De doelstelling is het verlenen van materiële en immateriële hulp aan de (zigeuner)bevolking in de Sub-Karpaten. In de praktijk richten we ons voornamelijk op de bevolking van het grote Romakamp in Mukachevo (in het Hongaars: Munkacs). Wij willen de bevolking van dit Romakamp uit hun sociale isolement halen. Daarnaast willen we jongeren uit het rijke westen kennis laten maken met de, vaak erbarmelijke, leefomstandigheden van de zigeuners.
In Oekraïne wordt nauw samengewerkt met de plaatselijke kerkelijke gemeenschap: Gemeente van de levende God. Deze is al vijfentwintig jaar actief binnen het Romakamp. In de contacten worden we ondersteund door een Nederlandse die al jaren in Oekraïne woont.

Informatie

 • Doelgroep: Gelovigen | Gemeenschappen | Minderheden | Minima
 • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG06 - Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen | SDG07 - Duurzame en betaalbare energie | SDG10 - Minder ongelijkheid
 • Land: Oekraïne
 • Werelddeel: Europa

Projecten

 • Overig

  Regelmatig komt er een vraag vanuit Mukachevo of er een fonds is voor kleinere dingen, zoals een laptop, een gasaansluiting of een lening voor een kleine verbouwing. We willen hier graag tegemoet aan (blijven) komen, maar zijn daarvoor wel afhankelijk van bijdragen.

  SDG:

  Doelgroep: Gemeenschappen | Minderheden

 • Ruslan & Karlos

  We ondersteunen twee plaatselijke medewerkers die veel werk verzetten voor de kampbewoners. Dit gaat van coördineren en plannen tot handen uit de mouwen steken en praktisch bezig zijn. Ruszlan krijgt van de stichting €150.– per maand salaris en Karlos ondersteunen we met pensioenopbouw van €60.– per maand.

  SDG:

  Doelgroep: Gelovigen | Gemeenschappen | Minderheden

 • Robi

  Op het kamp woont Robi, een jongen van 15 jaar die vanaf zijn geboorte zeer slecht ziet. Hij heeft in Nederland één hoornvliesoperaties ondergaan, waarbij het zicht al iets verbeterd is, maar niet genoeg om zelfstandig te kunnen leven. De tweede komt eraan. Er is inmiddels veel geld ontvangen voor de operaties, het reizen tussen Mukachevo en Groningen, verblijf etc., maar financiële hulp blijft welkom! Zijn hele leven lang zal hij oogdruppels moeten gebruiken. Geschatte kosten per jaar: €1.000,-

  SDG:

  Doelgroep: Chronisch zieken | Gemeenschappen | Jongeren | Mensen met een beperking | Minderheden

 • Kinderbijbelkamp

  Een groep van 100 Romakinderen wacht elk jaar vol spanning op dat zomermoment: met elkaar een fantastisch vakantiekamp beleven! Een nauwe samenwerking van Roma en Nederlanders zorgt er elk jaar weer voor dat het evangelie aan de kinderen verteld mag worden, de kinderen voor het eerst dat jaar een uitstapje maken. Per kind kost dit kamp €50,-

  SDG:

  Doelgroep: Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Minderheden

 • Voedselpakketten en noodhulp

  Op het Romakamp is veel armoede. Dit is in het dagelijks leven goed te merken. Met behulp van voedselpakketten wordt de ergste nood aangepakt. Met name in de winter is dit noodzakelijk. Ook worden er brandstofpakketten uitgedeeld aan degenen die dat hard nodig hebben.

  SDG:

  Doelgroep: Gemeenschappen | Minderheden

 • Kachels

  Koken op gammele kookplaatjes, het huisje warm krijgen met een ongezond vuurtje. We hopen dat dit binnenkort verleden tijd is. Twee jongemannen van het kamp hebben het lassen geleerd via een contact in Nederland, zodat ze de kachels zelf kunnen maken. Eén kachel kost ongeveer €150,-. Er is een werkplaats gerealiseerd en er worden bovendien ook andere producten gemaakt zoals hekwerk. Wij sponsoren de materiaalkosten.

  SDG:

  Doelgroep: Gemeenschappen | Minderheden

 • Toiletten

  In 2012 zijn er bij veel bewoners houten toilethuisjes geplaatst. Dit vergt toezicht, onderhoud en vervanging. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag voor gereserveerd.

  SDG:

  Doelgroep: Gemeenschappen | Minderheden

 • Medische Post

  In 2016 is eindelijk de medische post in gebruik genomen. Deze post wordt gesteund door de overheid en bemenst door gediplomeerde artsen en verpleegkundigen. Hierdoor is er meer gerichte medische hulp mogelijk en kunnen de (huis)artsen die er werken op het kamp daar hun spreekuur houden. De ruimte is echter wat beperkt en we willen een geschikte wachtruimte realiseren.

  SDG:

  Doelgroep: Gemeenschappen | Minderheden

 • Badhuis

  In 2007 is het badhuis gebouwd en in 2014 is het badhuis gerenoveerd en is er een zonneboiler geplaatst. Veel mensen hebben nu de mogelijkheid om zich warm te wassen. Het beheer is in handen van de plaatselijke bevolking. Ongeveer de helft van de bezoekers kan de kosten (€1,-) niet betalen en doucht gratis. Er is o.a. geld nodig voor onderhoud van de zonneboiler en de doucheruimten.

  SDG:

  Doelgroep: Gemeenschappen | Minderheden

Terug naar ledenoverzicht