SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) heeft gereageerd op de wijzigingsvoorstellen Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties. Dit wetsvoorstel WTMO beoogt meer inzicht te krijgen in de herkomst van donaties aan maatschappelijke organisaties. Daarmee wil het ministerie voorkomen dat door buitenlandse geldstromen onwenselijke invloed wordt gekocht. Ook Partin reageerde. De internetconsultatie hierover liep op 29 juni af.

Op 8 juni had minister Dekker voor Rechtsbescherming een wijziging van het voorstel Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties (WTMO) in consultatie gebracht. Over het voorstel werden in de Tweede Kamer al veel vragen gesteld. Daarnaast zijn de bevindingen van de Parlementaire Ondervragingscommissie, die onderzoek deed naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB), aanleiding voor dit wijzigingsvoorstel.

Bekijk hier de reactie van SBF en lees de reactie van Partin.