De Gevulde Waterkruik is de naam van het primaire project van Stichting Vrienden Holten-Bedanda. Deze stichting heeft oorspronkelijk ten doel het uitvoeren van ontwikkelingshulp van dorp tot dorp, te weten tussen Bedanda in Guinee-Bissau en Holten in Nederland (Overijssel), elkaar te helpen bij ontwikkeling en in geval van nood, zowel materieel als immaterieel, en daardoor tevens een persoonlijke vriendschap te ontwikkelen, alsmede al hetgeen met vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin genomen.
Er is gestart met de aanleg van regenwatertanks in verband met de nijpende situatie in en rond Bedanda. Langzamerhand heeft zich dit uitgebreid in de provincies rondom. Met name de provincies en eilanden aan de kust Quinera en Tomboli.
Later is daar het noorden bijgekomen door samenwerking met andere organisaties.
In allerlei Afrikaanse landen is er belangstelling voor de door ons ontwikkelde “Calabash Cistern” en overal proberen wij doormiddel van opleiding/training plaatselijke initiatieven een impuls te geven. Wij financieren nog de aanleg van een aantal cisternen (regenwateropslagtanks) en daarna moeten deze als zelfstandige projecten zelf verder.
De beschrijvingen voor de bouw van de cisternen zijn gratis te downloaden vanaf onze website en zijn opgesteld in het Portugees, in het Engels en in het Frans.    www.degevuldewaterkruik.nl 

Informatie

 • Doelgroep: Algemeen publiek | Boeren | Gemeenschappen | Vrouwen en meisjes
 • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG06 - Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen
 • Land: Congo, Democratische Republiek | Guinea-Bissau | Guinee | Kenia | Madagaskar | Malawi | Nigeria | Senegal | Tanzania
 • Werelddeel: Afrika

Projecten

 • De Gevulde Waterkruik

  Het project De Gevulde Waterkruik bouwt sinds 2005 cysternes bij boerengezinnen in Afrika, aanvankelijk in Guinee-Bissau: opvang van regenwater in de regentijd voor de droge tijd) Middels opvang en opslag van regenwater hebben talloze families schoon drinkwater bij huis, Door trainingen aan boerenzoons werd het mogelijk dat het project zich uitbreidde, later zelfs buiten Guinee-Bissau. Het project is inmiddels uitgebreid naar 12 Afrikaanse landen, waar ook trainingen werden gegeven. De Calabash Cysterne werd ontwikkeld: goedkoop, duurzaam, en door locale ambachtslieden te bouwen (en te repareren ) met locaal verkrijgbare materialen.

  SDG:

  Doelgroep: Boeren | Gemeenschappen | Kinderen | Vrouwen en meisjes

Terug naar ledenoverzicht