Stichting HWMCO-Nederland biedt hulp middels het brengen van faciliteiten en hulpmiddelen die ten dienste komen van grote groepen kinderen in en om het prachtige Lake Bunyonyi in ZW-Uganda. HWMCO-Nederland is sinds november 2016 als stichting geregistreerd en heeft een ANBI-status. Yvonne Verhagen is oprichtster en voorzitter van de stichting, het is haar fulltime levenswerk.

NiCA Foundation, voluit Nicky’s Care for Africa Foundation, is een dochter van HWMCO-Nederland, genoemd naar en opgedragen aan de in 2011 overleden zoon van de oprichtster, Nicky. NiCA Foundation is een zelfstandige CBO (Community Based Organization) die lokaal sinds juli 2018 is geregistreerd. Deze CBO is actief in en rondom Lake Bunyonyi. NiCA Foundation is de lokaal uitvoerende stichting van door HWMCO-Nederland ingezamelde fondsen. Samen met 2 uitstekende lokale projectmanagers vormen wij een hecht team, dat alle activiteiten in overleg met elkaar initieert, begroot, plant, realiseert en verantwoordt.

Informatie

 • Doelgroep: Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Minderheden | Vrouwen en meisjes
 • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG02 - Einde aan honger | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG05 - Vrouwen en mannen gelijk | SDG06 - Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen
 • Land: Uganda
 • Werelddeel: Afrika

Projecten

 • Noodhulp aan inheemse stam Batwa

  De Batwa behoren tot de oudste overlevende stammen in Afrika en worden met uitsterven bedreigd. Sinds 1991 zijn zij, als gevolg van het landelijk beschermingsprogramma voor berggorilla’s, verdreven uit de bossen die tot dan toe altijd hun thuisland waren geweest. Van enige compensatie van overheidswege, bv in de vorm van een stuk grond om gewassen op te kunnen verbouwen, is ondanks toezeggingen, nooit sprake geweest. Deze groep is hierdoor volledig op toerisme-inkomsten aangewezen. Onder normale omstandigheden zijn die inkomsten voldoende om de groep ‘in leven te kunnen houden’. Door de sluiting van de nationale luchthaven in Entebbe in maart 2020, vielen hun toch al schamele inkomsten op slag volledig weg.

  Aangezien wij, samen met onze lokale projectleiders, ons het trieste lot van deze bevolkingsgroep aantrekken hebben wij alles op alles gezet om met enige regelmaat lokaal ingekochte voedselpakketten met één van onze eigen boten naar hen te transporteren. Per zending worden zakken bonen, aardnoten, maismeel etc. verstrekt.
  In 2020 en 2021 hebben wij dit, middels allerlei (nood)fondsen en het aanspreken van eigen reserves, iedere 4 weken kunnen uitvoeren.

  De luchthaven is inmiddels weer open, echter door de aanhoudende crisis komt het toerisme in Oeganda, zowel nationaal als internationaal, niet op gang. Regelmatig worden maatregelen verscherpt als er ergens weer een piek in besmettingen is geconstateerd, die o.a. nationaal en lokaal transport aan banden leggen. Het geeft ons weinig hoop op een snel herstel van toerismestromen in dit gebied. De situatie is zeer schrijnend, diverse kinderen alsook volwassenen uit deze stam zijn inmiddels aan de gevolgen van honger overleden.

  Wij zijn op zoek naar fondsen die het mogelijk maken voedselpakketten á € 250,00 per zending te blijven verstrekken, zolang deze crisis nog effect heeft op deze bevolkingsgroep.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Minima | Ouderen | Studenten | Vrouwen en meisjes

 • Hulp bij menstruatiearmoede

  De positie van meisjes en (jonge) vrouwen in het algemeen is achtergesteld in Oeganda. Wij ervaren dat meisjes in Oeganda veel dagen op school verzuimen zodra zij gaan menstrueren. Belangrijkste reden daarvoor is het niet beschikken over maandverband. Menstruatieproducten zijn weliswaar lokaal te koop, maar meestal hebben ouders geen geld voor de aanschaf ervan. De sluiting van de scholen in Oeganda sinds maart 2020 (!) als gevolg van Coronamaatregelen zorgt bovendien voor het noodgedwongen volledig moeten thuisblijven van meisjes. De kans om binnen hun eigen dorp misbruikt te worden in ruil voor beloofd maandverband is hierdoor sterk toegenomen. Wij willen te hulp schieten door de meisjes gratis wasbaar maandverband te verstrekken.

