Onze stichting steunt projecten voor Onderwijs, Schoon drinkewater en landbouw in Ghana.

Informatie

 • Doelgroep: Algemeen publiek
 • Thema: SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG06 - Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen | SDG08 - Fatsoenlijke banen en economische groei | SDG12 - Duurzame consumptie en productie
 • Land: Ghana | Nederland
 • Werelddeel: Afrika

Projecten

 • regenwater opvangen t.b.v. schoon drinkwater

  Nieuwsbericht juni – 2019
  We bedanken onze kennissen, familie, donateurs, clubs, particulieren, bedrijven, scholen, verenigingen, goede doelen organisaties: bedankt voor het vertrouwen en jullie ondersteuning.
  Stichting Ghana Over de IJssel bestaat bijna een jaar. Daarom willen we graag onze vrienden en donateurs informeren over de uitgevoerde activiteiten in Ghana. Met de ingezamelde donaties, zijn we in november 2018 met drie bestuursleden naar Ghana vertrokken om de regen water tanks te bouwen en tegelijkertijd de lokale jonge metselaars het vak te leren. Concreet zijn er in de vier weken verblijf, negen tanks gebouwd en tien jonge metselaars opgeleid die zelfstandig opdrachten kunnen aannemen en verder bouwen.
  Op de eerste dag hebben we goed gesprek kunnen voeren met de potentiële metselaars en leerlingen. We zijn begonnen in de hoofdstad van de regio Ashanti, waar wij de eerste tank konden bouwen voor een basis school van ongeveer negen honderd leerlingen.
  Na de officiële introductie met het personeel en de directie, zijn we meteen aan het werk gegaan met de leergierige metselaars.
  We hebben daarna nog drie tanks gebouwd in de omgeving van Kumasi. Nadat de vierde tank in Kumasi was voltooid, zijn wij verder naar Brong Ahafo regio gegaan waar wij nog eens vier water tanks hebben gebouwd.
  Zonder uw steun en bijdragen en de continuïteit die we hierdoor mogen ontvangen zou Stichting Ghana Over de IJssel niet zoveel succesvolle projecten kunnen realiseren. Onze dank hiervoor.
  De sfeer in de groep was goed, er werd gekookt en samen gegeten.
  De opgeleide jonge metselaars kunnen dus zelfstandig watertanks bouwen met minimale middelen die lokaal beschikbaar zijn. Alfred: “Omdat de jonge mannen daar geen werk hebben, helpen we hen op deze manier aan een inkomen! Twee vliegen in één klap dus.”
  “Voor dit project, dat zo belangrijk is voor de bevolking, is uiteraard geld nodig! Een opvangwatertank kost € 250. Het is de bedoeling dat de metselaars die daar worden opgeleid, na ons vertrek nog verder watertanks kunnen bouwen. Hierdoor werken zij aan gezonde levensomstandigheden en creëren ze meer werkgelegenheid.
  De tanks, die bij de gezinnen achter het huis gebouwd worden, zorgen minstens 30 jaar voor schoon drinkwater. Bovendien hoeven de vrouwen geen kilometers meer te lopen om water te halen.
  Wie wil helpen om dit te realiseren, kan een donatie overmaken naar bankrekening NL 56 RABO 0332087956, t.n.v. Stichting Ghana Over de IJssel. De stichting heeft een ANBI-status, dus is een gift aftrekbaar van de belasting.

  Hulppsoort:

  Doelgroep:

 • Rain water harvesting in Ghana

  Achtergrond
  De Nederlandse werktuigbouwkundige Paul Akkerman heeft op basis van zijn veelvuldige
  bezoeken aan Afrika (met name Guinee Bissau) een watertank ontwikkeld die compleet
  volgens Afrikaanse bouwprincipes wordt gebouwd. Slechts het volgende is er aan
  materialen voor de tank benodigd: 8 zakken cement, 10 kg staaldraad, wat kippengaas en
  een kraantje. De stenen voor de mal van de tank worden overal in Afrika door de bevolking
  zelf geproduceerd. De materialen zijn overal op locale markten verkrijgbaar. De tank lost
  vele praktische problemen op die de voortgang in het dagelijks leven belemmeren, dat Paul
  Akkerman heeft besloten in het kader van het kennis delen en verspreiden van ‘good
  practices’ de tankbouw naar meerdere Afrikaanse landen te exporteren via zijn stichting de
  Gevulde Waterkruik.
  Probleemstelling
  Door klimaatverandering verandert het patroon van de regens. Regens komen en stoppen
  weer, waarmee jonge oogst (verspilling zaaigoed) in groentetuinen verloren gaat. Door
  langere perioden van droogte verzilten waterputten of vallen droog. Er moet steeds dieper
  worden geboord (duur!!).
  Eigen watertank
  Een eigen watertank betekent voor gezinnen in Afrika heel veel: gezondheid, een eigen
  watervoorraad om perioden van droogte te overbruggen, en bespaart daarnaast vooral heel
  veel tijd. (Vaak worden kinderen belast met het waterhalen, terwijl ze op school zouden
  moeten zijn). Tanks van kunststof met 5000 liter inhoud zijn duur en alleen haalbaar voor
  zakelijke onderkomens (hotels). Ook zijn ze niet onderhoudbaar, en in de rurale gebieden
  lang niet overal beschikbaar.
  Veel jongeren in Afrikaanse landen zijn werkeloos. Zij hebben vaak een beperkteopleiding
  en hebben ook in de steden weinig kansen. Indien zij worden opgeleid tot metselaar die
  deze rain harvesting tanks kunnen bouwen, kunnen zij goed hun geld verdienen. Er is geen
  hoge vooropleiding voor nodig, basisschool is genoeg. De watertank is getest, het water in
  de tank blijft veilig en schoon.

  Hulppsoort:

  Doelgroep: Algemeen publiek

Terug naar ledenoverzicht