onderwijs en ondernemen voor de allerarmsten in Sri Lanka

Informatie

 • Doelgroep: Boeren | Jongeren | Minima | Studenten | Vrouwen en meisjes | Werklozen
 • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG04 - Goed onderwijs | SDG05 - Vrouwen en mannen gelijk | SDG13 - Klimaatverandering aanpakken
 • Land: Sri Lanka
 • Werelddeel: Azië

Projecten

 • Microkrediet

  Samen met onze partner Arthavida verstrekken we microkrediet aan kleine (agrarische) ondernemers m veelal vrouwen, om hen te helpen een onderneming op te bouwen en daardoor uit de armoede te geraken

  SDG:

  Doelgroep: Boeren | Vrouwen en meisjes

 • Vikalpa Sayura

  500 boeren in de regio Wellawaya Tanamalwila opleiden tot imker.
  Doel is om hen minder afhankelijk te maken van de onvoorspelbare regenval, waardoor hun inkomen daalde tot onder de armoedegrens.
  Daarnaast is het doel van het project om te onderzoeken of deze bijen een middel kunnen zijn om de olifanten, die veel schade aan mens en gewas toebrengen, te weren.

  SDG:

  Doelgroep: Boeren | Wildlife

 • Community College

  organisatie waarbij alle groepen in de community gebruik kunnen maken van een van een mengvorm is van school, huiswerkinstituut, vormingscentrum, trainingscentrum. Je kunt er een vak leren of leren lezen en schrijven, je kunt je er voorbereiden op het gebruik van een micro-krediet, je kunt er een beroepscursus volgen, je kunt er je kennis bijspijkeren om goed door tests en examens te komen. En verder alles op het gebied van leren, oefenen en ontwikkelen, zolang er leden van de gemeenschap zijn die dat willen en die daar iets mee kunnen.
  Het is van en voor de community, Daarbij kunnen alle projecten en programma’s die in de regio lopen vanuit de visie van de gemeenschap worden verweven, kan er samenhang in worden gebracht.

  SDG:

  Doelgroep: Boeren | Jongeren | Ouderen | Studenten | Vrouwen en meisjes

Terug naar ledenoverzicht