Zaterdag 16 maart 2019 komen verschillende particuliere initiatieven actief in Oeganda weer bijeen. Hoofdthema van deze sessie van het Platform Oeganda is ‘heroriëntatie’, wat ook al in eerdere bijeenkomsten aangestipt werd. Van elkaar leren blijft het centrale doel, want ‘het wiel is al uitgevonden’.

Het Platform Oeganda vindt dit keer plaats in Cuijk van 14:00 tot 17:00 uur. Lees het verslag van het Platform in oktober vorig jaar: I can’t do it perfect, but I can do my part

Ook actief in Oeganda? Kom ook. Jullie zijn van harte welkom! Meld je wel even van te voren aan bij info@mamaandmeuganda.com

 

Partin staat voor samenwerken. Organiseert u of bent u betrokken bij een landenplatform of een gemeentelijk overleg van PI in ontwikkelingssamenwerking, laat het ons weten. We komen graag kennismaken. Want samen doen we meer…