Met de opbrengsten van de Nationale Postcode Loterij wordt 50% uitgekeerd aan goede doelen. Dit jaar ging er 370 miljoen euro naar 107 goede doelen. Daarvan komt 80% bij de vaste beneficiënten en zo’n 20% is bestemd voor eenmalige schenkingen en extra projecten. Dit jaar was ook Partin-lid Young Africa een van de begunstigden. Over aanvragen bij dit zogenaamde open loket ging het webinar op 16 mei Wat moet je weten over aanvragen van de Goede Doelen Loterijen? Deny de Jong sprak met Marieke Rodenhuis. Yvonne van Driel luisterde mee. Natuurlijk met het oog op mogelijkheden voor particuliere initiatieven.

Ongeoormerkt
De filosofie van de Goede Doelen Loterijen, naast de Nationale Postcode Loterij ook Vriendenloterij en Bankgiro Loterij, weerspiegelt zich in de aanvraag en toekenning van de projecten. Er is geen format, want goede doelenorganisaties zijn deskundig op hun vakgebied en dus professioneel genoeg om zelf te weten waarom, hoe en wat. De financiering is ongeoormerkt maar wel gericht op impact. Dus worden echte oplossingen geboden. Verder ligt de focus op meerjarige initiatieven waarbij slagvaardigheid, draagvlak en innovatie belangrijk zijn.

1 miljoen
Hoewel er geen formats voor aanvraag en verslaglegging gehanteerd worden, zijn er wel een paar pittige criteria. Zo moeten de eigen inkomsten ten minste 1 miljoen euro per jaar zijn. “Onze minimum bijdrage is € 500.000 en we willen niet dat organisaties afhankelijk worden van één donateur. Een organisatie moet daarom ook andere inkomsten hebben”, lichtte Rodenhuis toe. Eigen vermogen hoort daar overigens niet bij. Daarentegen is het hebben van ANBI of Erkenning Goed Doel geen formele vereiste, maar meende Rodenhuis: “Het zou vreemd zijn als een organisatie die 1 miljoen euro aan inkomsten werft geen ANBI-status en CBF Erkenning zouden hebben.”

Bovendien focust Goede Doelen Loterijen niet alleen op het project, maar minstens zoveel op de organisatie, zoals  trackrecord maar ook governance. Enerlei toezicht op inkomsten en uitgaven wordt als belangrijk gezien. En dat zijn voorwaarden die ook het CBF hanteert. Logisch dan dat een aanvragende organisatie een Erkend Goed Doel is. Kortom: bij geen Erkenning Goed Doel moet in een aanvraag duidelijk uitgelegd worden waarom dat zo is.

DOEN
Vooral de ‘1 miljoengrens’ zal voor meerdere kleine goede doelen een brug te ver zijn. Toch is het niet ondenkbaar dat in de toekomst, naast Young Africa, ook andere PI deze grens overgaan en dus kansen maken.

Gerelateerd aan de Goede Doelen Loterijen is o.a. Stichting DOEN. Met de jaarlijkse bijdrage van de Postcode Loterij ondersteunt DOEN initiatieven op het terrein van duurzame ontwikkeling en sociale cohesie. Zij werkt aanvullend op- en in het verlengde van de loterijen. Organisaties die dus niet in aanmerking komen voor rechtstreekse steun van de loterij kunnen mogelijk ondersteuning krijgen van Stichting DOEN.

 

 

Partin kon in 2017 en 2018 meerdere leden verblijden met een bijdrage voor het aanvragen van een Erkenning bij CBF. Dit was mogelijk door financiering van Dioraphte. Nog steeds begeleidt Partin desgewenst haar leden bij de aanvraag, niet in de laatste plaats door de toolkit voor het aanvragen van deze Erkenning Goed Doel. Ook is er een toolkit voor het aanvragen van ANBI