Het doel van Stichting Elnura is een steentje bij te dragen aan de verbetering van de leefomstandigheden van hulpbehoevende ouderen en op straat levende kinderen in het bijzonder in Kirgizië. Zij wil dit bereiken in nauwe samenwerking met lokale sociale organisaties, die ter plaatse werken aan het realiseren van ditzelfde doel.

Informatie

 • Doelgroep: Dak- en thuislozen | Jongeren | Kinderen | Minima | Ouderen
 • Thema: SDG01 - Einde aan armoede | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG10 - Minder ongelijkheid
 • Land: Kirgizië
 • Werelddeel: Azië

Projecten

 • Adoptie babushka (oma) en/of dedushka (opa)

  Het adoptieprogramma om onder de armoedegrens levende ouderen een menswaardig bestaan te bieden is een doorlopend project en de kerntaak van BABUSHKA ADOPTION, de lokale NGO, waarmee Stichting Elnura nauw samenwerkt. Het programma biedt sociale en financiële ondersteuning, bevordert de mobilisatie van ouderen en haalt ze uit hun isolement. Op de website van Stichting Elnura meer gedetailleerde informatie.

  Hulppsoort:

  Doelgroep: Dak- en thuislozen | Minima | Ouderen

 • Financiële adoptie voor opvang en scholing (straat)kinderen

  Stichting Elnura werkt samen met de lokale NGO CENTER FOR THE PROTECTION OF CHILDREN met de missie een bijdrage te leveren aan de armoedebestrijding onder werkende, al dan niet dakloze straatkinderen, die vaak moeten werken voor het gezinsinkomen en niet naar school gaan. CPC steunt en beschermt deze kinderen en leert ze zelfstandigheid. De kinderen krijgen voeding, medische zorg, onderwijs en sociale begeleiding. Voorzover mogelijk worden de ouders in dit traject betrokken en worden de kinderen herenigd met familie. Met financiële adoptie hoeven de kinderen niet of minder te werken en kunnen ze naar school.
  CPC komt ook nadrukkelijk op voor de rechten van het kind conform het binnen de Verenigde Naties in 1989 gesloten Verdrag inzake de Rechten van het Kind.
  Gedetailleerde informatie op de website van Stichting Elnura.

  Hulppsoort:

  Doelgroep: Dak- en thuislozen | Jongeren | Kinderen | Minima