Stichting TTAF (voluit: The Three Aid Foundation) is een kleine stichting, die zich richt op de hulp aan armen, blinden en gehandicapten in Ethiopië.

Sinds 2003 zijn wij actief in de steden Addis Ababa, Debre Zeit, Kofele, Dilla en Shashamene.

De huidige lopende projecten zijn:

 • exploitatie blindenschool Debre Zeit
 • eye medications voor oogpatiënten, incl. staaroperaties in Kofele en Dilla
 • verbetering scholen door nieuwe schoolbanken en waterputten rond Kofele
 • nieuwbouw en exploitatie kliniek in Shashamene, waarin de armsten (25% van de patiënten gratis wordt geholpen). Specifiek doelgroepenbeleid voor moeder- en kindzorg en HIV/TBC-zorg
 • voedselhulp in Addis Ababa aan alleenstaande moeders, gevolgd door opzet van Self Help Groups met als doel economische zelfstandigheid
 • financiële ondersteuning van blindenwerkplaats

De Stichting heeft twee Ethiopische medewerkers in Ethiopië (één heeft 24 jaar in Nederland gewoond). Mede hierdoor is er sprake van effectieve hulpverlening.

De werkwijze van de stichting is om op projectbasis geld te verkrijgen en dit te gebruiken voor het project. De Stichting is niet gericht op vermogensvorming, maar op actieve, daadwerkelijke hulpverlening.

Per project wordt een projectplan incl. begroting gemaakt. Na afronding van het project wordt een inhoudelijk en financieel verslag aan de sponsors verstrekt.

Informatie

 • Doelgroep: Chronisch zieken | Kinderen | Patiënten | Vrouwen en meisjes
 • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG02 - Einde aan honger | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG05 - Vrouwen en mannen gelijk | SDG06 - Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen
 • Land: Ethiopië
 • Werelddeel: Afrika

Projecten

 • Verbetering onderwijs door nieuwe schoolbanken en waterputten rond Kofele

  In de afgelegen gebieden van Ethiopië is de kwaliteit van het onderwijs ver onder de maat. In een lokaal zitten 80 kinderen op bankjes, gemaakt van boomstammen. Zij kunnen niet schrijven, omdat er geen tafeltjes zijn.

  Stichting TTAF laat in Ethiopië sterke schoolbanken met schrijfmogelijkheden maken en stelt deze beschikbaar aan scholen. Per project wordt een klaslokaal ‘geupgraded’. De ouders van de schoolkinderen moeten echter hiervoor wel zelf aan het werk: dit is een vereiste voor de schenking. Concreet betekent dat dat zij een betonnen vloer moeten leggen (in plaats van zand), de wanden moeten stucen of glazen in de ramen moeten kopen en installeren, etc.

  Daarnaast schenken wij een waterput aan de school. Deze wordt op het schoolterrein gegraven. Hierdoor is er altijd toezicht op de pomp. Naast invulling van de algemene behoefte aan schoon drinkwater, heeft Stichting TTAF vooral jonge meisjes op het oog: zij hoeven nu niet meer dagelijks uren te lopen om water te halen en kunnen nu ‘gewoon’ naar school.

  SDG:

  Doelgroep: Kinderen | Vrouwen en meisjes

 • Voedselhulp en Self Help Groups in Addis Ababa

  Door het afkondigen van de noodtoestand en een gedeeltelijke lock down in de stad Addis Ababa kunnen grote groepen inwoners niet meer voorzien in hun dagelijkse voedsel. Dit betekent heel concreet dat er honger geleden wordt. Hier komt bij dat de voedselprijzen de pan uit rijzen.

  Stichting TTAF heeft een project opgezet om eenoudergezinnen (veelal moeders met kinderen) deze moeilijke periode door te komen en daarna economische zelfstandigheid te creëren. De reden waarom Stichting TTAF bewust kiest voor eenoudergezinnen, is dat deze vrouwen veelal verlaten zijn door hun echtgenoten. Deze vrouwen hebben sowieso een hard en moeilijk leven: zij moeten al dagelijks vechten voor het bestaan. En die strijd is alleen maar moeilijker geworden omdat ze niet meer mogen werken in de winkeltjes of de werkhuizen.

  Stichting TTAF heeft een in Addis Ababa een voedselhulpactie opgezet voor 128 gezinnen. Maandelijks worden deze gezinnen ondersteund met 10 kg meel, 5 kg rijst, 5 liter olie, zeep en -indien van toepassing- maandverband.

  In januari 2021 zijn we daarnaast gestart met de opzet van zgn. Self Help Groups. De ondersteunde vrouwen worden in groepen verdeeld van 7-8 vrouwen, die training krijgen en daarna per groep een eigen onderneming starten. Zij moeten hiervoor zelf wekelijks een klein bedrag inleggen. Dit bedrag wordt door Stichting TTAF aangevuld, zodat zij hun onderneming kunnen starten.

  Voorafgaand krijgen zij de volgende trainingen:
  1 – Business skill development
  2 – Saving and credit management
  3- -Leadership
  4 – Gender relations, health and reproductive health

  SDG:

  Doelgroep: Alleenstaande ouders | Kinderen | Vrouwen en meisjes

 • Nieuwbouw en exploitatie Health Center in Shashamene

  In Shashamene is goede gezondheidszorg voor de armen niet beschikbaar. De overheidsklinieken hebben een lage kwaliteitsstandaard en beschikken vaak niet over de juiste medicijnen.

