Stichting Meraih Bintang is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met als doel het ondersteunen van kansarme kinderen, jongeren, kwetsbare ouderen en de gemeenschap in Pangandaran, West-Java, Indonesië door middel van verschillende projecten welke door de lokale bevolking zelf worden aangedragen.
De bestuursleden en vrijwilligers van Stichting Meraih Bintang, zowel in Nederland als ook in Indonesië, zijn onbezoldigde vrijwilligers, niemand ontvangt salaris of enige vergoeding.
De activiteiten van de stichting zijn niet betrokken of gebonden aan enige politieke, godsdienstige of andere belangen van welke aard ook.

Informatie

 • Doelgroep: Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Ouderen | Studenten | Vrouwen en meisjes
 • Thema: SDG01 - Einde aan armoede | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs
 • Land: Indonesië
 • Werelddeel: Azië

Projecten

 • Vissersboten (voor vissers zonder boot)

  Pangandaran is van oudsher een vissersgemeenschap. Echter niet alle vissers hebben een eigen boot, velen zijn daarom afhankelijk van vissers met boot om gevraagd te worden als crew mee te gaan op een vistocht. Door Darto Adi Ismanto, een van onze bestuursleden ter plekke en ook visser van beroep, samen met een aantal andere vissers zijn we als stichting op het idee gekomen van dit project. In 2018 hebben we dankzij een sponsor 1 basis uitgeruste vissersboot kunnen aanschaffen. Graag zouden we “de vloot” willen uitbreiden door nog 1 vissersboot aan te schaffen om deze vervolgens als stichting ook uit te lenen aan vissers zonder boot. Dit om de zelfredzaamheid van deze mensen (gezinnen) te vergroten maar ook om een bijdrage te leveren aan de operationele kosten zoals bijvoorbeeld elektriciteit, water en onderhoud van onze projecten in Pangandaran zoals onze kleuterschool, rumah bina budi (kinderthuis) en het creative skills en develop center.

  De kosten van 1 basis uitgeruste boot bedragen:

  IDR 22.000.000 kosten aankoop houten vissersboot: 9,5 meter lang en 1 meter 25 breed
  IDR 24.000.000 kosten aankoop motor vissersboot: merk Yahama 15 PK
  IDR 38.000.000 kosten aankoop basis uitrusting van de boot: 25/30 netten elk van type 5″ en type 2″
  IDR 84.000.000 = omgerekend € 5.275,00 + 15% i.v.m. stijging kosten materialen, koersschommelingen, transactiekosten = € 792,00 TOTAAL NOG NODIG: € 6.067,00.

  De boten blijven eigendom van Stichting Meraih Bintang. De netto opbrengst van onze boot in 2018 berekend over 8 maanden was totaal: IDR 35.414.000 = € 2.115,40. Dit betekent voor de vissers een inkomen van € 1.057,70 en voor de Stichting € 1.057,70.

  Hulppsoort:

  Doelgroep: Gemeenschappen | Werklozen

 • Bouw extra klaslokalen school en uitbreiding toiletfaciliteiten

  Uitbreiding van kleuter/peuterschool TK/BK Meraih Bintang in kampong Bulak Laut, Pangandaran met 6 klaslokalen: 3 klaslokalen op de begane grond en 3 klaslokalen op de 1e verdieping.

  Fase 1: de bouw van de 3 klaslokalen op de begane grond.
  Fase 2: de bouw van nog eens 3 klaslokalen op de 1e verdieping.

  We starten met de bouw van fase 1 zodra de financiering hiervoor rond is. Hetzelfde geldt voor de bouw van de extra toiletfaciliteiten welke hoogst noodzakelijk is. Onze school heeft in de huidige staat 2 toiletten waar zowel de leerlingen als de leerkrachten gebruik van maken. Dit is niet voldoende! Los van de bouw van extra klaslokalen zullen we daarom een apart gebouwtje realiseren met extra toiletfaciliteiten op het terrein grenzend aan de huidige school waar ook de uitbreiding gebouwd gaat worden.

  We richten onze blik bij dit project ook op de toekomst! Als het aantal leerlingen op onze kleuter- en peuterschool ooit mocht teruglopen dan kan het gebouw worden gebruikt als zelfstandige lagere school of als dependance van een van de verder weg gelegen bestaande lagere scholen in Pangandaran. Dit schooljaar 2018-2019 bieden we gratis tweetalig (Bahasa/Engels) onderwijs aan 172 kansarme kinderen uit verschillende kampongs in Pangandaran.

  Totale kosten bouw uitbreiding school fase 1 + 2: afgerond IDR 806.000.000 (IDR 805.933.000) = Vlgs OANDA € 50.600 + 15% (koers fluctuatie, transferkosten, prijsstijging materialen en onvoorzien) = € 7.590 = TOTAAL NODIG: € 58.190

  Kosten bouw apart toiletblok:

  IDR 7.500.000 urinoirs 3 units
  IDR 8.250.000 europese toiletten 3 units
  IDR 1.500.000 hurktoiletten 3 units
  IDR 72.500.000 materiaal en bouw toiletgebouw
  IDR 7.000.000 verf en schilderen toiletgebouw
  IDR 96.750.000 TOTAAL = € 6.892 incl. 15% (koers fluctuatie, transferkosten, prijsstijging materialen en onvoorzien)

  NODIG VOOR TOTALE PROJECT: € 65.082
  NODIG VOOR REALISATIE FASE 1 + BOUW TOILETBLOK: € 35.987

  Hulppsoort:

  Doelgroep: Kinderen

Terug naar ledenoverzicht