Het doel van de Stichting is: aanvullend onderwijs aanbieden aan kansarme kinderen in Peru en het verrichten van alle verdere handelingen die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aanbieden van onderwijs met holistische kenmerken, met een focus op natuur- en milieueducatie, gezondheid en life skills, het onderwijzen praktische vaardigheden door het aanbieden van yoga, meditatie, biologisch tuinieren en milieueducatie.
De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Informatie

  • Doelgroep: Kinderen
  • Thema: SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs
  • Land: Peru
  • Werelddeel: Zuid-Amerika

Projecten

Geen projecten om weer te geven.