  Door het wegvallen van vrijwel alle toerisme-inkomsten, waarvan veel gezinnen in ons werkgebied (Lake Bunyonyi) afhankelijk zijn, is ook de armoede schrikbarend toegenomen. Ons zijn meerdere gevallen van ongewenste tienerzwangerschappen bekend incl. de soms schrijnende beëindiging daarvan. Vrijwel altijd zijn deze zwangerschappen het gevolg van misbruik en onwetendheid. Uit wanhoop over het niet beschikken over maandverband bieden de meisjes hun lichaam vaak aan voor seks in ruil daarvoor. Op seks beluste mannen maken misbruik van hun wanhoop. De tienermeisjes zijn enorm gebaat bij verstrekking van uitwasbaar maandverband.

  Onze 2 lokale projectleiders dragen zorg voor aanschaf en distributie van uitwasbaar maandverband aan tienermeisjes die binnen de doelgroep vallen. Zij doen dit in nauwe samenwerking met gezondheidsteams binnen de dorpen.

  SDG:

  Doelgroep: Jongeren | Studenten | Vrouwen en meisjes

 • Bouw van een Community House

  Lang niet alle kinderen in Oeganda en in en rond Lake Bunyonyi volgen de basisschool (primary school). Slechts een klein deel daarvan stroomt daarna door naar een middelbare school (secondary school). In een gemeenschapshuis willen wij faciliteiten en activiteiten aanbieden die een aanvulling vormen op het reguliere onderwijssysteem en ook toegankelijk zijn voor hen die niet naar school kunnen. Activiteiten die een verrijking zijn van kennis, inzicht en vaardigheden voor kinderen in de leeftijden van ca. 4 – 20 jaar.

  Dit project omvat de aankoop van grond, de bouw van het ‘Community House’, met daarin o.a. een bibliotheek en gemeenschapsruimtes, inrichting (meubels / boeken / beamer), aanleg van (separate) goede sanitaire voorzieningen, elektriciteit d.m.v. solar en een wateropvang-installatie. December 2021 hopen wij weer ter plaatse te kunnen zijn en zal de meer gedetailleerde projectinvulling vorm krijgen, waarna wij het definitieve projectplan en -begroting zullen opstellen. Het vooralsnog geschatte benodigde budget bedraagt
  € 50.000 – 75.000.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Vrouwen en meisjes

 • Regenwateropvang-installaties bij basisscholen

  Bij diverse basisscholen die zich bovenop de Lake Bunyonyi omringende heuvels bevinden willen wij regenwateropvang-installaties aanleggen. Daarvan kunnen schoolkinderen alsmede bewoners uit aangrenzende gemeenschappen gebruik maken. Op het platteland van Oeganda is het heel gebruikelijk dat mensen uit omringende gemeenschappen gebruik maken van een regenwateropvang-installatie bij een school. Een installatie van 2 x 10.000 liter voorziet daardoor al gauw 500 personen van drinkwater. Zonder dergelijke regenwateropvang-installaties is de lokale bevolking afhankelijk van het water uit het meer; niet alleen is dat water te vervuild om te drinken, ook is het een zware klus om dagelijks met water gevulde 10 of 20 liter jerrycans naar boven te dragen over de hoge en steile hellingen. Een klus die veelal de kinderen ten deel valt. De projectkosten bedragen € 4.500 – 9.000 per installatie, afhankelijk van de situatie ter plaatse. Ieder project is maatwerk.

  SDG:

  Doelgroep: Gemeenschappen | Kinderen

Terug naar ledenoverzicht