.
  In 2018 willen we de boerengezinnen van Inadougoum ondersteunen bij het behouden van de resultaten uit de oogsten, door te voorzien in een voorraadmagazijn, waarin de oogst relatief koel, veilig en lang bewaard kan worden. Dit magazijn wordt bovendien behandeld om termieten tegen te gaan. Ook zal het magazijn worden gebruikt om gereedschappen en materialen te bewaren, die nu veelal nog buiten blijven liggen, en om de tractor binnen te kunnen zetten, zodat deze met name in de regentijd niet teveel te lijden heeft.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Boeren | Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Vrouwen en meisjes

 • Schoolmeubels voor de nieuwe middelbare school.

  De ontwikkelingen in het dorp en de omgeving zijn zo positief en de verwachtingen van economische groei en welvaart zijn de laatste jaren enorm toegenomen. Het dorp beschikte al over een basisschool en een bescheiden middelbare school. Deze is nu op kosten van de gemeenschap uitgebreid.
  Vanuit het dorp is de vraag gekomen of wij de inrichting van de 3 lokalen kunnen financieren.

  SDG:

  Doelgroep: Analfabeten | Jongeren | Kinderen | Studenten

Terug naar ledenoverzicht