Stichting Kolewa heeft zich ten doel gesteld jaarlijks zoveel mogelijk kansarme kinderen en jong-volwassenen, van de meest geïsoleerde en armste eilanden van Indonesië, van medische hulp(-middelen) te voorzien op het gebied van met name schisis (hazenlip en open gehemelte), gehoorgebreken, spina bifida, anus-atresie, ernstige vergroeiingen door brandwonden en andere aandoeningen. In het verlengde hiervan bieden wij mogelijkheden voor het volgen van (speciaal-) onderwijs en toegang tot schoon drinkwater.

Informatie

 • Doelgroep: Jongeren | Kinderen | Mensen met een beperking | Vrouwen en meisjes
 • SDG: SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG06 - Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen
 • Land: Indonesië
 • Werelddeel: Azië

Projecten

 • Waterfilterproject

  Een groot deel van de bevolking op de eilanden in Indonesië heeft geen aansluiting op leidingwater. Dit betekent dat men voor drinkwater afhankelijk is van de rivieren of van regenwater. Dit water is verontreinigd, waardoor veel ziektes ontstaan, met name bij kinderen. Er is een relatief simpele en goedkope oplossing voor dit probleem: de Tulip Waterfilter, een Nederlandse uitvinding die in India geproduceerd wordt. Deze filter, waarin koolstof, zilver en keramiek verwerkt zijn, filtert zelfs het smerigste rivierwater voor 99,995% van ongewenste stoffen als parasieten, schadelijke bacteriën en andere ziektekiemen. Deze stoffen zijn verwekkers van cholera, diarree, tyfus en parasitaire ziektes zoals cryptosporidiose en schistosomiasis.
  Twee emmers, een filter en een kraantje: meer is er niet nodig om te zorgen voor gezond en veilig drinkwater. De filters worden geïmporteerd, de emmers waar het water in gefilterd wordt worden lokaal geproduceerd. Het gebruikte plastic voor de emmers is veilig en geeft dus geen schadelijke stoffen af aan het water.
  Kolewa zorgt tijdens de outreaches dat er filters verspreid worden in de afgelegen gebieden. Niet alleen op Bali maar ook op de NTT eilanden als Rote, Sumba, Sumbawa en Timor.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen

 • Kinderen met bijzondere medische problemen

  Wij helpen regelmatig kinderen met andere medische problemen zoals spina bifida, anus-atresie en tumoren. Kinderen die hier soms al jarenlang last van hebben maar op het eiland waar zij wonen zijn er vaak onvoldoende medische mogelijkheden om dit te verhelpen. Voor deze kinderen maken wij het mogelijk om naar Bali te komen om daar een medische behandeling te kunnen ondergaan. Medische trajecten waarbij kinderen en hun begeleider maandenlang verblijven in ons opvanghuis ‘Rumah Bicara’.

  SDG:

  Doelgroep: Jongeren | Kinderen | Mensen met een beperking

 • Plastische chirurgie voor ernstige brandwonden

  Tijdens een jaarlijkse ‘operatie brandwondenmarathon’ worden ongeveer 12 kinderen en jong volwassenen geholpen aan ernstige vergroeiingen door slecht of niet behandelde brandwonden. Ernstige en minder ernstige gevallen maar voor allen een levensveranderende ingreep. Na vaak jaren van een geïsoleerd en verminkt bestaan, komen deze kinderen langzaam weer tot leven en wordt de deur opengezet naar verdere ontwikkeling en een kansrijke toekomst.

  SDG:

  Doelgroep: Jongeren | Kinderen | Mensen met een beperking

 • Kinderen met hoorproblemen

  Kolewa biedt een groep van zo’n 75 kinderen met hoorproblemen op diverse manieren hulp. Onder andere door onderzoek, testen en logopedie, en het mogelijk maken van speciaal onderwijs. In Indonesië is speciaal onderwijs niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Kinderen die doof of slechthorend zijn moeten naar een speciale school en dat kost veel meer geld. Is er geen geld dan heeft het kind dubbel pech. Geen onderwijs en niet leren praten en communiceren maakt het voor deze kinderen vrijwel onmogelijk om later een baan te vinden. Door hun gehoorprobleem is er een achterstand. Door ze goed onderwijs te geven, gaan ze een kansrijke toekomst tegemoet!

  SDG:

  Doelgroep: Jongeren | Kinderen

 • Schisisoperaties

  Voor kinderen die met schisis (hazenlip en/of open gehemelte) geboren worden op de arme en geïsoleerde eilanden in Indonesië is amper tot geen goede medische zorg beschikbaar. Of men heeft hier simpelweg de financiële middelen niet voor. Zo ontstaat een groot probleem op meerdere vlakken. Eten gaat lastig, veel kinderen hebben ondergewicht. Er zijn gebitsproblemen. En ook kunnen ze minder goed praten en daardoor minder makkelijk contact maken met anderen. Veel kinderen gaan niet school waardoor ze al jong in een sociaal isolement raken. Door een relatief eenvoudige ingreep krijgen kinderen met schisis weer kans op een gezond en zelfstandig leven. De hele medische reis van patiëntje en begeleider wordt begeleidt door ons locale team vanuit ons opvanghuis ‘Rumah Bicara’ in DenPasar op Bali.

  SDG:

  Doelgroep: Jongeren | Kinderen | Mensen met een beperking

Terug naar ledenoverzicht