Stichting Help Afrika wil bijdragen aan het structureel verbeteren van de leefomstandigheden van de allerarmsten in Afrika op een duurzame en verantwoorde manier.

Wij geven hulp aan kleinschalige projecten en helpen bij het opzetten daarvan. De stichting helpt de lokale gemeenschap, geen individuen, zodat uiteindelijk iedereen betere kansen krijgt. Wij richten ons op duurzame oplossingen en werken met lokale mensen om het zelf-oplossend vermogen te vergroten. Wij bieden (financiële) steun aan projecten op het gebied van maatschappelijke werk, gezondheidszorg en onderwijs. Wij werven donaties en giften, deze worden volledig besteed aan de projecten in Afrika.

Informatie

 • Doelgroep: Algemeen publiek | Gemeenschappen
 • SDG: SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs
 • Land: Kenia
 • Werelddeel: Afrika

Projecten

 • Smart Nakuru in Mautuma – Kenia

  In de regio Kakamega in het westen van Kenia is een lokaal project gestart onder veelal alleenstaande vrouwen die worden opgeleid tot naaister zodat ze uiteindelijk in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. De activiteiten zijn ondergebracht in de stichting Smart Nakuru met projectleider Nicolas Luvai. Het project heeft de beschikking over een tiental naaimachines die zijn geschonken door een andere donor. De plannen voor de toekomst van de lokale gemeenschap zijn om een productie-unit op te richten waar schooluniformen worden gemaakt door de vrouwen die de cursus goed hebben afgerond, hiervoor is een startbudget gegeven.

  Op het terrein van de naaischool staat een watertank waarin regenwater wordt opgevangen. De lokale gemeenschap rond het terrein maakt gebruik van deze watervoorziening. Om aan de vraag te voldoen was behoefte aan een tweede watertank van 10.000 liter. Dit heeft de stichting mogelijk gemaakt.

  SDG:

  Doelgroep: Vrouwen en meisjes

 • Medische en mobiele kliniek in Marigat – Kenia

  Vlakbij Kampi Turkana is een medische kliniek gevestigd. Het medische team werkt aan een goede gezondheidszorg onder de Turkana’s. Er kwamen veel moeders met kinderen voor consultatie. De stichting heeft daarom in 2016 de bouw van een kraamkliniek gefinancierd zodat ook (zwangere)vrouwen en hun baby’s kunnen worden opgevangen. De medische kliniek heeft een hoge standaard qua zorg, waardoor ook de lokale bevolking naar de kliniek komt.

  Het team van de medische kliniek coördineert ook de begeleiding van HIV-patiënten. Wekelijks komen zij bijeen bij de kliniek voor medicatie en begeleiding in groepsgesprekken. Ook krijgen zij voedselhulp. Ze helpen elkaar en zien naar elkaar om.

  Daarnaast heeft de medische kliniek een mobiele kliniek. Drie keer per week bezoekt een medisch team de gebieden buiten loopafstand van Marigat. Moeders met kinderen komen naar het consultatiebureau, vaak gehouden onder een boom. Als een vrouw in de kraamkliniek in Marigat is bevallen, wordt zij gestimuleerd om deel te nemen aan de consultatiebezoeken. Ook wordt voorlichting gegeven op scholen over gezondheidszorg, zoals hygiëne.

  Op dit moment wordt verder gebouwd aan een eigen operatieruimte en uitbreiding van de kraamkliniek. De stichting ondersteunt de kliniek met een vast bedrag.

  SDG:

  Doelgroep: Patiënten | Vluchtelingen

 • Vluchtelingendorp Kampi Turkana in Marigat – Kenia

  Bij het dorp Marigat woont al jarenlang een groep van ca. 3500 vluchtelingen van de Turkana stam onder armoedige omstandigheden. De plaatselijke missiepost onder leiding van zuster Anna Muindi heeft zich hun lot aangetrokken en probeert de nood te lenigen. De stichting is hier de belangrijkste sponsor.

  Maatschappelijk werk: huisvesting en voedselhulp aan ouderen, projecten onder straatkinderen en (sport)activiteiten onder de jeugd. Sport verbindt en door het organiseren van activiteiten komen projectleiders in contact met de jeugd en stimuleren hen vervolgens om naar school te gaan.

  Onderwijs: de bouw van de primary school ‘Alice Ingham School’ in Marigat is gefinancierd door de stichting. Onderwijs geeft kinderen een kans om uit de vicieuze cirkel van armoede te komen. Op dit moment gaan er ruim 700 kinderen naar school. Door de toename van het aantal leerlingen hebben de jongste 90 kinderen, les in een noodtent. De overheid betaalt alleen de leerkrachten en leermiddelen, de bouw van klaslokalen moet de gemeenschap zelf betalen. De stichting is voornemens om twee nieuwe klaslokalen te bouwen zodat er geen les meer in een tent hoeft te worden gegeven.

  Vervolgonderwijs: de ‘Marigat Vocational Training Centre’ is een polytechnische school waar 6 verschillende vakopleidingen worden gegeven. Vanuit Kampi Turkana worden leerlingen geselecteerd door onze projectleiders ter plekke en een commissie van dorpsoudsten. De stichting sponsort jaarlijks 12 leerlingen. De leerlingen worden opgeleid tot naaister, kapster, automonteur, elektricien of bouwvakker; vakmensen die nodig zijn in de buurt. Ook worden er computerlessen gegeven. Na 2 jaar kunnen de leerlingen examen doen en worden ze geholpen bij het vinden van een baan.

  SDG:

  Doelgroep: Jongeren | Kinderen | Ouderen | Vluchtelingen

Terug naar ledenoverzicht