Het begon allemaal met een Egyptereis, een zandstorm en een inzamelingsactie om de stukgewaaide kassen te herstellen… Toen ontstond het idee om SEKEM structureel te steunen en daarvoor een vereniging op te richten. Vanaf de oprichting van de Vriendenkring in 1999 ging financiële steun in hoofdzaak naar onderwijs en educatie.

Visie

Vriend zijn van SEKEM betekent met je hart verbonden zijn met het streven van SEKEM om een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van landbouw, tuinbouw, veeteelt, gezondheidszorg, onderwijs, kunst en wetenschap in Egypte.

Missie

De Vriendenkring SEKEM werkt nauw samen met SEKEM en de vriendenkringen in Duitsland, Oostenrijk en Scandinavië en het SEKEM Fonds in Zwitserland. De vriendenkringen leggen contacten met personen, organisaties en instellingen die interesse kunnen hebben voor het streven van SEKEM naar een duurzamer wereld, die van SEKEM willen leren of die SEKEM verder kunnen helpen.

De Vriendenkring SEKEM heeft drie doelstellingen: (i) SEKEM onder de aandacht brengen van het Nederlandse en Belgische publiek, (ii) de SEKEM Development Foundation ondersteunen bij haar werk op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en cultuur en (iii) in de geest van SEKEM werken in Nederland en België.

Voor de tweede doelstelling laten wij ons leiden door concrete vragen uit SEKEM, vaak verzoeken om expertise of geld voor de financiering van projecten. Per werkjaar kunnen de activiteiten van de Vriendenkring SEKEM binnen de tweede doelstelling daarom sterk verschillen.

De vereniging vraagt haar leden een bijdrage van minimaal € 25,00 per jaar ter bestrijding van algemene kosten, pr en uitgaven voor structurele projecten zoals het blokfluitenproject, de euritmie-opleiding etc. Veel leden geven meer, waar wij heel gelukkig mee zijn. Ten behoeve van speciale projecten doet zij een extra beroep op haar leden, fondsen en derden.

Informatie

 • Doelgroep: Algemeen publiek | Boeren | Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Mensen met een beperking | Milieu | Natuurgebieden | Vrouwen en meisjes | Werklozen
 • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG02 - Einde aan honger | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG05 - Vrouwen en mannen gelijk | SDG08 - Fatsoenlijke banen en economische groei | SDG10 - Minder ongelijkheid | SDG12 - Duurzame consumptie en productie | SDG13 - Klimaatverandering aanpakken | SDG15 - Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit
 • Land: Egypte
 • Werelddeel: Afrika

Projecten

 • Nieuwe school in de Egyptische woestijn

  SEKEM start in oktober 2021 een nieuwe school in de oase Wahaat El-Bahareya, ruim 300 kilometer ten zuidwesten van Cairo. In deze structureel arme regio zal goed en bereikbaar onderwijs een grote verrijking zijn voor de kinderen en hun families. Voor de fondsenwerving mogen wij gebruik maken van het Give the Change platform van Triodos Foundation. https://www.givethechange.nl/initiatief/sekem-vrije-school

  SDG:

  Doelgroep: Kinderen

 • Health on Wheels

  Op 7 april, World Health Day, zijn we de wervingscampagne gestart voor Health on Wheels. In de 13 dorpen rondom de SEKEM-farm verleent het SEKEM Medisch Centrum medische zorg aan huis om preventief niet-mobiele patiënten te onderzoeken en als dat nodig is een behandeling mogelijk te maken. Wij mogen hiervoor ge bruik maken van het platform Give the Change van Triodos Foundation. https://www.givethechange.nl/project/sekem-health-on-wheels

  SDG:

  Doelgroep: Chronisch zieken | Patiënten | Vrouwen en meisjes

Terug naar ledenoverzicht