Zoals al tijdens de ALV vorig jaar aangekondigd werd, werkt het bestuur aan een nieuw beleidsplan en vraagt daarbij de mening van haar leden. Gisteravond 12 januari was een eerste online sessie. In kleine kring werden een aantal ideeën geopperd en werd het belang van Partin benadrukt: particuliere initiatieven werken over het algemeen ‘ieder voor zich’, maar Partin brengt deze samen. Partin is als een patchwork.

Als we begin 2023 voorzitter Joost of directeur Erik zouden moeten influisteren wat Partin bereikt heeft, opdat zij hun nieuwjaarsborrelspeech kunnen schrijven, wat zouden we dan zeggen? Dat was de ludieke beginstelling van het gesprek. En daarop rolden de ideeën over het scherm. Ook werd het ‘zijn’ van Partin besproken. Partin is participeren, Partin faciliteert en verbindt kennis en samenwerkingen en Partin behartigt de belangen van PI. Maar Partin moet zich ook meer profileren.

Kennis delen doen we samen
Kennis delen onderling werd als het grootste pluspunt van Partin gezien. En daar kunnen landendagen, thematische werkgroepen en webinars aan bijdragen. Goede voorbeelden zijn de peer-to-peersessies voor het schrijven van een voorstel bijvoorbeeld voor Wilde Ganzen Klein of een bloemenproject.

De lijst van onderwerpen voor kennis delen is lang. Van het formuleren van goede voorstellen tot uitwisseling over beroepsonderwijs, van zorg voor kwetsbare kinderen tot verjonging van bestuur, van exit strategy tot fondsenwerving, van social media tot gezondheidszorg. Ook andere ideeën werden geopperd, zoals intervisiesessies, een vrijwilligersbank en gezamenlijke fondsenwerving.

Meedenken kan nog. Graag zelfs!
Al deze ideeën worden besproken door het bestuur en waar mogelijk meegenomen in het beleidsplan. Ook jullie kunnen meedenken. Volgende week dinsdag 19 januari – van 19.30 tot 20.30 – is een tweede brainstormsessie gepland. Jullie zijn van harte welkom. Aanmelden kan via deze link.

Foto: Raul Cacho Oses (on Unsplash)