Erik Boerrigter overhandigt Astrid Kramer een welkomscadeau (foto: Yvonne van Driel)

Op 9 oktober tijdens de Wilde Ganzen-Partindag in Amersfoort mochten we ons 400ste lid verwelkomen: Oumas Foundation. Oumas Foundation is een jonge stichting dat onlangs lid werd. Astrid Kramer nam de felicitaties van Erik Boerrigter in ontvangst. Ze zei blij verrast te zijn en gaf aan dat ze de kennis van Partin en haar leden goed ging gebruiken. 

Het ledenaantal steeg de afgelopen jaren fors. Al meer dan 50 PI schreven zich alleen dit jaar al in als lid van Partin. Met het huidige aantal zijn we de brancheorganisatie met de meeste leden actief wereldwijd.

Dit succes is deels te danken aan de inzet van het team van Partin dat vorig jaar met 2 personen werd uitgebreid. Ook het nieuwe bestuur timmert aan de weg, zoals dat zo heet. Maar ook jullie als leden zijn ambassadeurs. En dat praat zich rond. Dank jullie wel voor het vertrouwen!

Samen doen we meer.