Hellabeem is een intern opleidings- en revalidatiecentrum in Zuid-West Sri-Lanka voor fysiek gehandicapte, kansarme jongeren met mobiliteitsproblemen. Hellabeem stimuleert de wilskracht van deze jongeren om hun handicap te overwinnen en een zelfstandig, menswaardig bestaan op te bouwen. Kernactiviteiten zijn revalidatie, psychosociale ondersteuning, educatie en sport. Daarnaast is er aandacht voor hun familie en de lokale gemeenschap.
De oprichters, Helène Heijen en Jan van Beek, krijgen steun voor hun project van de Stichting Hellabeem Nederland, een vrijwilligersorganisatie die jaarlijks een overeengekomen bedrag bijeenbrengt voor de lange-termijn continuering van Hellabeem Sri Lanka.

Informatie

  • Doelgroep: Jongeren | Mensen met een beperking
  • Thema: SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG07 - Duurzame en betaalbare energie | SDG12 - Duurzame consumptie en productie
  • Land: Sri Lanka
  • Werelddeel: Azië

Projecten

Geen projecten om weer te geven.
Terug naar ledenoverzicht