Staatssecretaris van Financiën Menno Snel wil fiscale maatregelen rond giften verbeteren. De verwachting is dat hij in het eerste kwartaal van 2020 een aantal voorstellen zal indienen. Taxence heeft ze op een rijtje gezet.

De staatssecretaris heeft het idee om de volgende fiscale wijzigingen in verband met giften en goededoelenorganisaties in te voeren:

  • de afschaffing aftrekbaarheid contante giften;
  • de invoering van een taxatie-eis bij grote giften in natura;
  • een aanpassing van de automatische status van algemeen nut beogende instelling (anbi) voor overheidsinstellingen;
  • weigering anbi-status bij strijdigheid met de Grondwet;
  • een versoepeling van de liquidatiebepaling voor anbi’s;
  • verduidelijkende regels met betrekking tot het bestedingscriterium; en
  • de mogelijkheid tot het hanteren van een vast uitkeringspercentage.

In principe zullen deze wijzigingen moeten ingaan op 1 januari 2021.

Voor uitleg van deze voorgestelde maatregelen zijn deze artikelen verhelderend: