Studenten die geïnteresseerd zijn in ontwikkelingssamenwerking en graag hun kennis en vaardigheden inzetten om uw organisatie en projecten vooruit te helpen. Dat klinkt fantastisch. Daarom is Partin een samenwerkingsproject met studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam gestart. Dit project is door hen I do genoemd. Hiermee willen ze aangeven dat ze in het kader van hun studie niet alleen theoretisch, maar ook praktisch bezig willen zijn. Geen student aan huis, maar student aan stichting. Een leerzame en productieve samenwerking.

Heeft u een vraag binnen uw stichting waarbij deze studenten ingezet kunnen worden, neem dan deel aan dit project. Vul allereerst de ENQUÊTE in.

I do
De studenten worden vanuit de Erasmus Universiteit begeleid door docenten van de Rotterdam School of Management en vanuit Partin door Erik Boerrigter en Trudeke Vuijk. Het is de bedoeling dat het project in het najaar van 2020 van start gaat met een pilot. Thema’s zijn onder andere fondsenwerving, organisatie en projectmanagement.

Dus heeft u een fondsenwervingsvraag, organisatievraagstuk of anderszins een opdracht waarbij deze studenten u kunnen helpen, neem dan deel aan dit project. Vul allereerst de ENQUÊTE in. Uw organisatie wordt dan wellicht gekoppeld aan 2 of meer studenten om de beoogde samenwerking verder vorm en inhoud te geven.

Onderwerpen waarop studenten ingezet kunnen worden
Financieel management
● Boekhouding: de geldstromen van en naar uw organisatie beter inzichtelijk maken
● Handvatten aanreiken die de functie van penningmeester makkelijker en aantrekkelijker maken.

Fondsenwerving
● Conventionele fondsenwerving
● Nieuwe benaderingen ontwikkelen [zoals online fondsenwerving, crowdfunding, enz.]

Naamsbekendheid krijgen
● Effectief gebruik maken van sociale media
● Website optimaal inzetten
● Content maken over uw project
● Andere manieren ontwikkelen om exposure te krijgen

Projectmatig onderzoek en advies
● Knelpunten in uw organisatie identificeren en hierover aan u rapporteren
● Advies geven over mogelijke verbeteringen in de uitvoering van uw project

Interne structuur / procedures
● Mensen vinden voor bestuursfuncties.
● Heldere organisatiestructuur scheppen, bijvoorbeeld door goede afbakening van verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
● Leden op de hoogte houden en up-to-date houden