Hadefo is in 2008 in Oeganda opgericht als een cbo en in Nederland als een ngo.
Oeganda bedenkt de plannen en schrijft de project voorstellen. Nederland denkt mee en doet aan fondswerving.
Hadefo Oeganda heeft twee basisscholen opgezet, eerst in Soroti later ook in Mukono. Hadefo Nederland heeft fondsen geworven voor de bouw van de basisschool in Soroti. Sinds 2016 richt Hadefo Nederland zich enkel op het volwassenenonderwijs.
In 2019 is het de bedoeling dat Hadefo in Oeganda ook als ngo geregistreerd wordt. Om een steviger organisatie te bouwen en zij de mogelijkheid krijgen zelf ook fondsen te kunnen werven.
Ons Nederlandse bestuur bestaat uit 4 bestuursleden die alle vier op vrijwillige basis actief zijn. dit geldt ook voor de bestuursleden in Oeganda.

Informatie

 • Doelgroep: Analfabeten | Boeren | Gemeenschappen | Jongeren | Minima | Ouderen | Slachtoffers van Oorlog | Vrouwen en meisjes
 • Thema: SDG01 - Einde aan armoede | SDG02 - Einde aan honger | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG05 - Vrouwen en mannen gelijk | SDG06 - Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen | SDG08 - Fatsoenlijke banen en economische groei | SDG10 - Minder ongelijkheid | SDG16 - Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid
 • Land: Uganda
 • Werelddeel: Afrika

Projecten

 • Hope Again Development Foundation

  Volwassenenonderwijs op basis van het “Functional Adult Literacy Programme” (FAL), gestart in 2011. We hebben groepen in Soroti- en in Ngora district beide gelegen in Teso, Oost Oeganda.
  Dit is onderwijs in brede zin. Naast leren lezen, rekenen, schrijven krijgen deelnemers ook voorlichting over hygiëne, gezonde voeding, het voorkómen van ziektes. Hoe ga je met elkaar om in het gezin en in de gemeenschap. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het verbeteren van landbouw activiteiten en het houden van (klein) vee. Er zijn ruim 700 deelnemers, vooral vrouwen tussen de 18 en 70 jaar.
  In 2017/18 hebben bijna 600 deelnemers de “Get Ahead Training” van het ILO (International Labour Organization) gevolgd. Een training gericht op “business skills” met ook veel aandacht voor samenwerking met hun echtgenoten.
  Ons plan is om in 2019 een microkrediet organisatie op te zetten voor de deelnemers, eerst in Soroti district en later ook in Ngora district.

  Hulppsoort:

  Doelgroep: Analfabeten | Boeren | Gemeenschappen | Minima | Slachtoffers van Oorlog | Vrouwen en meisjes

Terug naar ledenoverzicht