Aman-Iman komt uit het Tamasheq, een van de talen die gesproken wordt in Niger Het Tamasheq wordt door de Toeareg of wel Imashaghen (nobel en vrij) gesproken.
De betekenis van Aman-Iman is: water is leven.
Stichting Aman-Iman wil de levenssituatie van de mensen in Inadougoum en de omliggende dorpen in Niger verbeteren.
Het verbeteren van de levensverwachting en levensstandaard van in het bijzonder vrouwen en kinderen in de regio Tchintabaraden, door de realisatie van toegang tot schoon drinkwater, educatie, sanitaire voorzieningen, landbouw, moestuinen zelfredzaamheid en duurzame ontwikkeling.

Informatie

 • Doelgroep: Boeren | Jongeren | Kinderen | Milieu | Vrouwen en meisjes
 • Thema: SDG02 - Einde aan honger | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG05 - Vrouwen en mannen gelijk | SDG06 - Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen | SDG12 - Duurzame consumptie en productie | SDG15 - Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit
 • Land: Niger
 • Werelddeel: Afrika

Projecten

 • Waterfilter

  Na onze contacten met Alex Vrinzen van Water4Life (DSM) heeft het bestuur het project van de waterfilter volledig omarmd.
  Iedere dag sterven er wereldwijd ca 5000 kinderen aan de gevolgen van het drinken van onveilig water! Meer dan 1.1 miljard mensen heeft géén toegang tot veilig drinkwater. Daarom is het duurzaam verstrekken van veilig drinkwater opgenomen in de millennium doelen van de VN. Water4Life (DSM) draagt haar eigen steentje bij om onnodige kindersterfte als gevolg van onveilig drinkwater te verminderen.
  Na verschillende gesprekken met Alex Vrinzen (Water4Life – DSM) hebben wij gezamenlijk het plan voorgelegd aan onze partner Tanakra in Niger. Zij waren meteen enthousiast.
  In Niger heeft men een onderzoek gedaan naar de behoefte van de Waterfilter en stichting Aman-Iman heeft, na het vervaardigen van een prototype in Tahoua, een plan geschreven.
  Dit plan is vertaald in het Frans, evenals de folder van Water4Life (DSM).

  Hulppsoort:

  Doelgroep: Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Milieu | Ouderen | Vrouwen en meisjes

 • Landbouwproject, fase 1

  Samen met de dorpsraden, bewoners, Hydraulique Tahoua en NGO Idela zijn we in 2016 gestart met een project om de landbouw in het gebied rondom Inadougoum en de 12 dorpen te versterken en uit te breiden.
  Studenten van de Worldschool hebben voor ons onderzoek gedaan naar alle mogelijkheden betreffend moestuinen, gewassen en irrigatie.
  Vanuit Niger heeft men een plan opgesteld en zijn er gesprekken gevoerd met de overheid.
  Samen met Martine Stoppelenburg van Bureau Internationale Samenwerking in Tilburg heeft het bestuur een projectplan opgesteld en een strategie bepaald over het verkrijgen van gelden in Nederland.

  Hulppsoort:

  Doelgroep: Boeren | Gemeenschappen | Kinderen | Ouderen | Vrouwen en meisjes

 • Landbouwproject, fase 2

  Enkele jaren geleden realiseerden wij ons als bestuur dat de mogelijkheden er lagen om een agrarisch project uit te voeren. Het beleid van de overheid bood goede randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie, onze contacten in Niger zijn dusdanig dat een goede projectuitvoering kon worden gegarandeerd en de bevolking van Inadougoum had, als landbouw- en veeteeltboeren, echt ondersteuning nodig om de eigen productie te stimuleren en hierdoor hongersnood tegen te gaan. Een landbouwproject was dus een logisch vervolg op de projecten die we tot nu toe hebben gedaan en kon ertoe leiden dat de bevolking van Inadougoum in toenemende mate zelfvoorzienend werd.

  Deze eerste fase is zeer succesvol verlopen. Door de behaalde resultaten, konden de boeren de dorpstuin bebouwen en toewerken naar drie tot vier oogsten per jaar, in plaats van de eenzijdige en beperkte oogst die tot voor kort slechts eenmaal per jaar mogelijk was, als het regenseizoen dit toestond. Er is veelzijdiger zaaigoed ingekocht, waardoor het hele jaar door verschillende gewassen verbouwd worden. De opbrengsten van de dorpstuin zijn bedoeld voor het algemeen nut van het dorp, en worden door de vrouwen verwerkt worden tot maaltijden voor scholen in Inadougoum en omliggende dorpjes en voor het lokale ziekenhuis, waar patiënten uit de hele omgeving liggen.
  In 2018 willen we de boerengezinnen van Inadougoum ondersteunen bij het behouden van de resultaten uit de oogsten, door te voorzien in een voorraadmagazijn, waarin de oogst relatief koel, veilig en lang bewaard kan worden. Dit magazijn wordt bovendien behandeld om termieten tegen te gaan. Ook zal het magazijn worden gebruikt om gereedschappen en materialen te bewaren, die nu veelal nog buiten blijven liggen, en om de tractor binnen te kunnen zetten, zodat deze met name in de regentijd niet teveel te lijden heeft.

  Hulppsoort:

  Doelgroep: Boeren | Gemeenschappen

 • Schoolmeubels voor de nieuwe middelbare school.

  De ontwikkelingen in het dorp en de omgeving zijn zo positief en de verwachtingen van economische groei en welvaart zijn de laatste jaren enorm toegenomen. Het dorp beschikte al over een basisschool en een bescheiden middelbare school. Deze is nu op kosten van de gemeenschap uitgebreid.
  Vanuit het dorp is de vraag gekomen of wij de inrichting van de 3 lokalen kunnen financieren.

  Hulppsoort:

  Doelgroep: Jongeren

Terug naar ledenoverzicht