  In samenwerking met Ayano Burka (een Ethiopiër die 24 jaar in Nederland gewoond heeft) realiseert Stichting TTAF een Health Center. Bij de opzet is uitgegaan van een aantal uitgangspunten en doelstellingen:
  1. de exploitatie moet kostendekkend zijn
  2. 20-25% van de patiënten (de armen) moet gratis geholpen kunnen worden
  3. speciale focus op moeder- en kindzorg en TBC-detectie en behandeling
  4. meer dan gemiddeld hoge zorgkwaliteit gecombineerd met continue beschikbaarheid van echte medicijnen
  5. het Health Center moet een plaats zijn waar het ‘goed voelt’, waar patiënten en hun familie zich gerespecteerd voelen, ongeacht etnische achtergrond of religieuze overtuiging.

  Momenteel (januari 2021) is de bouw gestart. De verwachting is dat in oktober 2021 het Health Center operationeel is.

  Ten aanzien van de fondsenwerving: er zijn nog aanvullende fondsen nodig om bijvoorbeeld een röntgencamere, gekoppeld aan Artificial Intelligence (https://www.delft.care/x-ray-systems/) aan te schaffen. Ook willen wij een geordende, professionele apotheek inrichten. Etcetera.

  Op de website van Stichting TTAF (www.ttaf.org) is meer informatie hierover te vinden.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Chronisch zieken | Gemeenschappen

 • Eye screenings voor oogpatiënten

  Oromia, de grootste deelstaat van Ethiopië heeft ca. 32 miljoen inwoners. In Oromia zijn 170.000 trachomapatiënten, waarvan 80% vrouwen. Dit zijn vooral moeders, die veelal hun kinderen infecteren. (bron: Wondu Alemayehu from The Fred Hollows Foundation in een video op hollows.org/au/blog/trachoma-initiative). De conclusie van deze medicus is: “It is preventable, it is avoidable!”

  Stichting TTAF kent deze materie maar al te goed… al meer dan 10 jaar organiseert de stichting eye medications in Dilla en Kofele, twee plaatsen in het zuiden van Oromia, Ethiopië.

  In het verleden heeft TTAF zich vooral gericht op de screening en het verhelpen van oogproblemen. Intussen is de doelstelling van de eye medications uitgebreid met voorlichting over de preventie van oogproblemen.

  Het bestaat uit een drietal onderdelen:
  1. screening van patiënten met oogklachten
  2. (laten) uitvoeren van oogoperaties
  3. voorlichting ter voorkoming van ooggerelateerde problemen

  1. screening van patiënten met oogklachten
  De screening wordt uitgevoerd in twee plaatsen in Ethiopië, t.w. Kofele en Dilla. In deze plaatsen zijn kleine klinieken aanwezig, waarbinnen de screening plaatsvindt.

  Stichting TTAF heeft in deze plaatsen reeds meerdere eye screenings georganiseerd en telkens weer blijkt dat er grote behoefte aan is. In de afgelopen 3 rondes zijn resp. 535, 783 en 646 patiënten gescreend, waarvan meerdere patiënten ter plekke geholpen zijn aan trachoma. Voorheen waren de aantallen per screening groter, maar dat bleek niet te werken. In 2016 zijn procedurele wijzigingen doorgevoerd, waardoor het aantal screeningen gelimiteerd is tot 800. Daarmee is de kwaliteit van de screening beter te borgen.

  Tevens worden tijdens de screenings brillen en medicijnen verstrekt.

  2. laten uitvoeren van operaties
  Patiënten met cataract krijgen de mogelijkheid om zich te laten opereren in het Grarbet-ziekenhuis in Ziway. De afstand tussen Ziway en Kofele resp. Dilla bedraagt hemelsbreed 100 resp. 175 kilometer. De patiënten worden met bussen vervoerd naar het ziekenhuis en verblijven daar drie nachten.
  TTAF heeft in de afgelopen jaren goede ervaringen opgedaan met dit ziekenhuis.

  3. voorlichting ter voorkoming van ooggerelateerde problemen
  In aanvulling op de bestaande activiteiten wil TTAF meer aandacht geven aan preventie. Een aantal observaties heeft de stichting ertoe gebracht:
  – de WHO-SAFE-methode; SAFE staat voor: Surgery, Antibiotics, Face-washing, and Environmental improvements
  – de ervaringen van de kliniek in Denbi: daar is in 7 jaar tijd trachoma vrijwel geheel uitgeroeid, volgens Berdien Coster (www.hulpaanethiopie.nl)

  Stichting TTAF wil voorlichtingsmateriaal ontwikkelen voor gebruik op scholen. Via de kinderen worden de gezinnen bereikt. Het voorlichtingsmateriaal zal in het Oromifa (de regionale taal) met duidelijke tekeningen ontwikkeld worden. Daarnaast zal ondersteunend materiaal ten behoeve van docenten geschreven worden.

  Uitvoering van dit onderdeel zal gedaan worden door speciaal aangewezen medewerkers van de klinieken in Kofele en Dilla. Hiervoor zullen zij een training ontvangen van ervaren verplegers. Na afronding van deze training zullen de medewerkers de scholen in het eerste jaar driemaal bezoeken en daarna jaarlijks tenminste tweemaal. De eerste bijeenkomst is bedoeld om de onderlinge afspraken vast te leggen en toelichting te geven op het lespakket voor de docenten. De halfjaarlijkse bezoeken zijn bedoeld om inzicht te verkrijgen in de effecten van het preventiemateriaal.

  SDG:

  Doelgroep: Chronisch zieken | Patiënten | Vrouwen en meisjes

Terug naar ledenoverzicht